Razpis za Prešernove nagrade

The Winner Is... placard with bokeh background
Foto: gustavofrazao iz iStock

Do 15. maja 2010 so članice UL posredovale Komisiji za Prešernove nagrade študentom UL obrazložene teme za razpis za študijsko leto 2010/2011.

»Razpis za Prešernove nagrade študentom UL za študijsko leto 2010/2011 je bil objavljen 1. junija 2010. Študenti predložijo dela, s katerimi se želijo potegovati za nagrado za študijsko leto 2009/2010, najkasneje do 1. septembra 2010 članici UL. Članica UL do 1. oktobra 2010 predloži Komisiji najboljša dela, ki so po oceni članice UL najprimernejša za nagrado. Vsaka članica UL lahko predlaga tri dela, od tega največ dve deli z istega področja. Članice UL, ki imajo vpisanih več kot 3.000 študentov, lahko predlagajo največ štiri dela, od tega največ tri z istega področja.« Mag. Gregor Jagodič, samostojni svetovalec za stike z javnostmi Univerze v Ljubljani.

Poročilo predsednika, prof. dr. Marka Uršiča, Komisije za Prešernove nagrade študentov UL za lansko leto
»Komisija za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani je prejela v ocenjevanje 49 del iz 22 članic naše univerze. V skladu s Pravilnikom je bila prva naloga komisije, da je pri predloženih delih ustrezno upoštevala vseh sedem področij študija oziroma raziskovalnega dela, ki so navedena v 10. členu Pravilnika: umetnost, naravoslovje, tehnologija, biotehnika, medicina, družboslovje ter humanistika in izobraževanje. Razvrstitev posameznih del v ta področja marsikdaj ni preprosta, saj so mnoga med njimi interdisciplinarna, kar seveda povečuje njihovo zanimivost, obenem pa zahteva večje sodelovanje strokovnjakov z različnih področij, ki sestavljamo komisijo.« Ter dodaja: »Naloga področnih komisij je ocenjevanje in rangiranje posameznih del, ki je vsekakor odločilno za njihovo uvrstitev v ožji izbor za nagrade, dokončno odločitev pa sprejme v skladu s svojimi pristojnostmi skupna komisija, ki ji predsedujem. Ob tem bi rad poudaril, da je takšno dvostopenjsko odločanje smiselno in najbrž tudi nujno, saj so dela tematsko zelo heterogena, zato mora biti odločitev o njihovi uvrstitvi med nagrajene prepuščena predvsem strokovnjakom v področnih komisijah, ki so kar se da blizu tematiki ocenjevanih del. Glavno nalogo naše »krovne« komisije pa vidim v tem, da skrbi za pravilno in pravično koordinacijo predlogov, ki jih dobimo od ocenjevalcev v področnih komisijah, ter da je pri svoji dokončni odločitvi še posebej pozorna na tista interdisciplinarna dela, ki jih je težje uvrstiti v posamezno področje. Pa še nekaj se mi zdi v tem kontekstu bistveno: tudi pri izboru teh nagrad naj se odraža tista klasična, žlahtna ideja universitas, iz katere se je pred mnogimi stoletji, pri nas pa natanko pred 90 leti, porodila univerza kot skupen, univerzalen »dom znanja in ustvarjanja«.«

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.