Slovenska imena za spolovila

Spolovilo (narečno tudi spol, sram, sramota, dimlje, natura, rit, kosmatinje in mižerija) je človeški organ za razmnoževanje. V Sloveniji pa imamo veliko narečnih besed tako za moški, kot ženski spolni organ.

Moško spolovilo

banana (penis)Moško spolovilo je v knjižni slovenščini penis. V vseh slovenskih narečnih skupinah pa temu organu rečemo tudi kurac in klinec (slednjega poimenovanja ne bomo slišali na Koroškem). V primorski, rovtarski, gorenjski in štajerski narečni skupini lahko slišimo tudi besedo (p)tič. Besedo lulek uporabljajo na notranjskem, tolminskem, dolenjskem, vzhodnodolenjskem, severnobelokranjskem, zgornjesavinjskem, srednještajerskem in kozjansko-bizeljskem. Obliko lulej najdemo v podjunskem narečju, lulček pa v ziljskem in srednjesavinjskem narečju.

V ziljsem narečju najdemo tudi obliko cuc, v dolenjskem obliko curek, cerkljanskem miš, v selškem in zgornjesavinjskem ta mali, v tolminskem narečju in v Gorskem kotarju na Hrvaškem pa tiček. Na vzhodu najdemo še v prleškem narečju picek in v prekmurskem pu(j)ček.

Prav tako pa slišimo tudi culič v ziljskem narečju, tica, pimpej in lumpej v rožanskem narečju, jajčman in cimbej v obirskem narečju, mrcina v severnopohorsko-remšniškem narečju, rep v obsoškem narečju, biba in premoženje v notranjskem narečju, cvilček v cerkljanskem narečju, janez v dolenjskem narečju, cure v južnobelokranjskem narečju, pišček v prleškem narečju, cucek v prekmurskem narečju ter pimpič in kos kontrolnih točkah na Hrvaškem. Slišimo tudi čurček v tolminskem narečju, črv in šmarnica v cerkljanskem narečju, luli v vzhodnodolenjskem podnarečju, bingeljc; binga in štanga v zgornjesavinjskem narečju, cvekelj, cejak in meštrija v prleškem narečju ter kosek v Gorskem kotarju na Hrvaškem.

Otroška poimenovanja

Otroška poimenovanja pa so na primer lumpej, lulek, luli, čurček, picek in kosek. Nekateri izrazi se uporabljajo šaljivo, na primer cejak ali meštrija v prleškem narečju. Ponavadi v posamezni narečni skupini najdemo več besed za poimenovanje spolnega organa.

Moda

Pri izrazih za moški spolni organ najdemo tudi lekseme za moda, na primer jajca v koroški, primorski, rovtarski, gorenjski, štajerski in panonski narečni skupini; mošnja v koroški, rovtarski in panonski narečni skupini; moda v koroški narečni skupini.

Žensko spolovilo

grenivka (vulva)V knjižnem jeziku se za poimenovanje ženskega spolovila uporablja tudi beseda vulva.

Leksem pizda najdemo v skoraj vseh slovenskih narečjih: v ziljskem, rožanskem, podjunskem, terskem, obsoškem, kraškem, notranjskem, tolminskem, cerkljanskem, črnovrškem, škofjeloškem, selškem, gorenjskem narečju in vzhodnogorenjskem podnarečju, dolenjskem narečju in vzhodnodolenjskem podnarečju, južnobelokranjskem, zgornjesavinjskem, srednjesavinjskem, srednještajerskem, kozjansko­-bizeljskem, prleškem in prekmurskem narečju.

Pogosta poimenovanja so tudi: finka v obirskem, kraškem, notranjskem, tolminskem, cerkljanskem, selškem, gorenjskem narečju in vzhodnogorenjskem podnarečju, dolenjskem, zgornjesavinjskem in srednjesavinjskem narečju ter v Gorskem kotarju na Hrvaškem; češpa v obsoškem, kraškem, notranjskem, tolminskem, cerkljanskem, črnovrškem, horjulskem, škofjeloškem in v zahodnem delu dolenjskega narečja; češplja v gorenjskem narečju in vzhodnogorenjskem podnarečju, vzhodnem delu dolenjskega narečja, v zgornjesavinjskem in srednjesavinjskem narečju; pička v ziljskem, terskem, obsoškem, notranjskem, gorenjskem narečju in vzhodnogorenjskem podnarečju, dolenjskem narečju in vzhodnodolenjskem podnarečju, zgornjesavinjskem in srednjesavinjskem narečju; cura v ziljskem, rožanskem, gorenjskem, dolenjskem, južnobelokranjskem in kozjansko-bizeljskem narečju; šiška v kraškem, cerkljanskem in črnovrškem narečju, vzhodnogorenjskem podnarečju, zgornjesavinjskem in srednjesavinjskem narečju.

Manj pogosta slišimo še: lulika v srednjesavinjskem, prleškem in prekmurskem narečju ter na Hrvaškem, špranja v obsoškem, dolenjskem narečju in na Hrvaškem, luknja v zgornjesavinjskem in prleškem narečju, piška v obsoškem narečju in vzhodnodolenjskem podnarečju, žemlja v gorenjskem narečju, fajfa v kraškem, notranjskem in tolminskem narečju, figa v ziljskem in cerkljanskem narečju, lula v notranjskem in gorenjskem narečju, lulica v notranjskem in severnobelokranjskem narečju, šoja v cerkljanskem in zgornjesavinjskem narečju in boca v prekmurskem narečju.

Prav tako pa slišimo tudi čonja in črboninja v rožanskem narečju, kojona v terskem narečju, fuflja v cerkljanskem narečju, ta mala v selškem narečju, curica v dolenjskem narečju, frcaja v prleškem narečju in veseličica v prekmurskem narečju. Prav tako se pojavljajo tudi čunči v rožanskem narečju, kuča v obsoškem narečju, filipina ali parušula v kraškem narečju, cimbra v kraškem narečju, ta uscana v selškem narečju, šema v vzhodnogorenjskem podnarečju, češpljica v dolenjskem narečju, šnola v zgornjesavinjskem narečju in cuca v prleškem narečju.

Otroška poimenovanja

Otroška poimenovanja za ženski spolni organ pa so na primer lulica, piška ali čunči. Nekateri izrazi se uporabljajo šaljivo, na primer finka, ali pa je poimenovanje označeno kot prikupno, na primer češpljica. Ponavadi v posamezni narečni skupini najdemo več besed za poimenovanje spolnega organa.

Vir: Jakop, Tjaša. Izrazi za spolovila v gradivu za Slovenski lingvistični atlas in pri Ivanu Koštiálu. 37-51.

Prejšnji članekZlata pravila za poletni makeup
Naslednji članekMagnet, ki bo zadržal umetno sonce

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.