Ko se s ChatGPT pogovarja profesor zgodovine

Zgodovinar se pogovarja s ChatGPT
Zgodovinar se pogovarja s ChatGPT Foto: mohamed_hassan on pixabay

V zadnjem mesecu smo že večkrat videli umetno inteligenco ChatGPT. O tem so pisali mediji, zaradi pogovorov s ChatGPT pa je nastalo nič koliko zanimivih, smešnih in strašnih rezultatov. Zgodovinski oddelek je zanimalo, kaj se zgodi, če se s ChatGPT pogovarja zgodovinar?

Profesor Filozofske fakultete se je pogovarjal s ChatGPT

»V zadnjih tednih so različni mediji veliko pisali o napredku umetne inteligence. O tem so pisale računalniške revije, kot dnevni mediji,« je zapisal zgodovinar izr. prof. dr. Bojan Balkovec. »In poskusa s ChatGPT smo se lotili tudi mi,« je dodal.

V nadaljevanju prispevka najdeš transkript pogovora med dr. Bojanom Balkovcem, profesorjem na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete in ChatGPT.

»V slovenščini smo se s sistemom pogovarjali o dogodkih ob koncu prve svetovne vojne. Kot boste lahko v nadaljevanju prebrali, je sistem v komuniciranju zelo prijazen, prizna svoje napake, če ga nanj seveda opozoriš. To je tudi v primeru, ko gre za napako faktične narave, ne pa za kakšna sklepanja. Po drugi strani pa je vztrajen pri posplošenih odgovorih, ki so preveč površni. Morda bi pri pogovoru o kakšni drugi temi lahko dobili boljši vtis. Ampak kolegica je od njega npr. želela odgovor o zgodovini Trsta, in ko je začel s tem, da je to italijansko pristanišče, ga je popravila, da je to slovensko pristanišče. Umetna inteligenca se je opravičila in se popravila. Našo komunikacijo z umetno inteligenco delimo z vami, da si lahko sami ustvarite vtis,« so zapisali ob objavi pogovora na portalu Zgodovina.si.

Old compass on vintage map with copy space
Foto: arsenisspyros iz iStock

ChatGPT odgovarja na vprašanja o zgodovini Slovenije

Vprašanje: Zakaj smo Slovenci leta 1918 vstopili v skupno državo s Srbijo?

Odgovor: Slovenci so leta 1918 vstopili v skupno državo s Srbijo, ker so bili na koncu 1. svetovne vojne zavezniki zavezniške sile in so si želeli ustvariti novo, samostojno državo. Srbi pa so bili vodilna sila v Jugoslaviji, ki je bila ustanovljena po koncu vojne. Združitev je bila tudi posledica političnih in gospodarskih interesov obeh narodov.

Vprašanje: Lahko bolj pojasniš odgovor?

Odgovor: Leta 1918 se je 1. svetovna vojna končala in zavezniške sile so zmagale. V Evropi so se pojavile nove države in narodi so začeli iskati svoje mesto v novi politični in gospodarski konstelaciji. Slovenci, ki so bili pod avstrijsko okupacijo, so se začeli zavzemati za svojo samostojnost in vključitev v novo jugoslovansko državo. Srbi, ki so bili glavna sila v Jugoslaviji, so podpirali idejo o enotni jugoslovanski državi, v kateri bi bili vključeni vsi južnoslovanščini narodi.

Oba naroda sta se zato odločila, da se združita in tako ustvarijo novo državo. Slovenci so upali, da bodo v novi državi lažje uresničili svoje politične in gospodarske cilje, medtem ko so Srbi videli v združitvi možnost za nadaljevanje svojega vodilnega položaja v jugoslovanski politiki in gospodarstvu.

Tako so se leta 1918 Slovenci in Srbi združili v skupno državo Jugoslavijo, ki pa je bila kasneje razdeljena in preoblikovana večkrat.

Vprašanje: Ampak Slovenci niso odločali vsi, temveč se je odločila politična elita

Odgovor: Da, lahko rečemo, da je odločitev o vključitvi v skupno državo s Srbijo bila odločitev politične elite, ki je vodila slovensko politiko po koncu 1. svetovne vojne. Te politične elite so bile tiste, ki so se sestajale na različnih konferencah in se dogovarjale o prihodnosti Slovenije. Te so bile tiste, ki so podpisale dogovore in se zavezale k ustanovitvi skupne države.

To pa ne pomeni, da ni bilo tudi širokega podpore med prebivalstvom za vključitev v skupno državo. Mnogi Slovenci so si želeli samostojnosti in si upali, da bo združitev z Srbijo prinesla več možnosti za razvoj in napredek. Vendar pa je treba upoštevati, da se je tudi med prebivalstvom pojavljalo različno mnenje in da ni bilo enotnega stališča glede tega vprašanja.

Vprašanje: Katere konference imaš v mislih?

Odgovor: Med konferencami, na katerih so se politične elite Slovenije po koncu 1. svetovne vojne dogovarjale o prihodnosti Slovenije in o vključitvi v skupno državo z Srbijo, lahko omenim:

Kongres slovenskih političnih strank v Ljubljani leta 1918, na katerem so se stranke dogovorile o vključitvi v skupno državo z Srbijo in o ustanovitvi jugoslovanskega parlamenta.

Konferenco v Rapallu leta 1920, na kateri so se predstavniki jugoslovanskih narodov dogovarjali o ustavnem ustroju skupne države.

Konferenco v Carigradu leta 1921, na kateri so se predstavniki jugoslovanskih narodov dogovarjali o podrobnostih ustavnega ustroja in o tem, kako bo država delovala v praksi.

Te konference so bile pomembne, ker so dale okvir in smernice za ustanovitev in delovanje skupne države.

Vprašanje: Omenil si konferenco v Carigradu, to se mi zdi, da si se malo zmotil

Odgovor: Se opravičujem, nisem se nanašal na konferenco v Carigradu, ampak na konferenco v Srbskem knezovem mestu (St. Germain) leta 1919, ki je bila pomembna, saj je bila podpisana pogodba med zavezniškimi silami in državami, ki so bile ustanovljene po 1. svetovni vojni, vključno z Jugoslavijo. Podpis te pogodbe je označil mednarodno priznanje nove države in je postavil temelje za njen ustavni razvoj.

Vprašanje: Omenil si konferenco v Rapallu. Tam se niso pogovarjali o ustavnem ustroju skupne države!

Odgovor: Se opravičujem, na konferenci v Rapallu leta 1920 se ni pogovarjalo o ustavnem ustroju skupne države Jugoslavije. Konferenca v Rapallu je bila mednarodna konferenca, ki jo je organizirala Liga narodov in se je nanašala na spore med Italijo in Jugoslavijo o mejah med obema državama. Konferenca ni bila pomembna za ustanovitev skupne države Jugoslavije, ampak za reševanje mejnih sporov med državama.

Odločitve o ustavnem ustroju skupne države Jugoslavije so bile sprejete na drugih konferencah, ki so se odvijale med leti 1918 in 1920, na katerih so se predstavniki jugoslovanskih narodov dogovarjali o podrobnostih ustavnega ustroja in o tem, kako bo država delovala v praksi.

Vprašanje: Ali leta 1917 pa ni bilo nobene pomembne konference povezane z nastankom Jugoslavije?

Odgovor: Leta 1917 ni bilo nobenih pomembnih konferenc, ki bi bile neposredno povezane z nastankom Jugoslavije. Leta 1917 se 1. svetovna vojna še ni končala in jugoslovanska politična elita še ni bila zelo aktivna v zvezi z ustanovitvijo skupne države.

Vendar pa se je v tem času v jugoslovanskih ozemljih pojavil narodnoosvobodilni gibanje, ki je začelo razvijati idejo o jugoslovanski enotnosti in samostojnosti. Te ideje so postale vse bolj prisotne med vojno in so se kasneje razvijale v politične programe, ki so vodili k ustanovitvi Jugoslavije po koncu vojne.

Vprašanje: Za Krfsko deklaracijo še nisi slišal?

Odgovor: Se opravičujem, seveda sem slišal za Krfsko deklaracijo. Krfska deklaracija je bila sprejeta leta 1917 v Avstrijskem mestu Krems an der Donau. Krfska deklaracija je bila napisana s strani slovenskih in hrvaških političnih predstavnikov, ki so si želeli ustvariti skupno državo Jugoslavijo. Krfska deklaracija je bila prvi dokument, ki je javno zahteval ustanovitev takšne države. V deklaraciji je bilo zapisano, da naj se Slovenci, Hrvati, Srbi, Črnogorci in Bosanci združijo v enotni državi, ki bi bila pod vodstvom Srbov.

Krfska deklaracija ni bila odobrena ali podprta s strani avstrijske vlade, ki je takrat vladala v jugoslovanskih ozemljih, vendar je bila pomembna, ker je označila začetek procesa, ki je privedel do ustanovitve Jugoslavije leta 1918.

Vprašanje: Ali ne veš, da se Krfska deklaracija tako imenuje, ker je bila sprejeta na otoku Krfu in ne v Kremsu?

Odgovor: Se opravičujem, se zmotil sem pri navedbi kraja, kjer je bila sprejeta Krfska deklaracija. Krfska deklaracija je bila res sprejeta na otoku Krfu v Grčiji leta 1917, kjer se je nahajalo taborišče za internirance, ki so bili slovenski in hrvaški politični predstavniki, ki so bili internirani s strani avstrijske vlade.

Krfska deklaracija je bila ključni dokument v procesu ustanovitve Jugoslavije, saj je bila prvi javni zahtevek za ustanovitev enotne države, ki bi vključevala vse južnoslovanske narode, ki so bili pod avstrijskim okupacijo.

Vprašanje: Kako bi lahko bili na Krfu internirani hrvaški in slovenski politiki, če pa je bil otok del Grčije in ni bil okupiran?

Odgovor: Se opravičujem za zmoto, Krf ni bil kraj interniranja hrvaških in slovenskih politikov. Krf ni bil del Grčije, ampak se nahaja v Jadranskem morju in je bil takrat del Avstro-Ogrske monarhije. Hrvaški in slovenski politični predstavniki, ki so bili internirani s strani avstrijske vlade, niso bili internirani na otoku Krfu, ampak so bili internirani v taborišču v Beogradu. Tam se je dogovarjali o ustanovitvi skupne države Jugoslavije in tam so sprejeli Krfsko deklaracijo.

Vprašanje: Tole pa ne drži!

Odgovor:Se opravičujem, za zmotil sem se. Krfska deklaracija ni bila sprejeta na taborišču v Beogradu, ampak v kraju, kjer se je nahajalo taborišče za internirance, ki so bili slovenski in hrvaški politični predstavniki, ki so bili internirani s strani avstrijske vlade. Krfska deklaracija je bila sprejeta v okviru političnih razprav med interniranimi političnimi predstavniki. Za zmotil sem se tudi z omenjeno lokacijo, Krf ni bil del Avstro-Ogrske monarhije ampak je bil del Grčije.

Vprašanje: Zakaj je Mihajlo Rostohar vojake na Kongresnem trgu v Ljubljani, 29. oktobra 1918 prisegel Narodni vladi?

Odgovor: Mihajlo Rostohar, ki je bil takrat komandant slovenskih vojakov, je 29. oktobra 1918 na Kongresnem trgu v Ljubljani prisegel Narodni vladi, ker je bil to pomemben dogodek v zgodovini Slovenije. 29. oktobra 1918 je Narodna vlada v Ljubljani objavila Proklamacijo o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, ki je označila začetek procesa ustanovitve samostojne države.

Rostohar je prisegel vladi, da bo skupaj s svojimi vojaki zagotavljal varnost in zaščito za novo državo. To je pomenilo, da je slovenska vojska podprla Narodno vlado in se zavezala k varovanju nove države. Dogodek na Kongresnem trgu je označil začetek procesa, ki je privedel do ustanovitve Jugoslavije leta 1918, kjer so se Slovenci združili z drugimi južnoslovanskimi narodi v enotni državi.

Vprašanje: Kaj je to Proklamacija o samostojni in neodvisni Sloveniji, ki si jo omenil?

Odgovor: Proklamacija o samostojni in neodvisni Sloveniji je bila sporočilo Narodne vlade, ki jo je objavila 29. oktobra 1918. V Proklamaciji je bilo zapisano, da je Slovenija postala samostojna in neodvisna država, ki se bo združila z drugimi južnoslovanskimi narodi v skupni državi Jugoslaviji. Proklamacija je označila formalni začetek procesa ustanovitve Jugoslavije.

Proklamacija je bila sprejeta v času, ko se 1. svetovna vojna končala, in ko so se narodi, ki so bili pod avstrijskim vladanjem, začeli zavzemati za svojo samostojnost. Proklamacija je označila tudi, da se Slovenija odcepi od avstrijskega cesarstva in postane neodvisna država. Proklamacija je bila sprejeta s strani Narodne vlade in podprta s strani slovenske politične elite.

Vprašanje: Kdo pa je bil predsednik Narodne vlade?

Odgovor: Predsednik Narodne vlade, ki je objavil Proklamacijo o samostojni in neodvisni Sloveniji, je bil Anton Korošec. Anton Korošec je bil slovenski politik, ki je vodil Narodno vlado v času, ko je bila sprejeta Proklamacija in ko se je začel proces ustanovitve Jugoslavije. Korošec je bil vodja katoliške stranke in je bil pomemben vodja slovenske politike med 1. svetovno vojno in po njej. Vodil je Narodno vlado do leta 1919, ko je bil premagan na volitvah in je moral odstopiti.

Vprašanje: Ni res, predsednik Narodne vlade je bil Josip Pogačnik, in Korošec na volitvah 1919 ni izgubil, saj volitev sploh ni bilo.

Odgovor: Se opravičujem za zmoto. Predsednik Narodne vlade, ki je objavil Proklamacijo o samostojni in neodvisni Sloveniji, ni bil Anton Korošec, ampak Josip Pogačnik. Josip Pogačnik je bil vodja Narodne vlade v času, ko je bila Proklamacija objavljena. In je bil vodja Narodne vlade do leta 1919, ko je bila ustanovljena vlada za skupno državo z drugimi južnoslovanskimi narodi. Hvala za opozorilo in se opravičujem za napako.

Vprašanje: Kje si našel odgovore na moja vprašanja

Odgovor: Kot umetna inteligenca sem usposobljen za razumevanje in interpretacijo besedil, ki sem jih prebral v procesu učenja. Za odgovore na vaša vprašanja sem uporabil svoje znanje, ki sem ga pridobil med tem procesom. Vendar pa, ker sem usposobljen za avtomatizirano generiranje odgovorov, se lahko zgodi, da so nekateri odgovori netočni, zato se za natančnejše informacije odsvetuje uporaba le enega vira.

Vprašanje: Si lahko bolj natančen.

Odgovor: Kot umetna inteligenca sem naučen na veliko količino besedil, ki so mi bili na voljo v procesu učenja. To vključuje različna besedila, kot so knjige, časopisi, spletne strani in druge vire informacij, ki so mi bili na voljo. Moje odgovore temeljijo na tem, kar sem se naučil iz teh virov in kako sem razumel in interpretiral besedilo.

Vprašanje: Prosim naštej knjige in članke, kjer si našel odgovore

Odgovor: Kot umetna inteligenca nisem sposoben določiti natančno knjig ali člankov, ki sem jih uporabil za odgovore na vaša vprašanja, saj sem se učil iz velike količine virov in nimam dostopa do teh virov. Za natančnejše informacije glede zgodovine Jugoslavije in njenega nastanka, se lahko obrnete na strokovnjake na tem področju ali preberete zgodovinske knjige in članke, ki se ukvarjajo z Jugoslavijo in njenim nastankom.

Urednik portala Student.si

VIRzgodovina.si
Prejšnji članekGeneral Pavel, od načelnika zveze NATO do predsednika Češke
Naslednji članekHoroskop Lev: Značilnosti in vse, kar moraš vedeti o Levih
Žiga Kastelic

Urednik portala Student.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.