SMC: “Prizadevamo si ustvarjati okolje, ki mladim omogoča napredek in razvoj.”

Volilna udeležba mladih je vedno nižja, zato se še posebno pred volitvami poudarja pomembnost politične participacije. Objavljamo načrte strank, da se boš lažje odločil, koga boš obkrožil v nedeljo!

Ali v svoj program vključujete tudi urejanje položaja mladih?

Seveda, mladi so ena izmed prioritet našega programa, to smo dokazali že z delom v mandatu 2014-2018. V tem obdobju smo brezposelnost mladih zmanjšali za 42% (januar 2014: 33.920, oktober 2017 pa 17.348), v letu 2018 pa se sredstva Urada republike Slovenije za mladino povečujejo iz 1,8 mio EUR na 2,3 mio EUR. V stranki SMC menimo, da se mladih dotikajo prav vsa področja v družbi, zato smo ukrepe za mlade uvrstili v vseh 21 vsebinskih področjih našega programa za obdobje 2018 – 2022. naj izpostavimo le nekatere.  Posebno pozornost namenjamo sodobnim tehnologijam, zato bi okrepili štipendije in spodbujanje financiranja programov s področja le teh (npr. »blockchain«, umetna inteligenca, robotika). Mladi bi lahko v zameno za državne štipendije (so)delovali v centrih medgeneracijskega sodelovanja za večjo medsebojno izmenjavo izkušenj in znanja. Stanovanjske sklade je potrebno usmeriti v ugoden najem/gradnjo za mlade, mlade družine in starejše. Podpiramo tudi vzpostavitev regionalnih pilotskih stanovanjskih zadrug za mlade in mlade družine. Najmlajšim bi že ob rojstvu podelili digitalno državljanstva v obliki brezplačnega e-certifikat oz. e-identitete, prav tako pa želimo spodbuditi vključitev vseh otrok v vrtce vsaj eno leto pred začetkom šolanja, zato menimo, da bi moralo biti zadnje leto vrtca za otroke brezplačno. Dodatno bomo finančno spodbujali tudi ukrepe za večjo mednarodno mobilnost mladih. Skrajni čas je že, da vsem omogočimo dostop do interneta skozi univerzalno storitev, zato bomo dodatno sofinancirali vzpostavitve hitrih povezav v ruralnih okoljih in projekte za pospeševanje povezljivosti znotraj urbanih okolij. Stranka SMC pa podpira tudi legalizacijo marihuane v zdravstvene in rekreativne namene.


Kakšne imate načrte za urejanje študentske problematike (študentsko delo, bivanje, prehrana)?

V iztekajočem se mandatu smo podaljšali možnost koriščenja bonov do 22.00 ure. Prav tako smo dodatno davčno obremenili delo preko študentske napotnice, a to zgolj v dobro študentov. Tovrstno delo namreč nekateri delodajalci še vedno izkoriščajo, zato prihaja do negativnega paradoksa, ko študentje s statusom na trgu dela z nizko urno postavko konkurirajo svojim kolegom, ki so po diplomi vstopili na trg dela. Povišali smo tudi minimalno urno postavko za delo preko študentske napotnice. Najpomembneje pa se nam zdi, da smo ukinili volontersko pripravništvo v javni upravi,  med potrebne izkušnje za pridobitev delovnih mest pa smo uvrstili študijsko prakso in neformalne izkušnje. Večjih sprememb na tem področju zaenkrat ne bi uvajali, saj sistem dovolj dobro funkcionira.


Ali se vam zdi, da se mladi danes dovolj zanimajo za politiko? Kaj bi lahko izboljšali na tem področju?

Slovenija premore ogromno aktivnih mladih, ki na svojih področjih dosegajo izjemne uspehe in so mednarodno prepoznavni. To nas navdaja s ponosom in prizadevali si bomo še naprej ustvarjati takšno okolje in državo, ki bo mladim omogočala stalni napredek ter razvoj. Pri vprašanju politične participacije je potrebno izpostaviti, da poznamo konvencionalne in nekonvencionalne oblike politične participacije. Pri nekonvencionalnih govorimo o protestih, pisanju peticij in mnenj (predvsem preko socialnih omrežij) ter delovanju v različnih društvih in nevladnih organizacijah. V tem segmentu so mladi precej aktivni in svoja stališča jasno ter argumentirano izražajo. Ko govorimo o konvencionalnih oblikah politične participacije (udeležba na volitvah/referendumih, aktivno spremljanje družbeno – političnega dogajanja) pa je situacija slabša. Stranka SMC podpira dopolnitev proporcionalnega volilnega sistema s preferenčnim glasom. Prav tako se zavzemamo za uvedbo e-volitev in znižanje volilne starosti na 16 let, ki bi se pilotno najprej izvedla na lokalnih volitvah. Prizadevamo si tudi za izenačitev deleža zastopanosti spolov pri kandidiranju na volitvah v DZ, lokalnih volitvah in Evropski parlament (na 40%). Bodo pa morali tudi mladi spremeniti lastno razmišljanje.


Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.