Levica: “Naš program je posvečen izboljševanju položaja mladih.”

Pomembno je, da imamo vse informacije, preden gremo na volitve. Zato si preberi, kaj posamezne stranke nameravajo urediti na področju mladih!

Ali v svoj program vključujete tudi urejanje položaja mladih?

Da, vendar v Levici na mlade ne gledamo kot na posebno družbeno skupino z lastnimi interesi, ampak kot na generacijsko skupino, ki je v krizi plačala (in še vedno plačuje) največji davek. Zato je glavni ukrep za mlade boj proti prekarnosti, ki vključuje tudi bolniško za samozaposlene, ki ne zaposlujejo delavcev. Številne ukrepe predvidevamo tudi na področju stanovanjske politike, sociale, javnega prevoza. Skratka, program Levice je posvečen ravno izboljševanju položaja na področjih, ki najbolj zadevajo mlade.


Kakšne imate načrte za urejanje študentske problematike (študentsko delo, bivanje, prehrana)?

Zavzemamo se za dvig minimalne urne postavke študentskih delavcev na višino, ki je primerljiva vsaj s plačilom za delo za minimalno plačo, pravico do malice in plačanega prevoza na delo, ukinitev študentskih servisov in prenos njihovih pristojnosti na Zavod za zaposlovanje, preusmeritev koncesij, ki jih zdaj dobivajo študentski servisi (okrog 10 milijonov letno) v sklad za štipendije. Omejili bomo prikrite šolnine v obliki vpisnin, plačevanja za opravljanje izpitov ipd. Zagotovili bomo štipendije, subvencije, ustrezne bivalne razmere oz. druge oblike gmotne podpore vsem študentkam in študentom, ki potrebujejo pomoč pri zagotavljanju dostojnega življenja. Odpravili bomo vse oblike šolnin in drugih oblik prenašanja finančnega bremena na študentke in študente. Poskrbeli bomo, da država z ustreznimi razpisi zagotovi mesta in plačilo za vsa obvezna pripravništva.


Ali se vam zdi, da se mladi danes dovolj zanimajo za politiko? Kaj bi lahko izboljšali na tem področju?

Med oblastjo in ljudstvom (ne le mladimi) je zazevala vrzel. Osrednje odločitve so vse bolj v rokah kapitala in ozkega kroga politične moči. Vedno večje so tudi težnje po omejevanju možnosti soodločanja. Zanimanje za politiko je možno dvigniti le z demokratizacijo na vseh ravneh odločanja. V kolikor bomo ljudem omogočil sodelovanje pri odločanju o pomembnejših vprašanjih (participatorni proračun na državni in lokalni ravni, možnost odpoklica funkcionarjev, demokratični nadzor delovanja javnih institucij, sprememba volilnega sistema itd.), bo tudi zanimanje za politiko večje.


Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.