LMŠ: “Prizadevamo si za ukrepe, ki bodo pripomogli k osamosvojitvi mladih.”

Urejanje področja mladih je pomemben del programa vseh strank na letošnjih parlamentarnih volitvah. Kaj pravijo posamezne stranke? Spremljaj nas in pridobi informacije iz prve roke!

Ali v svoj program vključujete tudi urejanje položaja mladih?

Načrt stranke Lista Marjana Šarca vsebuje nekaj izhodiščnih predlogov za ureditev položaja vseh mladih, ne samo študentov. Prizadevamo si predvsem za ukrepe, ki bodo pripomogli k osamosvojitvi mladih – torej strukturni ukrepi na področju trga dela, stanovanjske politike, štipendiranja, ustvarjanja družine, podjetništva itd. Pri mladih je potrebno prepoznati in razvijati njihovo osebno nadarjenost in jih skozi proces formalnega izobraževanja pripeljati do varnih in stabilnih zaposlitev na trgu dela. Krepiti in ozaveščati moramo tudi o pridobivanju neformalnih kompetenc in izkušenj, ki mladim velikokrat olajšajo prehod v prvo zaposlitev.


Kakšne imate načrte za urejanje študentske problematike (študentsko delo, bivanje, prehrana)?

Pripravili in predlagali bomo nekaj sprememb na področju štipendiranja. Potrebno je vzpostaviti nov sistem štipendiranja nadarjenih, ki bo nadomestil Zoisovo štipendiranje. Trenutni sistem dodeljevanja Zoisovih štipendij je precej omejil krog mladih, ki lahko dostopajo do te štipendije, ob tem pa zgrešil namen tovrstnega štipendiranja. Pri mladih je potrebno na primeren način spodbujati razvoj njihovega potenciala in nadarjenosti. Potrebna je redefinicija namena in ciljev štipendiranja nadarjenih mladih ljudi. Prav tako bomo pregledali nabor poklicev, za katere se dodeljujejo štipendije za deficitarne poklice ter prednostno štipendirali tiste poklice, ki so na trgu dela deficitarni. Hkrati bomo podeljevali štipendije tudi za tiste poklice, ki se v Sloveniji šele razvijajo in bodo v prihodnosti zelo iskani. Pri tem se ne smemo osredotočiti na kratkoročne napovedi o deficitarnosti posameznih panog, ampak moramo razmišljati v smeri kreiranja in štipendiranja poklicev, ki zaradi hitrega razvoja gospodarstva šele nastajajo.


Dobro je, da mladi že tekom študija opravljajo kratkotrajna in občasna dela, saj tako pridobivajo neprecenljive izkušnje in nekaj sredstev, da lahko študirajo. Vendar je bistveno, da imajo študentje dovolj časa za študij in tako ne padejo v spiralo pretiranega dela in slabih rezultatov pri opravljanju študijskih obveznosti. Študentsko delo omogoča mladim ljudem pridobitev potrebnih delovnih izkušenj in osvojitev praktičnih kompetenc, ki mladim pomagajo pri vstopu na trg dela. Pri študentskem delu je bistvena preprečitev zlorab in ozaveščanje o tem, da v kolikor njihovo delo izpolnjuje elemente delovnega razmerja, imajo možnost pravnega ukrepanja, ki jim bo zagotovilo potrebno pravno in socialno varnost. Predlagali bomo nekaj ukrepov, s katerimi bi zmanjšali možnost zlorab te oblike dela.


Na področju bivanja študentov si želimo, da bi država vlagala več sredstev v razširitev kapacitet bivanja, predvsem na Primorskem, kjer postelj primanjkuje. Danes subvencionirano bivanje ureja samo pravilnik, kar pa ni dobro, saj gre za obsežno področje, ki vpliva na veliko število mladih. Prizadevali si bomo za ustanovitev delovne skupine, sestavljene iz vseh relevantnih deležnikov, katere naloga bo priprava predloga zakona, ki bo celostno normativno uredil področje subvencioniranega bivanja. Pri tem moramo odpreti razpravo tudi o smiselnosti kriterijev in točkovanja za sprejem v študentski dom, saj menimo, da imajo nekateri preveliko težo.

Subvencionirana študentska prehrana se nam zdi dobro urejena. Nadaljevati je potrebno z delom v smeri izločanja ponudnikov prehrane, ki nudijo zgolj hitro in nezdravo prehrano. Prav tako podpiramo vse akcije civilnih iniciativ, s katerimi se študente ozavešča o pomembnosti zdrave prehrane in redne telesne aktivnosti.


Ali se vam zdi, da se mladi danes dovolj zanimajo za politiko? Kaj bi lahko izboljšali na tem področju?

Mladi se ne zanimajo dovolj za politiko, kar ni dobro iz vidika delovanja družbe kot celote. Potrebno je sprejeti ukrepe, s katerimi bomo dvignili politično participacijo mladih. Ključno se nam zdi predvsem ozaveščanje mladih o pomembnosti aktivnega državljanskega delovanja. Spodbujati moramo udejanjanje naše aktivne in pasivne volilne pravice ter mladim pokazati, da so del procesov, v katerih se odloča o naši skupni prihodnosti. Predlagamo razmislek o uvedbi e-volitev, znižanju starosti pri kateri lahko posameznik voli, uvedbo vladnega organa, ki bo imel večje pristojnosti pri medsektorskem vodenju mladinskih politik in oblikovanju zakonodaje itd. Pri tem se nam zdi pomemben tudi prispevek mladinskega sektorja, ki krepi povezovanje in aktivnosti mladih na tem področju.


Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.