SDS: “Položaj mladih je treba urejati na več področjih.”

Kaj se bo izboljševalo na področju študijske in druge problematike? Vprašali smo posamezne stranke, ki kandidirajo na letošnjih parlamentarnih volitvah.

Ali v svoj program vključujete tudi urejanje položaja mladih?

Da.  Menimo, da je mladim potrebno zagotoviti varno prihodnost v družbi in široko izbiro poklicnega izobraževanja, da bodo tudi po končanem izobraževanju ostali v Republiki Sloveniji in se bo trend izseljevanja mladih v tujino prenehal. Položaj mladih je treba urejati na več področjih. Mladi preko sistema izobraževanja dosežejo izobrazbo, za katero se odločijo in s katero bodo lahko opravljali želene poklice. Sistem izobraževanja nameravamo prilagoditi povpraševanju po poklicih na trgu dela. Tako bodo lahko mladi imeli na voljo večjo izbiro poklicnih izobraževanj (tudi podiplomskih), ki jim bodo zagotovili čim hitrejšo zaposlitev. Mladim ne pomaga, da so npr. odlični družboslovci, vendar po končanem študiju ne dobijo dela na področju za katerega so se izobraževali. Pri tem si bomo prizadevali tudi za spremembo štipendijske politike in namenili več poudarka stimulativnemu štipendiranju deficitarnih poklicev. Eden izmed naših prioritetnih ukrepov je tudi povečanje zaposljivosti mladih po končanem izobraževanju. Za slovenski trg dela je značilen zelo pozen vstop na trg dela in zgoden izstop. S prilagojeno aktivno politiko zaposlovanja nameravamo posebno pozornost nameniti tudi mladim, da se čim hitreje zaposlijo ali pa med študijem hitreje pridejo do obštudijskega dela, predvsem v poklicih, za katere se izobražujejo, da pridobijo prepotrebne delovne izkušnje za nadaljevanje kariere. Da ne ostajamo samo pri besedah, pa bi radi izpostavili, da smo v tem mandatu dvakrat predlagali  zakon o ukrepih na področju pripravništva, kjer smo želeli prepovedati brezplačno pripravništvo in delodajalcem zagotoviti posebne spodbude v primeru, da bi mlade takoj po izobrazbi zaposlili za nedoločen čas. Prav tako smo za reševanje stanovanjskega problema dvakrat predlagali zakon, s katerim bi nezasedena stanovanja v državni lasti namenili za reševanje stanovanjske problematike mladih. Oba zakona sta bila s strani vlade dr. Mira Cerarja zavrnjena.

 

Kakšne imate načrte za urejanje študentske problematike (študentsko delo, bivanje, prehrana)?

Študentska problematika je vprašanje, ki ga nameravamo urejati v socialnem dialogu z vsemi predstavniškimi organizacijami mladih in obsega širše področje vprašanj. Predlagali smo, da se del dajatev pobranih od študentskega dela nameni za poseben štipendijski sklad in ne v celoti za financiranje študentskih organizacij. Kapacitet za nastanitev študentov, ki študirajo izven kraja svojega bivališča, primanjkuje že vrsto let zaradi česar so se študentje  primorani obračati na dražje zasebne ponudnike. V zvezi s tem bomo preučili ponudbo in povpraševanje po študentskih nastanitvah in odpravili pomanjkanje študentskih sob. V sedanjem mandatu smo tudi predlagali, da se koriščenje študentske prehrane omogoči do 22.00 ure zvečer. To nameravamo zagovarjati tudi v prihodnje.

 

Ali se vam zdi, da se mladi danes dovolj zanimajo za politiko? Kaj bi lahko izboljšali na tem področju?

Mladi bi se morali bistveno bolj zanimati za politiko, saj je od izbire političnih odločitev odvisna še vsa njihova prihodnost. Tako bi se lahko lažje odločili, da ne bodo volili tistih, ki jim ne bodo povečali javnega dolga tako, da ga bodo morali preko plačevanja davkov odplačevati sami in še generacija za njimi. Prav tako bi se morali zavedati širših problemov kot so npr. izjemno povečevanje čakalnih vrst v zdravstvu, nekonkurenčno gospodarsko okolje – zaradi katerega bodo težje zaposljivi, pomanjkanje stanovanjskih rešitev in vrsto podobnih problemov, proti katerim se borimo v SDS. K informiranosti mladih bi lahko pripomogli tudi večji mediji v državi, ki pa namesto tega podajajo manipulativne informacije in pristransko poročajo v korist leve politične opcije. Ravno zato, ker se mladi s politiko toliko ne ukvarjajo so bolj dojemljivi za manipulativne informacije.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.