Fakulteta za dizajn – kreativnost in inovativnost za boljši jutri!

Veste, da je kulturno-kreativni sektor v svetovnem merilu edini stalno rastoči sektor zadnjega desetletja in je tako postal pomemben segment gospodarstev po vsem svetu, primerljiv z avtomobilsko industrijo?

Po podatkih Kreativnega foruma Slovenije, kulturno-kreativni sektor v Sloveniji trenutno zaposluje več kot 7 odstotkov delavcev, ustvaril je 2,4 milijarde evrov oziroma 2,5 odstotka prihodkov vseh slovenskih podjetij v letu 2018.V Evropi pa kulturne in kreativne industrije ustvarijo 709 milijard dolarjev prihodkov letno in omogočajo 7,7 milijona delovnih mest.

S študijem na Fakulteti za dizajn lahko postanete del sektorja, ki lahko bistveno prispeva k družbeno-ekonomskemu razvoju lokalnih skupnosti, regij, držav in celotne EU.

Fakulteta za dizajn (FD) je samostojni visokošolski zavod ter od leta 2011 pridružena članica Univerze na Primorskem. Izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program prve bolonjske stopnje »Dizajn« in magistrski študijski program »Dizajn«, ki obsega smeri:

Notranja oprema (30),  Vizualne komunikacije (25), Tekstilije in oblačila (15), Dizajn management (20) in Nakit (10).

Na dodiplomski študijski program Dizajn (VS) – redni študij, FD sprejme 70 študentov. Fakulteta je za izvajanje dodiplomskega programa pridobila koncesijo, zato študentom ni potrebno plačati šolnine, razen za smeri Dizajn management in Nakit.

Vse smeri se izvajajo tudi izredno.

Fakulteta za dizajn - INFO PREDSTAVITVENI

Prva pomembna prednost študija na Fakulteti za dizajn je interdisciplinarnost študijskih smeri,  študijsko delo poteka v dinamičnem okolju ter v tesni povezanosti študentov in profesorjev – akademsko in strokovno usposobljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Interdisciplinarnost znanj omogoča študentom uspešno komuniciranje z drugimi strokovnjaki različnih profilov ter razvijanje odnosa in odgovornost do svojega dela, sodelavcev, naročnika, uporabnika in družbe.

Fakulteta za dizajn študentom nudi:

  • projektno delo v studijih, v sklopu pedagoškega procesa,
  • možnost sodelovanja na različnih domačih in mednarodnih natečajih in konferencah,
  • intenzivno sodelovanje z gospodarstvom preko fakultetnih laboratorijev,
  • skrb za nadaljnjo karierno pot v sklopu Kariernega centra,
  • predavanja, delavnice, okrogle mize z mednarodno uveljavljenimi strokovnjaki,
  • veliko možnost izbire Erasmus izmenjav,
  • možnost soupravljanja fakultete preko Študentskega sveta,
  • druženje s študenti drugih fakultet doma in v tujini v sklopu medinstitucionalnih projektov
  • pomoč pri uveljavljanju lastne blagovne znamke oz. lastnega podjetja.

Druga pomembna prednost fakultete so močne povezave z gospodarstvom, ki ustvarjajo karierne priložnosti tako za študente in diplomante, kot tudi za podjetja, ki prepoznavajo dizajn kot dodano vrednost končnega produkta. FD je članica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Diplomantom so odprta zaposlitvena mesta v gospodarskih panogah, kjer se razvijajo tako tehnološko kot oblikovalsko vrhunsko izdelani izdelki z visoko dodano vrednostjo, na področju notranjega opremljanja, oblikovanja tekstilij in oblačil in vizualnih komunikacij, diplomanti dizajn managementa pa bodo soustvarjali razvoj gospodarskih družb ter z vodenjem multifunkcijskih timov zagotavljali optimalen oblikovalski rezultat in posledično izboljševali konkurenčnost podjetja.

Zanimivost: Združeni narodi so leto 2021 razglasili kot leto ustvarjalnega gospodarstva za trajnostni razvoj. Ustvarjalno gospodarstvo bo medsektorska prioriteta Slovenije in Portugalske med predsedovanjem Evropski uniji.

Tretja pomembna prednost fakultete je intenzivna mednarodna dejavnost. S pomočjo programa Erasmus+ je Fakulteta za dizajn vzpostavila visoko kakovostno mrežo mednarodnih povezav (58 bilateralnih pogodb z VS institucijami). Fakulteta sodeluje pri delu mednarodnih združenj kot so World Design Organization (WDO), združenja BEDA (The Bureau od European Design Associations), zduženja GIDE (Group for International Design education), s pomočjo katerih bogatimo znanstveno-raziskovalno, umetniško in pedagoško delo na fakulteti.

Pogoj za vpis na fakulteto je opravljen preizkus nadarjenosti. O datumih sprejemnih izpitov vas bomo obvestili naknadno.

Vsem bodočim študentom ponujamo možnost pripravljalnih tečajev na sprejemne izpite »sobotne akademije«. Več informacij na spletni strani: fd.si/sobotne-akademije-2021-pripravljalne-delavnice-na-sprejemne-izpite.html

Prvi prijavni rok: 16. 2. do 19. 3. 2021
Drugi prijavni rok: 20. 8. do 27. 8. 2021

Informativni dan fakultete bo v petek, 12. 2. in v soboto, 13. 2. Informativni dan FD bo potekal preko spletne platforme Google Meet. Vse povezave na spletne predstavitve bodo na voljo na: fd.si/informativni-dnevi-na-fakulteti-za-dizajn-2.html

Študijski proces poteka na lokaciji Prevale 10, Trzin (sedež fakultete) in na dislocirani enoti Gerbičeva 51, Ljubljana (Hiša za dizajn management in inovacije).

Vse podrobnejše informacije se nahajajo na spletni strani: fd.si
Facebook: @fakultetazadizajn.facultyofdesign
Kontaktna oseba: ga. Mileva Miškovič, vodja študentskega referata
Mail: referat@fd.si; info@fd.si
Telefon: 059 23 50 10; 031 383 883

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vprašanja!

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.