Karierni center Univerze v Novi Gorici

S kariernim centrom se želi Univerza v Novi Gorici približati svojim bodočim in aktualnim študentom ter diplomantom, saj jim nudi podporo na področju kariernega usmerjanja in jim pomaga pri vzpostavljanju prvih stikov s podjetji.

Perspektivnimoderniinovativni in interdisciplinarni študijski programi, ki jih združujemo pod okriljem Univerze v Novi Goriciizobražujejo za poklice prihodnosti. Svojim študentom na petih fakultetah in dveh visokih šolah ponujamo odlično učno okolje in celovita znanja s področij naravoslovja, tehničnih znanosti, biotehniških ved, humanistike in umetnosti. Študijski programi so obogateni z laboratorijskimi in terenskimi vajami ter obiski delovnih okolij.

 

Novost so tudi prilagojene oblike študija za študente športnike, saj se zavedamo naporov, ki jih morajo vlagati za sočasno izpolnjevanje študijskih obveznosti in doseganje športnih rezultatov. Status športnika in s tem še bolj fleksibilen potek študija lahko pridobijo vsi aktivni, registrirani športniki z opaznimi rezultati na tekmovanjih na državni in mednarodni ravni.

Po končani diplomi se v enem letu zaposli 89 % naših diplomantov. Verjamemo, da k temu uspehu pripomore interdisciplinarnost naših študijskih programov, ki omogoča širša znanja. S praktičnim usposabljanjem študentov poskrbimo, da je pridobljeno znanje dejansko uporabno in da se prenaša iz akademskega okolja v gospodarstvo.

Karierni center ima pomembno vlogo pri povezovanju univerzitetnega okolja z gospodarskim in podjetniškim okoljem. Posebno skrb posvečamo spremljanju zaposljivosti diplomantov in zbiranju povratnih informacij o relevantnosti pridobljenih znanj. Ker je naš cilj doseči in obdržati visoko zaposljivost, je v okviru Kariernega centra univerze organizirana pomoč diplomantom pri iskanju zaposlitve

V študijskem letu 2015/2016 vas vabimo k vpisu na študijske programe 1., 2. in 3. stopnje, ki jih izvajamo na:

–          Fakulteti za znanosti o okolju – Okolje 1. in 2. stopnje

–          Poslovno-tehniški fakulteti – Gospodarski inženiring 1. in 2. stopnje

–          Fakulteti za humanistiko – Slovenistika 1. in 2. stopnje

–          Fakulteti za humanistiko – Kulturna zgodovina 1. stopnje

–          Fakulteti za aplikativno naravoslovje – Fizika 1. in 2. stopnje

–          Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo – Vinogradništvo in vinarstvo 1. stopnje

–          Visoki šoli za umetnost – Digitalne umetnosti in prakse 1. stopnje, Medijske umetnosti in prakse 2. stopnje

–          Fakulteta za podiplomski študij – študijski programi 3. stopnje: Znanosti o okolju, Fizika, Krasoslovje, Kognitivne znanosti jezika, Ekonomika in tehnike konservatorstva in krajinske dediščine, Molekularna genetika in biotehnologija, Humanistika.

Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica, www.ung.si

Karierni center: 05 33 15 362, karierni.center@ung.si

Informacije o vpisu 
Študentska pisarna: 05 33 15 234, studentska.pisarna@ung.si

*Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.