PREDSTAVLJA SE: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Kako bi se predstavili? Katere so prednosti študija na vaši fakulteti?
Ekonomska fakulteta je edina v širši regiji postala del elitne skupine trojno akreditiranih mednarodnih šol – ima mednarodne akreditacije EQUIS, AACSB in AMBA. Ta dosežek fakulteto umešča med 1 % najboljših poslovno-ekonomskih šol na svetu. Priznanja odličnosti za EF UL pomenijo priznanje najvišje kakovosti, povečujejo mednarodni ugled in zaposljivost diplomantov.

Prednosti akreditacij za študente: 

– Sem prva izbira pri zaposlovalcih

– Študiram v mednarodnem okolju.

– Izkoriščam mednarodno mrežo.

– Sem tam, kjer lahko dosežem največ.

– Moja diploma je priznana in cenjena po vsem svetu.

Kateri so največji dosežki fakultete in na katere svoje nekdanje študente ste še posebej ponosni?
Na fakulteti je v celotnem obdobju po ustanovitvi diplomiralo več kot 49.000 študentov. Na njej so in še vedno poučujejo najbolj znani slovenski in tuji ekonomisti in strokovnjaki. Profesorji, diplomanti in študentje fakultete odločilno prispevajo h gospodarskemu in političnemu razvoju družbe: kot ministri – dva njena diplomanta sta bila predsednika vlade v samostojni Sloveniji, kot direktorji, predsedniki in člani uprav največjih in najhitreje rastočih slovenskih podjetij in drugih organizacij ter kot člani najvišjih organov vladne administracije in nadzornih svetov najpomembnejših slovenskih podjetij.

Katere novosti ste vpeljali nazadnje in kaj pripravljate?
V zadnjem letu intenzivno potekajo aktivnosti, vezane na prenovo študijskih programov, ki bo zagotovila še  ustreznejše kompetence diplomantov magistrskih programov, prenovljeni programi pa bodo še bolj primerljivi s tujimi poslovnimi šolami.V pedagoški proces aktivno uvajamo nove učne metode, ki sledijo tehnološkemu razvoju, tako potekajo različne aktivnosti razvoja, priprave in izvedbe e-predmetov.Na fakulteti imamo organiziran tudi tutorski sistem, tutorji izvajajo tri vrste tutorsta, in sicer uvajalno in predmetno tutorstvo ter tutorstvo za tuje študente.Uvajalno tutorstvo je namenjeno predvsem študentom, ki želijo pomoč in nasvete o študijskih ter organizacijskih ali administrativnih zadevah.Predmetno tutorstvo je študentom namenjeno kot dodatna pomoč pri razumevanju in osvajanju študijske snovi posameznih predmetov. Običajno je organizirano pri predmetih z zahtevnejšo in obsežnejšo študijsko snovjo z namenom izboljšanja rezultatov na izpitih. Na uri predmetnega tutorstva lahko študent povpraša po dodatni razlagi tistih delov snovi, ki jih ni razumel med predavanji in na vajah. Pogosto tutorji tudi svetujejo o najprimernejših študijskih metodah in strategijah učenja pri posameznem predmetu ter študente seznanijo s pomembnimi informacijami in literaturo za posamezen predmet.Tutorji za tuje študente največkrat pomagajo tujim študentom pri administrativnih stvareh takoj ob prihodu v Slovenijo, jih pričakajo na postaji in se z njimi odpravijo do pisarne za študentske domove oziroma jim pomagajo pri iskanju nastanitve, jim predstavijo bogato obštudijsko dogajanje, jih obveščajo o različnih dogodkih, jim svetujejo in jih usmerjajo skozi študij, običajno pa se z njimi družijo tudi v prostem času in jim tako pomagajo pri vključevanju v slovensko okolje.

Kakšne možnosti se študentu odprejo s študijem na vaši fakulteti?
Ekonomska fakulteta nudi ogromno možnosti za študij v tujini, saj lahko študenti izbirajo med več kot 170 partnerskimi institucijami po vsem svetu. Študij v tujini je neprecenljiva priložnost, ki ponudi drugačen pogled na svet, razširi intelektualno obzorje ter poglablja znanja.Mednarodna primerljivost študijskih vsebin, uvajanje novih, učinkovitih in modernih metod dela, sodelovanje z gospodarstvom (gostovanje domačih in tujih strokovnjakov na predavanjih, izdelava raziskav, poslovnih načrtov, projektov, seminarskih nalog, diplom, magistrskih del, strokovne prakse, ekskurzije, zaposlovanje), študij domačih študentov v tujini, študij tujih študentov na fakulteti, izvajanje celotnih programov in predmetov v tujem jeziku ter vključevanje uglednih mednarodnih profesorjev, doseganje izjemnih mednarodnih raziskovalnih dosežkov.

Kakšne obštudijske dejavnosti ponuja fakulteta?
Na fakulteti delujejo mnoga društva, saj smo skupaj boljši, močnejši in uspešnejši. Večina naših študentov je včlanjena vsaj v eno ali dve društvi in v njih aktivno deluje. Ker druge fakultete nimajo tako razvite kulture društev in organizacij, je vedno pogostejši trend, da naša društva postajajo vseslovenska in tako namenjena študentom vseh fakultet. Namen je združiti ambiciozne posameznike z idejami in tako razvijati njihov potencial.

 

Kakšne so zaposlitvene možnosti vaših diplomantov?
Na kariernem centru Ekonomske fakultete (CERŠ – Center za razvoj in svetovanje študentom) kontinuirano izvajamo aktivnosti, ki že v času študija pomagajo študentom na njihovi karierni poti in poti do zaposlitve. V ta namen skozi celo študijsko leto izvajamo delavnice, ki študentom omogočajo pridobivanje znanj in veščin, ki jih redne študijske vsebine ne zajemajo, so pa še kako pomembne pri kasnejšem vstopu na trg delovne sile. Npr. dodatna računalniška znanja, poslovne veščine, veščine nastopanja, kako napisati CV, dodatna jezikovna izobraževanja ipd.

Na podlagi povpraševanj delodajalcev študente seznanjamo z možnostjo zaposlitve, občasnih del, študentskega dela in možnostjo opravljanja strokovnih praks. Tekom leta študentom posredujemo preko 100 povpraševanj različnih delodajalcev, doma in v tujini. Na fakulteti (občasno tudi na sedežih delodajalcev) organiziramo posamične predstavitve zaposlitvenih možnosti in načina kadrovanja podjetij, z namenom, da bi se študenti lahko že dovolj zgodaj pripravili na potrebe delodajalcev in spoznali njihove zahtev in pričakovanja. Enega od vrhuncev prav gotovo predstavlja naš tradicionalni karierni dan “Delo MeNE išče”, ki ga bomo letos organizirali že enajstič. Na 20 posamičnih predstavitvah se bodo študentom predstavila podjetja in inštitucije, ki jim lahko na različne načine ponudijo vključitev v delovno okolje ali pomagajo na njihovi karierni poti s svojimi storitvami in finančno pomočjo (svetovanje, štipendije …).  Diplomanti EF so zaposljivi v vseh panogah gospodarstva in negospodarstva tako v slovenskem kot mednarodnem okolju.

Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana
01 589 24 00
info@ef.uni-lj.si
http://www.ef.uni-lj.si/

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.