Novosti v študijskem letu 2018/2019

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport smo povprašali o novih programih v študijskem letu 2018/2019. Povedali so nam, da letos ne bo bistvenih novosti, izpostavili pa so novejše programe na treh fakultetah Univerze v Ljubljani.

Na Fakulteti za družbene vede UL so akreditirani novi študijski programi v univerzitetne programe: Družboslovna informatika, Obramboslovje in Politologija – Javne politike in uprava.

Filozofska fakulteta UL spet razpisuje smer Koreanistika na univerzitetnem študijskem programu Kulture Vzhodne Azije. Akreditiran je dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Bibliotekarstvo in informatika.

Poslovno ekonomska fakulteta UL letos ponovno razpisuje univerzitetni študijski program Logopedija in surdopedagogika.

 

Družboslovna informatika

Novi triletni študijski program Družboslovna informatika gradi na več kot tridesetletni tradiciji  raziskovanja in poučevanja podatkovne analitike, metodologije ter družboslovnih vidikov interneta in drugih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na Fakulteti za družbene vede. Študijski program odgovarja na številne izzive in priložnosti, ki jih prinaša nenehni razvoj digitalnih in interaktivnih tehnologij.

 

Politologija – Javne politike in uprava

V moderniziranem programu ponujajo znanja in kompetence, ki bodo novim generacijam študentov omogočila izgraditi razpoznaven politološki profil diplomanta z dodatnimi in v slovenskem prostoru specifičnimi znanji s področij javnih politik in uprave ter s področja Evropske unije. Na ta način bodo študenti v treh letih pridobili znanja in kompetence, potrebne za zaposlitev v javnem, neprofitnem ali zasebnem sektorju oziroma za nadaljevanje študija.

 

Kulture Vzhodne Azije

Temeljni cilji programa so nuditi diplomantom in diplomantkam sposobnost razumevanja kulturnih različnosti in s tem preseganje kulturno pogojenih posploševanj, s čimer bi se bili sposobni izogniti enostavnemu prevzemanju uveljavljenih modelov iz drugih kultur in evropocentričnemu ocenjevanju. Študentu in študentkam omogoči, da si pridobijo osnovno poznavanje jezika obravnavane regije ter splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanih z odgovarjajočim kulturno-civilizacijskim prostorom.

 

Bibliotekarstvo in informatika

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika je usposobiti strokovnjaka za delo na področju organiziranja znanja, ki vključuje produkcijo, distribucijo, hrambo in posredovanje vseh vrst informacij. Program daje osnove tudi za nadaljevanje študija na magistrski in/ali specialistični stopnji ter za vseživljenjsko strokovno in znanstveno usposabljanje, saj kandidati pridobijo znanja in spretnosti za obvladanje sveta informacij.

 

Logopedija in surdopedagogika

Njihovo poslanstvo je usposabljanje študentk in študentov za kakovostno delo z osebami s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih. To delo poteka v različnih organizacijskih oblikah (individualno, skupinsko), različnih okoljih (predšolske ustanove, šole, zavodi, svetovalna središča) in v različnih programih, v katere so vključene osebe s posebnimi potrebami. Zahteva kompleksno znanje, saj je spoznavanje oseb s posebnimi potrebami in delo z njimi zahtevno, odgovorno in dinamično.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.