PREDSTAVLJA SE: Ekonomsko-poslovna fakulteta

Kako bi se predstavili?

Ekonomsko-poslovna fakulteta ponuja zanimivo dinamično študijsko okolje, polno izzivov, ki omogoča takojšnjo uporabo naučenega v praksi. Uspešno poslovno kariero je z diplomo Ekonomsko-poslovne fakultete do danes pričelo 14.545 študentov na višješolskem programu, 5.200 študentov na visokošolskem strokovnem programu, 8.700 študentov univerzitetnega študija in skupaj 2.770 študentov podiplomskega študija (magistrov, magistrov MBA, specialistov in doktorjev znanosti).

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru se je v 58-tih letih obstoja in tradicije razvila in postala moderna fakulteta, ki je uspešno prenovila vse svoje študijske programe v letih 2006-2008 ter jih prilagodila zahtevam Bolonjske deklaracije v smislu formule 3 + 2 + 3. Skupaj si prizadevamo, da študenti s študijem na naši fakulteti pridobivajo, širijo in poglabljajo strokovna znanja in izkušnje, ki jih potrebujejo v današnjem hitro se spreminjajočem ekonomskem in poslovnem okolju. V predavalnicah se srečujejo z vodilnimi in inovativnimi teorijami s področja ekonomije in poslovnih ved. V okviru praktičnega usposabljanja in mednarodne izmenjave pa imajo priložnost, da si pridobijo še dodatne izkušnje v delovnem okolju in tujini.

Ker menimo, da je odličnost izjemno pomembna v procesih globalizacije, ki so prisotni tudi v univerzitetnem prostoru, je Ekonomsko-poslovna fakulteta akreditirala svoje programe tudi v Association of Collegiate Business Schools and Programs (ACBSP) in European Council for Business Education (ECBE), tako so vsi študijski programi mednarodno primerljivi in sodobni. Trenutno pa poteka postopek za pridobitev mednarodne akreditacije The Association to Advance Collegiate Schools of Business – AACSB.

 

Katere so prednosti študija na vaši fakulteti?

– Vse prednosti mednarodno akreditiranega študijskega programa.

– Fakulteta nudi možnost opravljanja semestra ali letnika v tujini, na fakultetah in šolah v Avstriji, Belgiji, Nemčiji, Španiji, Franciji, Grčiji …

– Možnosti za opravljanje študijske prakse v tujini.

– Sodobne učne metode in sproten študij olajšalo redno napredovanje v višji letnik.

– Do študentov prijazna fakulteta.

– Sodobno študijsko okolje in moderno opremljene predavalnice.

– Informacijska podpora knjižnice EPF.

– Digitalna podpora študiju (e-učno okolje Moodle in e-gradiva).

– Najsodobnejše informacijske tehnologije, računalniške učilnice, brezžični internet.

– Široke možnosti zaposlitve.

 

Kateri so največji dosežki fakultete in na katere svoje nekdanje študente ste še posebej ponosni?

V vseh teh letih je na Ekonomsko-poslovni fakulteti diplomiralo več kot 32.800 študentov, ki so pridobili različne strokovne in znanstvene nazive.

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti že skoraj 60 let razvijamo uspešne oblike mednarodnega sodelovanja. Izkušnje smo si nekoč zbirali na območju JZ Balkana in srednje Evrope, danes pa je naša fakulteta prisotna na trgih globalnih gospodarskih igralcev. Naši študenti in sodelavci imajo zagotovljene možnosti izmenjave z naraščajočim številom uglednih znanstveno-raziskovalnih institucij v EU in izven. Vpetost v mednarodno okolje omogoča dvostranski prenos najboljše izobraževalne in raziskovalne prakse.

EPF je vključena v evropski program izobraževanja Socrates Erasmus, medtem ko z uglednimi institucijami na Kitajskem, v Indiji in drugod po svetu sodelujemo na bilateralni ravni. Sklenjenih imamo preko 200 sporazumov z evropskimi univerzami v okviru programa Erasmus ter dvostranskih pogodb v okviru EU in izven. Našim študentom pa zagotavljamo tudi izvajanje prakse v tujih podjetjih. Uspešnost mednarodne dejavnosti EPF najbolje predstavi skoraj 100 študentov, ki jih letno napotimo v tujino in celo okoli 200 tistih, ki letno prihajajo k nam na izmenjavo s tujih univerz. Tu je naša fakulteta že dolga leta daleč na prvem mestu med 17 članicami UM.

Zavedamo se namreč, da je mednarodna mobilnost ključen dejavnik uspešnosti naših študentov, saj poveča njihovo zaposljivost za 70 %, omogoča izpolnitev kriterija za zaposlovanje, ki ga uporablja že 2/3 delodajalcev, in da 1/3 študentov dobi zaposlitev v tujini, kjer so opravljali Erasmus prakso (esn.org).

Svojo vpetost v evropski in globalni svet pa dokazujemo s številnimi sodelovanji v mednarodnih partnerstvih, v sklenjenih sporazumih in s številnimi študijskimi izmenjavami. Ekonomsko-poslovna fakulteta je vključena v različne programe mednarodne izmenjave. V okviru programa ERASMUS+ in CEEPUS-a je v obdobju zgolj od leta 2009 fakulteto obiskalo 1.600 tujih študentov, kar nas uvršča na prvo mesto po številu tujih študentov znotraj Univerze v Mariboru. Za študij na EPF se vsak semester odloči približno 130 tujih študentov, v povprečju pa se 80 študentov EPF odloči za študij oziroma izmenjavo v tujino. Poleg visoke kakovosti in dobre zaposljivosti naših diplomantov, kar je zagotovo cilj vsakega diplomanta, lahko del študentskega časa na Ekonomsko-poslovni fakulteti študenti izkoristijo za mednarodno izmenjavo, za strokovna in športna srečanja z drugimi študenti, za učenje tujih jezikov in za vrsto drugih dobro organiziranih ob študijskih dejavnosti.

V letu 2017 se ponašamo z uvrstitvijo dveh študijskih programov magistrstega študija EPF na lestvico EdUniversal Best Masters ranking 2017, in sicer:

– magistrski študijski program Računovodstvo, revizija in davščine se je uvrstil na 9. mesto med študijskimi programi Računovodstva in revizije Vzhodne Evrope na lestvici Top 200, ki regionalno rangira študijske programe iz devetih geografskih območij in

– magistrski študijski program Management informatike in elektronskega poslovanja pa se je uvrstil na 75. mesto med študijskimi programi Elektronskega poslovanja in digitalnega marketinga Vzhodne Evrope na lestvici Top 100, ki regionalno rangira študijske programe iz devetih geografskih območij.

 

Katere novosti ste vpeljali nazadnje in kaj pripravljate?

Študijske programe nenehno posodabljamo in izpopolnjujemo, da so aktualni in zanimivi. Na osnovi analiz anket študentov in delodajalcev ter na osnovi rezultatov samoevalvacije v izvedbo študijskih programov uvajamo različne oblike interaktivnega študija (npr. različne oblike učnih aktivnosti v elektronski obliki, uporaba orodij za komunikacijo in medsebojno sodelovanje študentov idr.).

Pridobili smo tudi dve mednarodni akreditaciji ACBSP in ECBE in smo v postopku pridobivanja mednarodne akreditacije AACSB.

 

Kakšne možnosti se študentu odprejo s študijem na vaši fakulteti?

Študentom ponujamo:

– Univerzitetni študijski program 1. stopnje Ekonomske in poslovne vede, kjer lahko izberejo eno izmed osmih usmeritev: Ekonomija, Elektronsko posovanje, Finance in bančništvo, Management in organizacija poslovanja, Marketing, Mednarodna poslovna ekonomija, Podjetništvo, Računovodstvo, revizija in davščine.

– Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Poslovna ekonomija, kjer lahko izberejo eno izmed osmih usmeritev: Ekonomika in upravljanje javnega sektorja, Management, Marketing, Mednarodno poslovanje, Podjetništvo, Poslovne finance in bančništvo, Računovodstvo in davščine, Turizem.

– Po zaključenem izobraževalnem programu 1. stopnje lahko študij nadaljujejo na programu 2. stopnje (magistrskem študijskem programu) Ekonomske in poslovne vede, kjer lahko izbirajo med devetimi usmeritvami: Ekonomija, Finance in bančništvo, Management informatike in elektronskega poslovanja, Management, orgaizacija in človeški viri, Management marketinga, Mednarodna poslovna ekonomija, Podjetništvo in inoviranje, Računovodstvo, revizija in davščine, Strateški in projektni management.

– Po zaključenem izobraževalnem programu 2. stopnje pa lahko študij nadaljujejo še na programu 3. stopnje (doktorski študijski program) Ekonomske in poslovne vede, v okviru katerega lahko med sedmimi izbirnimi predmeti izberejo tiste, ki ustrezajo njihovi usmeritvi in željam.

 

Kakšne obštudijske dejavnosti ponuja fakulteta?

Na fakulteti organiziramo številne obštudijske dejavnosti od zanimivih in uporabnih predavanj v okviru Kluba Alumni do izvedbe praktičnih projektov v okviru Kluba za marketing ali sekcije Mladi projektni managerji. Tudi študentski svet EPF  je zelo aktiven tako pri pomoči študentom preko tutorjev, kakor tudi pri organizaciji neformalih izobraževanj, tradicionalnega brucovanja in ostalih tematskih zabav.  Seveda pa se naši študenti udeležujejo tudi številnih strokovnih in športnih tekmovanj v Sloveniji in v tujini.

 

Kakšne so zaposlitvene možnosti vaših diplomantov?

– Zaposlitvene možnosti diplomantov so zelo široke, odvisne tudi od dosežene stopnje izobrazbe. Številni diplomanti naše fakultete zasedajo vodilna delovna mesta, tudi direktorska, v organizacijah vseh vrst od gospodarskih družb pa do javnih in nepridobitnih organizacij. Naj naštejemo samo nekaj zanimivih poklicev: Računovodja, Zastopnik podjetja, Manager v malem podjetju, Vodja nabave, Revizor, Bančni strokovnjak, Davčni svetovalec, Strokovnjak za turizem, Borzni strokovnjak, Manager v javni upravi, Zastopnik hotela, Manager za vodenje projektov, Poslovni informatik, Načrtovalec kariere, Strokovnjak za finance, Manager logistike, Strokovnjak za marketing, Vodja Wellness programov, Strokovnjak za mednarodno menjavo, Podjetnik, Vodja odnosov z javnostmi, Vodja odnosov s ključnimi kupci, Vodja direktnega marketinga, Strokovnjak za nabavo in prodajo, Strokovnjak za marketinško komunikacijo, Strokovnjak sektorja zunanje trgovine, Področni direktor trženja, Vodja analitsko raziskovalenga področja, Manager logistične funkcije podjetja, Strokovnjak sektorja za upravljanje s tveganji, Finančni računovodja, Davčni revizor.

 

Kakšne študente iščete, si želite?

Veseli smo vsakega študenta, ki ga veseli delo na področju ekonomije in poslovnih ved, želimo pa si predvsem vedoželjnih študentov, ki aktivno sodelujejo na predavanjih in vajah.

 

Univerza v Mariboru,

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

Razlagova 14, 2000 Maribor

telefon: 02 22 90 000

e-pošta: epf@um.si

http://www.epf.um.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.