PREDSTAVLJA SE: Fakulteta za tehnologije in sisteme

Kako bi se predstavili v nekaj stavkih?

Fakulteta za tehnologije in sisteme (FTS) nudi multidisciplinaren študij tehnike s poudarkom na strojniških vsebinah. Na prvi stopnji izobražuje diplomirane inženirje strojništva, ki so med najbolj iskanimi poklici glede na potrebe slovenske industrije. Svojim diplomantom želi približati znanja na področju najnovejših tehnologij in sistemov v strojništvu in jih kakovostno pripraviti za uspešno in učinkovito delovanje v industrijskem okolju. V procesu poučevanja si prizadeva za učinkovit in kakovosten prenos znanja, ki omogoča razvoj sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, razvoj kritične presoje ter natančnosti in vestnosti, hkrati pa ne zanemari spodbujanja k ustvarjalnosti, inovativnosti in pripravljenosti na vseživljenjsko učenje.

 

Katere so prednosti študija na vaši fakulteti?

Čeprav je Fakulteta za tehnologije in sisteme razmeroma mlada ustanova, se skuša s kakovostjo študija uveljaviti v ožjem in širšem okolju. K ugledu ustanove prispevajo priznani predavatelji, sodoben in kakovosten učni proces ter uspešni diplomanti z visokim strokovnim znanjem. Poslanstvo fakultete je predvsem izvajanje kakovostnega izobraževanja s področja strojništva ter zagotavljanje kakovostnih kadrov v regiji in slovenskem prostoru. Prednost študija na naši fakulteti je poleg kakovostnega izvajanja študija tudi interdisciplinarnost študijskega programa. V študijskih programih obravnavamo vsa področja strojništva, poudarek pa želimo dati usvajanju kompetenc pri računalniško podprtih tehnologijah, energetiki, predvsem sonaravnim tehnologijam s poudarkom na obnovljivih virih energije.

 

K čemu stremite na fakulteti?

Omogočiti želimo študij študentom ki študij nadaljujejo vzporedno s svojo zaposlitvijo prispeva k dodani vrednosti okolij, iz katerih prihajajo študenti in diplomanti. Temeljni cilj je usposobiti diplomanta za uspešno vključitev v neposredno delovno okolje ali nadaljevanje študija na drugi oz. tretji stopnji terciarnega izobraževanja na področju tehniških ved. Zanemariti ne gre tudi dejstva, da je študij v domačem kraju pomembna prednost za določene kategorije študentov, ki si študija v drugem okolju ne želijo ali pa si ga ne morejo privoščiti.

 

Katere novosti ste vpeljali nazadnje in kaj pripravljate za naprej?

Fakulteta vseskozi skrbi za razvoj na področju študijskih programov, akreditirala je in v študijskem letu 2017/18 pričela z izvajanjem doktorskega študijskega programa 3. stopnje Sonaravne tehnologije in sistemi v strojništvu. Tako izvaja študij na vseh treh stopnjah študija. Vseskozi evalviramo in po potrebi posodabljamo že akreditirane študijske programe.

  

Kakšne so zaposlitvene možnosti vaših diplomantov?

Vsi študenti rednega in izrednega študija na 1. in 2. stopnji, ki so diplomirali na Fakulteti za tehnologije in sisteme so ob zaključku študija zaposleni. Z zagotavljanjem kakovostnega izobraževanja in usposabljanja srednjega in visokega nivoja inženirskega kadra, usposobljenega za dela v razvojnih oddelkih tovarn, za vodenje proizvodnih procesov in upravljanje tovarn, dolgoročnega zagotavljanja tehniško izobraženih kadrov v regiji in širšem okolju in obogatitvijo okolja s kvalitetno izobraženimi kadri želimo še naprej prispevati k visoki zaposljivosti naših diplomantov. Nekateri naši študenti so uspešno nadaljevali študij v tujini oziroma so se zaposlili v razvojnih oddelkih doma in v tujini.  

 

Kakšne študente iščete, si želite?

Fakulteta si želi študente, ki jih zanima področje tehnike, ki so pripravljeni aktivno sodelovati v študijskem procesu, ki si želijo pridobiti temeljnih znanj in hkrati spoznati konkretne probleme v industriji, predvsem pa tiste, ki se ne bojijo novih izzivov pri spoznavanju najnovejših tehnologij.

 

Fakulteta za tehnologije in sisteme | Faculty of technologies and systems

Na Loko 2, 8000 Novo mesto

07 393 00 19

fts@fts-nm.si

www.fts-nm.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.