PREDSTAVLJA SE: Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto

Kako bi se predstavili?

Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (FUPI) se ponaša s skoraj 20-letno tradicijo visokošolskega izobraževanja v Jugovzhodni regiji. S sodobnimi in individualiziranimi pristopi poučevanja ter gospodarskim potrebam prilagojenimi študijskimi programi prve in druge bolonjske stopnje, posredujemo našim študentom strokovna in praktična znanja. Naši diplomanti so zaposleni na srednjih in višjih vodstvenih delovnih mestih v najuspešnejših slovenskih in tujih podjetjih.

 

Katere so prednosti študija na vaši fakulteti?

Študij na FUPI je v celoti osredotočen na pridobivanje kompetenc, ki jih sodobni čas zahteva od prihodnjih zaposlenih. Je izrazito praktično naravnan in daje vsa potrebna strokovna znanja ter usposobljenost za uspešno delo v poslovni praksi. Ambicioznejšim študentom pa zagotavlja dovolj teoretičnih znanj za nadaljevanje študija na drugi stopnji. Največja prednost je delo v manjših skupinah, spodbujanje mednarodnih izmenjav, povezovanje z gospodarstvom prek okroglih miz in gostujočih predavanj strokovnjakov, vključevanje študentov v inovacijske projekte in karierno usmerjanje prek kariernega centra fakultete.

 

Kateri so vaši največji dosežki?

Ponosni smo na pridne, ustvarjalne, motivirane in znanja željne študente, ki se vključujejo v različne aktivnosti fakultete. Tako trenutno izvajamo več kot deset projektov, v katerih intenzivno sodelujejo naši študenti. Pomen inovativnih rezultatov teh projektov za širšo skupnost ter njihovo tržno zanimivost potrjujejo prejete nagrade. Pri tem naj izpostavimo bronasto priznanje Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajina za inovacije ter uvrstitev v finale vseslovenskega podjetniškega tekmovanja POPRI. Tako študenti že zelo zgodaj, še posebej pa potem kot naši diplomanti, odločilno prispevajo h gospodarskemu in družbenemu razvoju JV Slovenije in širše. K družbenemu razvoju pomembno prispevamo tudi z organizacijo vsakoletne mednarodne znanstvene konference.

 

Katere novosti ste vpeljali nazadnje in kaj pripravljate za naprej?

Na izzive sodobnega časa smo se odzvali s sodobnimi pristopi k poučevanju, in sicer aktivnosti usmerjamo v pristope skupinskega in družbenega učenja, s poudarjanjem odprtosti navzven ter upoštevanjem najnovejših izsledkov znanosti, raziskav in razvoja ter uporabo nove tehnologije. Obenem pa se prilagajamo individualnim potrebam študentov. Fakulteta bo še naprej vzpostavljala kakovostne povezave tako na področju pedagoškega kot znanstvenoraziskovalnega dela z domačimi in tujimi visokošolskimi institucijami in subjekti z gospodarstva in negospodarstva. Glede na potrebe slednjega pa bo posodabljala obstoječe študijske programe ter razvijala nove. Nadaljevali pa bomo tudi z znanstvenoraziskovalnim delom, v katerega uspešno vključujemo tudi študente.

 

Kakšne možnosti se študentu odprejo s študijem na vaši fakulteti?

S študijem na FUPI študenti prejmejo širok spekter znanja s področja poslovnih in upravnih ved ter informatike, vezanega na spreminjajoče se trende v gospodarstvu in negospodarstvu. Prednost visokošolskega strokovnega študija je praktično usposabljanje, s katerim študenti izkusijo realno vlogo v podjetju oz. pridobijo vpogled v možnosti zaposlitve po zaključku študija. Vsekakor študente motiviramo, da se po zaključenem dodiplomskem študiju vpišejo še na magistrski študijski program Upravljanje in poslovanje, kjer nadalje razvijajo pridobljene kompetence na dodiplomskem študiju. Magistrski študij je izjemno fleksibilen, saj je urnik prilagojen tako, da ga lahko opravljajo tudi ob delu.

 

Kakšne obštudijske dejavnosti ponuja fakulteta?

Naši študenti so aktivni v projektih, ki jih izvajajo izven študijskih obveznostih, sodelujejo s številnimi gospodarskimi in negospodarskimi subjekti, npr. z Društvom za razvoj prostovoljnega dela Novo mesto za doprinos k lokalni skupnosti. Svoja obzorja širijo z aktivno udeležbo na mednarodni znanstveni konferenci Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, s sodelovanjem na številnih tekmovanjih s področja računovodstva, podjetništva in inovacij ter s sodelovanjem na okroglih mizah, ki jih organizira Alumni klub fakultete. Študenti vsako leto izbirajo Najštudenta in Najštudentko fakultete ter organizirajo zabavno druženje ob Dnevu fakultete.

 

Kakšne so zaposlitvene možnosti vaših diplomantov?

Možnosti zaposlitve naših diplomantov so raznolike. Najpogosteje zavzemajo delovna mesta srednjega in visokega nivoja vodstvenega kadra s področij upravljanja, poslovanja in poslovodenja organizacij, informatike, organiziranja poslovnih sistemov. Vsekakor pa so znanja in kompetence, pridobljene s študijem na FUPI, pomembne za zaposlene v vseh oblikah organizacij, še posebej pa imajo naši diplomanti dovolj znanja za ustanovitev lastnega uspešnega podjetja tako v Sloveniji kot v tujini.

 

Kakšne študente iščete, si želite?

Na FUPI verjamemo, da je vsakdo sposoben doseči svoje sanje in uspeti. Že po prvem semestru se naši študenti naučijo verjeti vase in v svoje sposobnosti. Zgolj prednost je, če prihajajoči študenti že sledijo lastni viziji in ciljem, nikakor pa ni to pogoj za vpis. Tudi v življenju je tako: dokler ne skočiš v vodo, ne moreš postati dober plavalec. Na vpis tako vabimo študente, ki so radovedni in odprti za nova znanja, pripravljeni sodelovati v različnih projektih ter aktivno prispevati k gospodarskemu in družbenemu razvoju Jugovzhodne Slovenije in širše. 

 

Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto

Na Loko 2, 8000 Novo mesto

Telefon: +386 7 393 00 10

Elektronski naslov: referat@vs-nm.si

www.fupi.vs-nm.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.