PREDSTAVLJA SE: Fakulteta za vede o zdravju

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na primorskem
Foto: Simon Koleznik on FVZ

Kako bi se predstavili v nekaj stavkih (kaj bi izpostavili)?

Fakulteta za vede o zdravju je ena izmed uspešnejših članic Univerze na Primorskem, kjer se teoretična znanja takoj aplicirajo na praktične izkušnje, zato deluje pod sloganom »Življenju dodajamo znanje!«. Nahaja se v Izoli v stavbi Splošne bolnišnice Izola, ki je hkrati njen največji učni zavod, saj študij zahteva veliko praktičnega in kliničnega usposabljanja. Študente vpisuje v tri študijske programe na 1. in 2. stopnji: Zdravstvena nega, Prehransko svetovanje – dietetika in Aplikativna kineziologija ter v doktorski študij: Aplikativna kineziologija. V sodelovanju z Mestno občino v Nova Gorica izvaja študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega tudi v dislocirani enoti v Novi Gorici. Fakulteta se ponaša z najlepšim razgledom na  morje ter s sodobno opremljenimi prostori in simulacijskim centrom, kjer se študenti usposabljajo pred vstopom v klinično oz. delovno okolje. Vsa tri študijska področja so se dobro uveljavila v slovenskem prostoru. Kot raziskovalna organizacija na področju zdravstvene nege, prehranskega svetovanja in kineziologije ter biomedicinskih znanosti sodeluje tudi z mnogimi univerzami in raziskovalnimi inštituti.

Katere so prednosti študija na vaši fakulteti?

Velik del študijskega programa se izvaja neposredno v učnih zavodih fakultete v vsej obalno-kraški regiji, zato fakulteta tesno sodeluje in živi z lokalnim družbenim okoljem. Fakulteta sodeluje tudi s sorodnimi fakultetami in visokimi šolami tako v domačem kot v mednarodnem prostoru in spodbuja mednarodno mobilnost študentov v času študija.

Kateri so vaši največji dosežki?

Fakulteta je zelo ponosna na vse svoje študente in diplomante. Z aktivnim vključevanjem študentov v raziskovalne projekte in projekte povezane z gospodarstvom beleži tudi zavidljive uspehe. Eden takih je doseganje visokih mest na treh zaporednih tekmovanjih ECHOTROPHELIA SLOVENIJA (od leta 2015 do 2017). Tekmovanje daje priložnost študentom pri razvoju inovativnih živilskih izdelkov. Posebej je ponosna na Študentski svet fakultete, ki neutrudno dela in si zastavlja vedno bolj ambiciozne cilje. Tako že drugo leto zapored uspešno organizira vseslovensko tekmovanje zdravstvenih fakultet na področju nujne medicinske pomoči. Po ocenah nepristranskih ocenjevalcev tekmovanja so študenti Fakultete za vede o zdravju že drugič stopili na zmagovalno stopničko.

Katere novosti ste vpeljali nazadnje in kaj pripravljate za naprej?

Največja novost na fakulteti je zagotovo priključitev študijskega programa Aplikativna kineziologija na vseh treh stopnjah študija, ki ga fakulteta uradno izvaja od študijskega leta 2017/2018. V fazi akreditacije je študijski program Fizioterapija, ki bo zagotovo pomembna pridobitev za slovenski univerzitetni prostor.

Kakšne možnosti se študentu odprejo s študijem na vaši fakulteti?

Fakulteta močno spodbuja mednarodno mobilnost študentov v času študija v okviru številnih bilateralnih sporazumov s 37 partnerskimi institucijami iz 14 držav. Diplomanti 1. stopnje lahko na fakulteti tudi nadaljujejo svojo študijsko pot. Ker želi biti fakulteta center znanja na področju zdravja v širši regiji, posveča veliko pozornosti cseživljenjskemu izobraževanju s kontinuirano ponudbo seminarjev in strokovnih izobraževanj namenjenim študentom ter strokovni in laični javnosti.

Kakšne obštudijske dejavnosti ponuja fakulteta?

Študentska organizacija Univerze na Primorskem organizira in izvaja programe in projekte obštudijskih dejavnosti za vse študente Univerze na Primorskem. V koordinaciji Študentskega sveta Fakultete za vede o zdravju potekajo še dodatne obštudijske dejavnosti kot so spoznavne zabave, strokovne ekskurzije, aktivno sodelovanje pri študentski reviji Bypass, tekmovanje študentov zdravstvenih fakultet iz nujne medicinske pomoči ipd.

Kakšne so zaposlitvene možnosti vaših diplomantov?

Diplomirane medicinske sestre / zdravstveniki se lahko zaposlijo v:

§  primarnem zdravstvenem varstvu – osnovni zdravstveni  dejavnosti v zdravstvenih domovih, dispanzerjih za zdravstveno varstvo žena, otrok in mladine, v posvetovalnicah, v patronažnem varstvu, v splošni in družinski medicini, v specialistično ambulantni dejavnosti, v zasebni zdravstveni praksi, v socialno-varstvenih zavodih – domovih za starejše občane, v zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, v zavodih za zdravstveno varstvo ali v reševalni službi.

§  sekundarnem zdravstvenem varstvu: v splošnih in specialnih bolnišnicah, na klinikah in inštitutih, zavodih za rehabilitacijo in v negovalnih oddelkih.

§  terciarnem zdravstvenem varstvu, kjer poteka najzahtevnejše ambulantno in bolnišnično zdravljenje.

§  na drugih področjih: medicinska sestra lahko dela tudi v šolah in vrtcih, v humanitarnih organizacijah in drugih nevladnih organizacijah, v socialno-medicinski, higienski, epidemiološki in zdravstveno – ekološki dejavnosti, v zdraviliški dejavnosti ali na področju oskrbe s krvjo in krvnimi derivati.

 

Možnosti zaposlovanja diplomiranih dietetičark / dietetikov:

§  Na področju gospodarstva: v prehrambni industriji, prehranskih obratih (delovne organizacije – menze, domovi za ostarele, hoteli in zdravilišča, catering obrati), farmacevtski industriji in v podjetjih, ki skrbijo za zdravo prehrano.

§  Na področju zdravstva: delovno področje dietetika v zdravstveni dejavnosti je opredeljeno kot zdravstveni sodelavec (v centrih za zdravstveno vzgojo, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, bolnišnicah in zdravstveno-varstvenih zavodih).

§  Na drugih področjih: administrativni dietetik je zaposljiv še kot organizator prehrane v programu za predšolske otroke, športno-rekrea­tivnih centrih in nevladnih organizacijah ter v zasebni dejavnosti.

Znanja diplomantov Aplikativne kineziologije bodo dobrodošla na področjih, ki se ukvarjajo z zdravjem, športom, turizmom in prostim časom: v zdraviliščih in centrih za rehabilitacijo, domovih za starejše občane, wellness in fitness centrih, hotelski in potovalnih dejavnostih, dejavnostih osebnega treniranja, športnih klubih in društvih.

Kakšne študente iščete, si želite?

Diplomanti Fakultete za vede o zdravju so diplomirane medicinske sestre / zdravstveniki ter diplomirani dietetiki in diplomirani aplikativni kineziologi –  torej poklicni profili, kjer je v ospredju delo z ljudmi. Vodilo odločanja za ta študij je večinoma želja posameznika po skrbi za druge in prispevku k dobrobiti skupnosti.

UP Fakulteta za vede o zdravju,

Polje 42, 6310 Izola
05 / 662 – 64 – 60

info@fvz.upr.si

http://www.fvz.upr.si/

4 KOMENTARJI

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.