PREDSTAVLJA SE: Filozofska fakulteta

Kako bi se predstavili?
Filozofska fakulteta UL izobražuje ter ustvarja vrhunsko izobražene posameznice in posameznike z odprtim in kritičnim mišljenjem na področju humanistike in družboslovja ter izobraževanja učiteljic in učiteljev s teh področij. Posebno pozornost posveča krepitvi ved, ki so nacionalnega pomena, hkrati pa intenzivno vstopa v mednarodni prostor in vzpostavlja mednarodne znanstvene povezave. Goji znanstvenoraziskovalno delo, odpira nova znanstvena področja, razvija dvopredmetnost in interdisciplinarnost. Filozofska fakulteta UL tvorno prispeva k reševanju ključnih družbenih vprašanj in duhovnemu razvoju slovenske, evropske in svetovne skupnosti.

Katere so prednosti študija na vaši fakulteti?
Trenutno Filozofska fakulteta UL razpisuje 46 prvostopenjskih in 75 drugostopenjskih študijskih programov. Med pomembnimi prednostmi študija na Filozofski fakulteti izstopa možnost dvopredmetnega študija, saj z omogočanjem istočasnega študija dveh disciplin fakulteta načrtno spodbuja interdisciplinarnost. Pri tem velja izpostaviti, da lahko študenti in študentke prosto kombinirajo dva razpisana dvopredmetna študijska programa. Fakulteta ponuja velik nabor zunanjih izbirnih predmetov, ki dajejo študentom možnost za nadgradnjo temeljnih študijskih vsebin in za pridobivanje mehkih kompetenc, ki povečujejo zaposlitvene možnosti naših diplomantov in diplomantk. Posebnost študija na Filozofski fakulteti so tudi pedagoški študijski programi na 2. stopnji študija. Trenutno je na fakulteti 27 pedagoških študijskih programov. Filozofska fakulteta UL študentkam in študentom fakultete omogoča mednarodno študijsko izmenjavo s partnerskimi inštitucijami prek programov Erasmus, Erasmus Mundus, Basileus, Ceepus, Freemover, Bilateral, Lotus itd.  

bKateri so največji dosežki fakultete in na katere svoje nekdanje študente ste še posebej ponosni?
Dobre ustvarjalne razmere za delo in študij se odražajo tudi v pomembnih nagradah in priznanjih. V nadaljevanju navajamo odmevnejše nagrade za naše zaposlene in študente v letu 2017:Med petimi nagrajenimi mentorji leta je bil prof. dr. Marko Stabej (Oddelek za slovenistiko), dr. Ljudmil Dimitrov (Oddelek za slavistiko) je prejel Lavrinovo diplomo, akad. prof. dr. Boris A. Novak (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo) je prejel 21. Veronikino nagrado in veliko nagrado Knjiga leta 2017, zasl. prof. dr. Andrej Bekeš (Oddelek za azijske študije) je prejel prestižno nagrado Japonske fundacije (Japan Foundation Award 2017), prof. dr. Miha Pintarič (Oddelek za romanske jezike in književnosti) je prejel 25. Rožančevo nagrado, prof. dr. Andrej Rozman (Oddelek za slavistiko) je prejel zlato medaljo Filozofske fakultete Komenskega v Bratislavi, akad. prof. dr. Milček Komelj je prejel nagrado Slovenskega društva likovnih umetnikov, akad. prof. dr. Rajko Bratož je prejel veliko Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, prof. dr. Miran Hladnik pa Trubarjevo priznanje za pomembne prispevke k ohranjanju nacionalne pisne kulturne dediščine. Med študentskimi nagradami izpostavljamo naslednje: ekipa Filozofske fakultete je dosegla tretje mesto na univerzitetnem prvenstvu v dvoranskem hokeju/floorballu, Mija Bon in Rok Smrdelj sta prejela štipendijo Milana Lenarčiča za nadpovprečno nadarjene študente Univerze v Ljubljani, Sara Zupančič pa je prejela Prešernovo nagrado UL. V letu 2017 je fakulteta pridobila projekt EIRENEv sklopu sheme ERC Advanced grants, katerega nosilka je prof. dr. Marta Verginella. Izvajanje tega projekta predstavlja pomembno priznanje kakovosti slovenskega raziskovalnega dela na področju družboslovja in humanistike tako v Sloveniji kot v tujini. Prof. dr. Marta Verginella bo v naslednjih letih skupaj z ostalimi domačimi in tujimi raziskovalci prispevala pomemben delež k razvoju in prihodnjim prebojem na področju slovenskega družboslovja in humanistike. 

Katere novosti ste vpeljali nazadnje in kaj pripravljate?
Na fakulteti je z letom 2017 zaživel karierni center (KC), ki pomaga študentkam in študentom na poti do zaposlitve. Osrednji cilji KC so v skladu s strategijo UL prenos znanja, internacionalizacija in dvig kakovosti storitev. V tem letu se je izkazalo, da študente FF zanimajo predvsem aktivnosti, prek katerih pridobijo mehke veščine in znanja, ki sicer niso vključena v študijske programe ter aktivnosti in so namenjene povezovanju s potencialnimi delodajalci. Na posameznih oddelkih fakultete že delujejo alumni klubi, ki združujejo nekdanje študentke in študente fakultete, v letu 2018 pa načrtujemo tudi vzpostavitev krovnega, fakultetnega alumni kluba. Fakulteta izvaja tudi skupne (t. i. joint) študijske programe, in sicer: KREOL – Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi)//CREOLE – Cultural Differences and Transnational Processes), Prevajanje (slovenščina – angleščina – nemščina), Prevajanje (slovenščina – angleščina – francoščina), Srednjeevropske študije, Zgodovina JV Evrope/History of South-Eastern Europe ter Kognitivna znanost – skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje.

Kakšne možnosti se študentu odprejo s študijem na vaši fakulteti?
Dvopredmetnost in interdisciplinarnost zagotavljata uravnoteženo poznavanje več področij (družboslovje in humanistika, na nekaterih oddelkih tudi naravoslovje) zato lahko naši diplomanti uspešno kandidirajo na razmeroma velik nabor potencialnih delovnih mest in so praviloma uspešni tudi pri nadaljnji poklicni specializaciji.

Kakšne obštudijske dejavnosti ponuja fakulteta?
Na fakulteti dobro deluje tutorski sistem. V njem trenutno sodeluje 97 tutork in tutorjev; osem jih skrbi za tuje študentke in študente, trije pa skrbijo za študentke in študente s posebnimi potrebami. Študentke in študenti sodelujejo v različnih športnih ekipah fakultete in tekmovanjih, v študentskem pevskem zboru, simfoničnem orkestru in gledaliških skupinah. Študentke in študenti za svoja dela prejemajo najrazličnejše nagrade. Leta 2017 je zaživel karierni center fakultete, ki za študentke in študente organizira delavnice in druge aktivnosti s področja zaposlovanja. Na oddelkih fakultete delujejo študentska društva, ki pripravljajo različna druženja in dogodke. V letu 2018 bo zaživel tudi alumni klub fakultete. 

Kakšne so zaposlitvene možnosti vaših diplomantov?
Diplomantke in diplomanti ter magistrantke in magistranti FF so zaposljivi tako na svojem ožjem strokovnem področju kot tudi širše. Pri odločitvi za poklic je najpomembneje, da jih vodi želja, ker so tako bolj motivirani in si laže poiščejo priložnosti za povezovanje s trgom dela. V kolikor se odločajo za zaposlitev izven svojega strokovnega področja, je pomembno, da pridobijo čim širši nabor različnih kompetenc in veščin prek sistema zunanje izbirnosti, pridobijo druga neformalna znanja in so dejavni v svoji obštudijski mreži. Filozofska fakulteta dobiva pozitivne odzive delodajalcev glede kompetenc in dodatnih znanj naših diplomantk in diplomantov ter magistrantk in magistrantov, ki jih le-ti izkazujejo v času študijske prakse. Študentkam in študentom so pri njihovih odločitvah v pomoč tudi oddelčni alumni klubi in karierni center fakultete.

Kakšne študente iščete, si želite?
Študij na Filozofski fakulteti UL je primeren za vse tiste, ki jih zanimata humanistika in družboslovje, ki imajo razvit kritičen odnos do družbe, družbenih odnosov in odnosov v svetu, ki imajo čut do sočloveka in ki želijo odločilno in tvorno prispevati k razvoju slovenske humanistike, družbe in kulture.

Univerza v Ljubljani
FF – Filozofska fakulteta

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
01 241 10 00

info@ff.uni-lj.si

www.ff.uni-lj.si 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.