PREDSTAVLJA SE: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

UL FGG v različnih organizacijskih oblikah kot del Univerze v Ljubljana obstaja že od ustanovitve leta 1919. Danes združuje tri oddelke in enajst študijskih programov na vseh treh stopnjah, ki niso le tehniško naravnani, temveč vključujejo tudi prvine naravoslovnih in družboslovnih strok. Izobražujejo odgovorne inženirje, ki zagotavljajo zanesljivo prostorsko infrastrukturo ter načrtujejo varno in trajnostno gradnjo skladno z zahtevami sodobne družbe. S povezovanjem strokovnega, znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega dela svoje študente pripravljajo na družbeno pomembno in odgovorno delo, ki jih čaka v prihodnosti.

Kako bi se predstavili?
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo izobražuje odgovorne in samozavestne inženirje prihodnosti, ki bodo z inovativnimi pristopi znali odgovoriti na zahteve sodobne družbe. Zanimiv in dinamičen študij študentom po koncu študija omogoča široke možnosti razvoja njihove kariere na številnih področjih gradbeništva, geodezije in okoljskega inženirstva tako v Sloveniji kot v tujini. Poleg strokovnih kompetenc študentom nudi številne obštudijske dejavnosti, v okviru katerih razvijajo ustvarjalnost in podjetnost ter spletejo marsikatere vezi in poznanstva. Tistim, ki bi želeli svoje znanje razširiti tudi izven naših meja, pa omogoča sodelovanje na mednarodnih projektih in študij ali opravljanje prakse v tujini.

Katere so prednosti študija na vaši fakulteti?
Prednosti študija na naši fakulteti so zagotovo širina pridobljenega znanja in možnost aplikacije le-tega v prakso že med študijem, uporaba novih, sodobnih tehnologij in instrumentov (npr. laserski skenerji, droni …) ter nenazadnje tudi široke možnosti zaposlitve takoj po zaključku študija.

Kateri so največji dosežki fakultete in na katere svoje nekdanje študente ste še posebej ponosni?
Ponosni smo na vse študente, ki z znanjem, pridobljenim na naši fakulteti, prispevajo k trajnostnemu razvoju, pomagajo izboljševati geoinformacijsko infrastrukturo in grajeno okolje ter na številne druge načine prispevajo k reševanju konkretnih problemov ljudi v sodobnem času. Diplomanti Fakultete za gradbeništvo in geodezijo imajo zanimive in dobre službe v Sloveniji kakor tudi uspešne kariere v tujini. Naši diplomanti so zaposleni v Dubaju, na Novi Zelandiji, v kanadskem rudniku, Nemški vesoljski agenciji. Nekateri se odločijo za akademsko kariero pri nas ali v tujini, na primer v Avstraliji, Angliji, Španiji, ZDA … Zanimivih zgodb je veliko.

Katere novosti ste vpeljali nazadnje in kaj pripravljate? 

V zadnjih letih sledimo trendom internacionalizacije študija in ponujamo prenovljene in akreditirane študijske programe, ki se deloma izvajajo tudi v angleškem jeziku. Študij na naši fakulteti tako postaja zanimiv za številne tuje študente, katerih delež se vsako leto povečuje. Spodbujamo tudi mobilnost naših študentov preko Erasmus+ in drugih mednarodnih študijskih izmenjav. Tako študenti že v času študija pridobijo izkušnjo s partnersko institucijo ali podjetjem, kar povečuje njihove strokovne kompetence in zaposljivost.

Kakšne možnosti se študentu odprejo s študijem na vaši fakulteti?
Študentje lahko na naši fakulteti izbirajo med različnimi smermi študija s področja gradbeništva, geodezije in okoljskega inženirstva. Po končani prvi stopnji lahko študij nadaljujejo na drugi in kasneje tudi na tretji stopnji. Del študija pa lahko opravijo na sorodnem študijskem programu na partnerski instituciji v tujini ali pa v priznanih podjetjih v tujini opravljajo prakso. Praktična znanja lahko pridobivajo tudi s sodelovanjem na številnih domačih in mednarodnih projektih, v katere je vključena Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Kakšne obštudijske dejavnosti ponuja fakulteta?
Študentska organizacija UL FGG skrbi za prirejanje dogodkov in drugih aktivnosti za študente na fakulteti. Vse od zabav, do igranja taroka ter raznovrstnih tečajev in zajtrkov, s katerimi povezujejo študente in poskrbijo, da se na fakulteti marsikaj dogaja tudi izven predavalnic. Na fakulteti je dejaven tudi študentski svet UL FGG, ki med drugim izdaja revijo Študentski most. Študentje pa imajo možnost, da se kot del ekipe UL FGG udeležijo tudi številnih športnih tekmovanj, ki jih organizira Športna zveza Univerze v Ljubljani. Na fakulteti delujejo kar tri študentska društva, ki organizirajo številna strokovna srečanja, tematska predavanja, brucovanja in druge družabne dogodke.

Kakšne so zaposlitvene možnosti vaših diplomantov?
Naši diplomanti lahko izbirajo med ponujenimi delovnimi mesti in se zaposlijo takoj po zaključku študija, saj se povpraševanje po kadrih v gradbeništvu zelo povečuje. Sprememba tržnih razmer in načrtovane naložbe v infrastrukturo kažejo, da bodo diplomanti naše fakultete na trgu dela zelo zaželeni. Nabor možnosti zaposlitve za naše diplomante je zelo pester tako za uspešno podjetniško kot tudi za akademsko kariero. Izobražujemo tudi na poklice prihodnosti, ki se še razvijajo in po katerih bo v bodoče veliko povpraševanja, kot so geomatik, digitalni modelar in slikovni analitik. Področij je veliko, diplomanti pa si lahko na podlagi interesov in želja izberejo karierno pot, ki je povezana bodisi z delom na terenu in v javnih institucijah bodisi z delom na računalnikih, z najnaprednejšimi programi ali v laboratorijih.

Kakšne študente iščete, si želite?
Študij na fakulteti je namenjen vsem, ki jih zanimata tehnika in naravoslovje ter imajo veselje do terenskega dela in uporabe sodobnih tehnologij. Želimo si predvsem takšnih študentov, ki jih študij zanima, so motivirani in samoiniciativni.

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | Faculty of Civil and Geodetic Engineering

Naslov:    Jamova 2, 1000 Ljubljana

Telefon:   01 476 85 00

E-pošta:   tajnistvo@fgg.uni-lj.si

Splet:       https://www.fgg.uni-lj.si/

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.