PREDSTAVLJA SE: Visoka šola na Ptuju

Študij bionike zagotovo sodi med mlajše znanstvene discipline, ki si svojo aplikativno pot do realnih gospodarskih problemov šele utira. Bionika kot povezovalna znanstvena disciplina postaja središče razmišljanja, s tem ko ponuja primerne vsebine za študij. Je področje, ki spodbuja k reševanju tehničnih problemov. Z bioničnim razmišljanjem in delovanjem se pri študentih oblikujejo sposobnosti kompleksnega in povezovalnega načina mišljenja na osnovi „medsebojnega prehajanja“ tehnike in narave, ki lahko vodijo do izoblikovanja interdisciplinarnega razvojnega razmišljanja.

Kako bi se predstavili?
Na Visoki šoli na Ptuju edini v Sloveniji izvajamo visokošolski program Bionika v tehniki, ki smo ga razvili v sodelovanju z gospodarstvom. Študentom nudimo sodobno urejene predavalnice in sodobne laboratorije, ki so primerni za razvojno in raziskovalno delo. 

Katere so prednosti študija na vaši fakulteti?
Bionika je interdisciplinarna disciplina, ki razvija izdelke in rešuje nekatere proizvodne in organizacijske probleme na podlagi spoznanj in zakonitosti v naravi. Rezultate bionskih raziskav lahko uporabljamo v proizvodnji in v vsakdanjem življenju. Študijski program, podobno kot program mehatronike, povezuje vsebine strojništva, elektrotehnike, računalništva in ter jih nadgrajuje z naravoslovnimi predmeti.

Kateri so največji dosežki fakultete in na katere svoje nekdanje študente ste še posebej ponosni?
Na Visoki šoli na Ptuju smo ponosni na prvih osem diplomantov, ki so diplomirali v letu 2016 in 2017 ter bodo s svojim znanjem in izkušnjami, pridobljenimi v procesu izobraževanja, v podjetjih naše regije spodbujali razvoj novih proizvodov in tehnoloških procesov.
Na sejmu MOS 2016 je bil javnosti v okviru projekta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Stičišča znanosti in gospodarstva, prvič predstavljen projekt Bionični človek za izobraževalne namene bodočih inženirjev bionike. Gre za prvi tovrstni projekt v Evropi. Njegova pomembnost je tudi v predstavitvi najsodobnejših podpornih tehnologij, ki se danes že vgrajujejo v človeško telo.

Katere novosti ste vpeljali nazadnje in kaj pripravljate?
V prihodnjem študijskem letu bomo na različne načine utrjevali in razvijali sodelovanje šole z gospodarstvom na celotnem območju Slovenije in tujini. Z raziskovalnim delom študentov, profesorjev in strokovnih delavcev v podjetjih želimo Visoko šolo povezati z gospodarskim in družbenim okoljem in na ta način prispevati k razvoju v najširšem pomenu besed. Sodelujemo tudi z višješolskimi in visokošolskimi zavodi doma in v tujini.

Kakšne možnosti se študentu odprejo s študijem na vaši fakulteti?
Študenti bodo pridobili ustrezna strokovno teoretična ter praktično uporabna znanja iz specifičnih predmetnih področij: informacijsko komunikacijske tehnologije, poslovno komuniciranje, ekonomika in podjetništvo, strokovna terminologija v tujem jeziku, mehanika, gradiva, energetika, senzorika, trajnostni razvoj, bionski sistemi, energijski sistemi, snovanje in konstruiranje, modeliranje in simulacije, razvoj proizvodov in procesov, razgradnja in ponovna uporaba, biomehatronika, mikro in nanotehnologije, načrtovanje in vodenje proizvodnje, kakovost in standardi.Študentom je omogočeno nadaljevanje študija na drugi bolonjski stopnji.

Kakšne so zaposlitvene možnosti vaših diplomantov?
Bionika je nedvomno eden najperspektivnejših poklicev, saj združuje znanja in kompetence s področja tehnike, naravoslovja, logistike in organizacije dela, kar diplomantom omogoča zaposlitev na različnih področjih. Večja zaposljivost diplomantov bionike je povezana z razvojem novih tehnologij in proizvodov z visoko dodano vrednostjo, kar je cilj številnih slovenskih podjetij, ki odkrivajo nove proizvodne priložnosti.Visoko usposobljeni kadri z veščinami in znanji s področij elektrotehnike in strojništva, biologije in kemije so potrebni v avtomatiziranih proizvodnih in drugih procesih (npr. sodobne čistilne naprave) na vseh stopnjah zahtevnosti: kot operaterji, kot skrbniki procesnih naprav in kot procesni tehnologi. Operaterji upravljajo s procesnimi napravami, nadzorujejo njihovo delo, opravljajo manjša vzdrževalna dela in jim strežejo. Skrbniki procesnih naprav upravljajo delovanje procesnih sistemov, diagnosticirajo napake, popravljajo procesne linije in naprave ter vzdržujejo in arhivirajo programsko opremo in dokumentacijo za vzdrževanje procesnega sistema. Bioniki se lahko zaposlijo v vseh proizvodnih procesih, kjer so mehanske strojne naprave krmiljene z elektronskimi krmilnimi napravami.


Kakšne študente iščete, si želite?
Študente, ki imajo širok pogled na tehniko, znajo opazovati procese in dogajanja v naravi, so zagnani, dojemljivi za nekaj novega, drugačnega in ciljno naravnani k dosežkom in inovacijam.

Visoka šola na Ptuju  | High School in Ptuj

Naslov:    Vičava 12, 250 Ptuj

Telefon:   +(386) (0)2 78 71 829

E-pošta:   info-vsp@scptuj.si

Splet:       http://vsp.scptuj.si/

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.