PREDSTAVLJA SE: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je ena izmed novo nastajajočih visokošolskih zavodov, ki ga umeščamo med institucije, ki želijo nekaj novega v slovenskem izobraževalnem prostoru. Pa ne le zaradi izobraževanja, temveč zaradi potreb po novih znanjih, novih interakcij med različnimi področji. Potrebe podeželskega prostora po novih znanjih smo prepoznali tudi mi, zato smo zgradili nov visokošolski študijski program Upravljanje podeželja. Z zavezo po trajnostnem gospodarjenju z naravnimi viri moramo varovati krajino in naravo in ob tem iskati nove priložnosti za razvoj podeželja.

Kako bi se predstavili?
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je ena najmlajših visokošolskih inštitucij v Sloveniji. Ponosni smo na sodoben program Upravljanje podeželja, ki odgovarja na izzive današnjega spreminjanja podeželja kot prostora. Preko programa in ostalih projektnih aktivnosti želimo aktivno sodelovati pri ohranjanju podeželja ter razvijati tiste panoge, s katerimi bomo dosegli večfunkcionalnost podeželja v funkciji različnih gospodarskih panog, od kmetijstva do turizma.

Katere so prednosti študija na vaši fakulteti?
Študij na sodobnem programu Upravljanja podeželja trenutno izvajamo le v obliki izrednega študija, torej so predavanja praviloma popoldne in ob sobotah, zato je študij zanimiv za študente, ki so zaposleni in ne morejo redno obiskovati študija. Program ponuja široko paleto izbirnih modulov in predmetov, tako da lahko vsak študent izbere svojo poklicno pot, saj študij prilagodi svojim potrebam, ciljem in željam.


Kateri so največji dosežki fakultete in na katere svoje nekdanje študente ste še posebej ponosni?
Glede na našo mladost imamo le malo nekdanjih študentov. Ne glede na to pa smo posebej ponosni na vse študente, ki so izredno kvalitetno opravljali prakso v tujini in s tem ponesli glas o naši šoli tudi izven meja naše države. Ponosni smo na študente, ki so pri diplomskih raziskavah iskali rešitve na dejanske izzive v prostoru, kjer se nahajajo.

Katere novosti ste vpeljali nazadnje in kaj pripravljate?
Naš program Upravljanje podeželja smo šele dobro pričeli izvajati, zato ga še nismo spreminjali. Smo pa v zaključni fazi razvoja magistrskega študijskega programa, ki bo omogočil diplomantom nadaljevanje študija.

Kakšne možnosti se študentu odprejo s študijem na vaši fakulteti?
Po akreditaciji magistrskega programa se bodo študentje lahko vključili v nadaljevanje študija. Ne glede na to pa pričakujemo, da se bodo študentje čim prej zaposlili in preko pridobljenih kompetenc ponesli dober glas o naši šoli do potencialnih novih študentov.

Kakšne obštudijske dejavnosti ponuja fakulteta?
V januarju 2018 načrtujemo ustanovitev alumni kluba naših prvih diplomantov, kjer se bodo diplomanti srečevali, izmenjevali izkušnje in tkali poslovne vezi. Prav tako za študente organiziramo športne igre, novoletno srečanje in druge družabne prireditve, da jim popestrimo študij v Novem mestu.

Kakšne so zaposlitvene možnosti vaših diplomantov?
Diplomanti se s pridobljenimi kompetencami lahko zaposlijo na upravnih enotah, občinah in v drugih podjetjih, ki se ukvarjajo z zemljiškimi in prostorskimi operacijami. Prav tako se lahko zaposlijo v kmetijskih zadrugah in drugih kmetijskih trgovinah z namenom svetovanja pri nakupu repromateriala. Glede na izbirne module si študentje lahko naberejo znanja za zaposlitev v podjetjih, ki se ukvarjajo z energetiko na podeželju, turizmom, lahko so razvijalci dodatnih in dopolnilnih dejavnosti. Vsekakor pa bodo naši diplomanti tudi dobri gospodarji domačih kmetij.

Kakšne študente iščete, si želite?
Želimo si predvsem študente, ki bodo zainteresirani za študij. Vse ostale zahteve so manj pomembne, saj računamo na to, da jih bomo z inovativnimi pristopi poučevanja dovolj dobro motivirali za nemoteno izvajanje študijskega procesa in obštudijskih dejavnosti.

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto | Landscape Governance College Grm Novo mesto

Naslov:    Sevno 13, 8000 Novo mesto

Telefon:   07 393 47 06

E-pošta:   info@vsgrm.unm.si

Splet:       http://www.vsgrm.unm.si/

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.