PREDSTAVLJA SE: Visoka šola za varstvo okolja

Kako bi se predstavili v nekaj stavkih?

Visoka šola za varstvo okolja (VŠVO) je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja študijska programa Varstvo okolja in ekotehnologije na prvi in drugi stopnji. Z izjemo terenskega dela in študijske prakse izvajamo celoten študijski program v novem, sodobno opremljenem centru Gaudeamus v Velenju. Študijska programa na obeh stopnjah odlikuje preplet naravovarstvenih in okoljevarstvenih vsebin: študentom želimo posredovati znanja, ki jim bodo omogočala odgovorno reševanje okoljskih problemov in sodobnih družbenih izzivov. Osnovni moto šole je posredovanje aplikativnih znanj, ki omogočajo odgovoren družbeni razvoj in trajnostno rabo naravnih virov ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čeprav je šola relativno majhna (vsako leto se na prvo stopnjo vpiše okrog 50 študentov, kolikor je tudi razpisnih mest, na drugo pa do 10 študentov), se odlikuje po odlični organiziranosti, kakovosti izvajanja študija in dobri prepoznavnosti v domačem ter mednarodnem okolju, kar dokazujejo različne pohvale in nagrade, ki jih je v zadnjih letih dobila šola oz. njeni sodelavci.

Katere so prednosti študija na vaši fakulteti?

Vrhunski pogoji dela. Velenje oz. Šaleška dolina je s premogovnikom, elektrarno in razvito industrijo povezanih zgodovinskih vplivov in spoznanj, pridobljenih s sanacijo degradiranega okolja v preteklosti, prava »učilnica« na področju reševanja okoljskih problemov, izzivov in uporabe ekotehnologij. Za vključevanje uporabnih znanj in spoznanj v študijski proces je velikega pomena, da imajo naši predavatelji številne izkušnje iz prakse (kot zaposleni v podjetjih, ki rešujejo okoljske probleme, na raziskovalnih institucijah in resornih ministrstvih, v odločevalskih ali nadzornih organizacijah itd.), zato lahko našim študentom predavajo aktualne vsebine in študente tudi vključijo v svoje aplikativne projekte. Pomembna prednost je tudi enakopraven odnos in individualen pristop do slehernega študenta: vsi sodelavci šole se namreč zavedamo, da smo mi na šoli zaradi študentov in ne obratno!

Kateri so vaši največji dosežki?

Zelo ponosni smo na študente, ki – nekateri že v času študija – uspejo uresničiti svoje podjetniške ideje (npr. ustanovitev podjetja Jajcemat) oziroma so se dokazali z družbeno odgovornim delovanjem na področju naravovarstva in okoljevarstva (npr. v mednarodnih organizacijah, kot je Committee against bird slaughter). Ponosni smo tudi na nagrade in priznanja, ki smo jih prejeli v zadnjih letih in so povezana s kakovostjo izvajanja študijskih programov ter mednarodno odprtostjo: tako smo prejeli že dve Zlati jabolki kakovosti za izvajanje projektov mednarodne mobilnosti.

Katere novosti ste vpeljali nazadnje in kaj pripravljate za naprej?

V zadnjih letih smo bistveno bolj razvili raziskovalno delo, se močneje povezali s partnerskimi izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami ter opremili študijski laboratorij. Slednjega nameravamo v bližnji prihodnosti še precej nadgraditi, kar bo študentom omogočilo še bolj kakovostno izvajanje laboratorijskih vaj ter bolj intenzivno vključevanje v raziskovalne projekte. Prenoviti nameravamo oba študijska programa, pri čemer bomo upoštevali  potrebe in mnenja delodajalcev in najnovejša spoznanja na področjih okoljevarstva in naravovarstva. Še močneje se bomo povezali s partnerskimi institucijami iz Slovenije in tujine, s katerimi želimo izvajati tudi kakšen skupni študijski program. Vse novosti, ki jih bomo vpeljali, bodo namenjene nadaljnjemu dvigu kakovosti študija, večji prepoznavnosti šole in poklica, seveda pa tudi k povečevanju zaposlitvenih možnosti.

Kakšne možnosti se študentu odprejo s študijem na vaši fakulteti?

Diplomanti, ki diplomirajo na prvi stopnji, lahko nadaljujejo študij na drugi stopnji na VŠVO (na študijskem programu Varstvo okolja in ekotehnologije) oz. na mnogih drugih visokošolskih institucijah, kjer lahko z doktorskim študijem nadaljujejo tudi diplomanti druge stopnje.

Kakšne obštudijske dejavnosti ponuja fakulteta?

Menimo, da so obštudijske dejavnosti zelo pomembne za študente, zato jih organiziramo skupaj s Študentskim svetom in študente vzpodbujamo k udeležbi. Šola podjetništva, delavnice vseživljenjskega učenja, tematska predavanja, Karierna točka, spoznavni vikendi, fotografski natečaji, razstave, športne aktivnosti so nekatere izmed njih.

Kakšne so zaposlitvene možnosti vaših diplomantov?

Zaposlitvene možnosti diplomantov so dobre, saj tekom študija pridobijo zelo širok nabor znanj, zato je paleta zaposlitvenih možnosti široka, vse od družbenih/javnih teles, turističnih organizacij do gospodarskih družb. Diplomanti VŠVO se lahko zaposlijo v podjetjih, ki proizvajajo okolju prijazne izdelke, razvijajo okolju prijazne tehnologije, se ukvarjajo z ravnanjem z odpadki, uvajajo (višje) okoljske standarde, na čistilnih napravah… Zaposlijo se lahko tudi pri upravljalcih zavarovanih območij, na inštitucijah, ki izvajajo presoje vplivov na okolje, v upravnih in nadzornih službah, raziskovalnih inštitutih, turističnih organizacijah itd.

Kakšne študente iščete, si želite?

Želimo si aktivnih študentov,  ki želijo v svojem poklicnem življenju s svojim delom pripevati k lepši prihodnosti za naš planet in naše zanamce. Predhodna izobrazba je lahko zelo raznolika – pomembno pa je, da so kandidati za študij na VŠVO resni in odgovorni ter imajo interes do okoljevarstva, naravovarstva.

Visoka šola za varstvo okolja

Trg mladosti 7
3320 Velenje

Tel: +386 3 898 64 10
Faks: +386 3 898 64 13
E-mail: info@vsvo.si / milena.zevart@vsvo.si
www.vsvo.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.