Psihoterapija – zdravljenje duše

Pogovor z doc. dr. Anjo Štrukelj Kozina, mednarodno certificirano psihoterapevtko in supervizorko ter vodjo študijskih programov psihoterapije na SFU Ljubljana.

Nam lahko kratko predstavite Univerzo Sigmunda Freuda in podružnico SFU Ljubljana?

Univerza Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana (SFU Ljubljana) je zasebni zavod, ki izobražuje na področju psihologije in psihoterapije. Imamo čudovite nove prostore v središču Ljubljane, na Trubarjevi 65.

Naša matična Univerza se nahaja na Dunaju, pod katero poleg Fakultete za psihoterapevtsko znanost in Fakultete za psihologijo spadata še Medicinska fakulteta in Pravna fakulteta. Ostale podružnice so še v Milanu, Parizu, Berlinu in Linzu, kamor gredo lahko naši študenti tekom študija tudi na izmenjavo oz. si z drugimi študenti podružnic izmenjujejo izkušnje in sodelujejo v raznih projektih.

 Katere študijske programe nudite na SFU Ljubljana?

Na SFU Ljubljana ponujamo dva fakultetna študijska programa, ki potekata po bolonjski shemi.

Prvi je program Psihologije, kije zasnovan interdisciplinarno in poleg teoretičnih in metodoloških znanj zajema tudi veliko praktičnih izkušenj, vaj samozavedanja, moderiranja, tehnik vodenja pogovora.

Drugi je program Psihoterapevtske znanosti, kjer gre za preplet teorije, prakse in tudi dela na sebi (torej lastne skupinske in individualne psihoterapevtske izkušnje). V okviru teorije študenti pridobijo znanje iz psihoterapije, medicine, nevroznanosti, psihologije, prakseologije in raziskovalnih metod.

Dragocene praktične izkušnje študenti nabirajo skozi vsa leta, v začetnih letih v različnih psihosocialnih ustanovah, kasneje pa tudi v psihiatričnih ordinacijah in nato v naši Ambulanti SFU Ljubljana, kjer začnejo s psihoterapevtsko prasko pod redno supervizijo.

SFU Ljubljana ponuja tudi neakademski enoletni program Psihoterapevtske propedevtikeki pokriva osnove psihoterapije in študente pripravi na nadaljnji štiriletni specialistični študij psihoterapije. Ponujamo različne specializacije oz. psihoterapevtske pristope – psihoanalitično psihoterapijo, sistemsko psihoterapijo, psihoterapijo otrok in mladostnikov, geštalt psihoterapijo in Jungovsko oz. analitično psihologijo.

Kakšno je delo psihoterapevta? Izzivi tega poklica?

Delo psihoterapevta poteka v obliki pogovora, v bistvu gre za zdravljenje s pomočjo pogovora. Beseda psihoterapija izhaja iz starogrščine in pomeni zdravljenje duše. Psihoterapevti uporabljajo različne psihološke tehnike in metode, s katerim pomagajo klientu raziskovati sebe, mu pomagajo pri  prepoznavanju nezavednih delov samega sebe, nezavednih vzorcev, ki kreirajo njegovo življenje, pomagajo pri spreminjanju odnosa do samega sebe in do drugih. S svojo držo, etičnostjo in predvsem odnosom, psihoterapevt omogoča varen prostor c katerem lahko klient poveča samozavedanje, ozavešča odnose s svojimi bližnjimi, razreši travme ali konflikte in se s tem osvobodi nezavednih načinov delovanja.

Gre za zahtevno in odgovorno delo, ki zahteva visoko mero samorefleksije, dela na sebi, etične drže in konstantnega izobraževanja.

 Kdo vse lahko študira psihoterapijo na SFU Ljubljana, kakšni so pogoji za vpis?

Do poklica psihoterapevt peljeta dve možni poti:

Po fakultetni, akademski poti, ki se z vpisom vpis na dodiplomski program Psihoterapevtske znanosti opravljena. Pogoj za vpis je opravljena splošna matura,oz. opravljena poklicna matura in dodatni maturitetni predmet
oz. tretja možnost je za tiste, ki so končali katerikoli štiriletni srednješolski program pred junijem 1995.

Poleg tega je potrebno oddati motivacijsko pismo in življenjepis, obvezna pa je tudi udeležba na tridnevnem uvodnem seminarju, kjer gre za skupinsko osebno izkušnjo. Seminar vodimo učni psihoterapevti in je že prva izkušnja s psihoterapevtskim delom za bodoče študente, za SFU Ljubljana pa pomembna informacijo o ustreznosti kandidata.

Druga pot, pa je neakademska, v obliki 4-letnega specialističnega študija, kjer je potrebno imeti končano 1. bolonjsko stopnjo katerekoli smeri. Pogoj za vpis je v tem primeru tudi predhodno opravljen enoletni študij Psihoterapevtske propedevtikena SFU Ljubljana.

Za dokončanje specialističnega pristopa je potrebno imeti zaključeno 2. bolonjsko stopnjo (VIII. stopnja po SOK).

Posebnosti študija na SFU Ljubljana oz. specifično študija psihoterapije?

Posebnost je ogromno število ur študijske prakse, saj želimo da se naši študenti res dobro opremijo s praktičnimi kompetencami in spretnostmi. Tako v prvih letih študija začnejo pridobivati dragocene izkušnje v različnih psihosocialnih ustanovah, kasneje pa tudi v psihiatričnih ordinacijah in nato v naši SFU Ambulanti, kjer začnejo s psihoterapevtsko prakso.

Za vse oblike prakse je zagotovljena redna supervizija, kjer gre za strokovno podporo, usmeritev in vodenje študenta. V supervizijskem odnosu je priložnost za učenje o procesu, ki se odvija na srečanjih s klientom oz. uporabnikom, ki ga ima študent v učni bazi, refleksijo dinamike, ki se odvija, raziskovanje kontratransfera, pomembna je pri spremljanju kakovosti procesa in nadzorovanju strokovnosti.

Velika posebnost je osebna izkušnjaoz. delo na sebi v obliki skupinske in individualne psihoterapije, ki je najgloblji temelj edukativnega procesa, saj nudi praktično osnovo za predelavo, soočanje in razrešitev lastnih vsebin z namenom, da se osvobodimo negativnih vzorcev ter se tako pripravimo, da bomo lahko v terapiji kliente nekontaminirano in empatično spremljali na njihovi poti skozi lastni proces.

Posebnost je tudi oseben pristop, iskreno zanimanje in podpora študentom, spremljanje na njihovi poklicni poti in tudi pri strokovnem in osebnostnem razvoju. Spremljanje poteka tako individualno (s strani vodji programov, vodji specialističnih študijev, vodje ambulante, supervizorjev in ostalih strokovnjakov), kot tudi v obliki manjših skupin t.i. tutorskih skupin, ki jih vodijo naši študenti zaključnih letnikov, ki že delajo s klienti pod redno supervizijo. Tutorske skupine so namenjene podpori študentom ter predstavljajo pomemben prostor za izražanje občutkov, dvomov, reflektiranje študijskega procesa, pogovor o razvoju sebe kot psihoterapevta ter spoznavanje dinamika skupine.

Študente vključujemo aktivno v vse svoje projekte, sodelujejo v študijskem procesu (kot tutorji, izvajanje različnih delavnic), pridobijo pa lahko tudi nagrado za uspešnost pri študiju.

Na kaj ste še posebej ponosni?

Težko se opredelim samo na eno stvar. Definitivno je ogromen doprinos v slovenski prostor že sama možnost kvalitetnega študija psihoterapevtske znanosti takoj po maturi na 1. in 2. bolonjski stopnji.

Kot drugo se mi zdi pomemben korak to, da pod eno streho ponujamo toliko različnih psihoterapevtskih  pristopov.

Omenila bi tudi našo Ambulanto SFU, kjer nudimo psihoterapijo različnih psihoterapevtskih pristopov in različne oblike psihoterapije (individualno, partnersko, družinsko, skupinsko), ki jo izvajajo  specializanti pod rednim mentorstvom supervizorjev. Trenutno izvajamo psihoterapijo za kar 160 klientov. Poleg Ljubljane, imamo izpostave še v Mariboru, Kopru in Ptuju. Ponosni smo, da cene obravnave lahko prilagodimo posameznikom in s tem omogočimo psihoterapevtsko obravnavo prav vsem, ki se odločijo za tovrstno podporo oz. pomoč.

ambulanta@sfu-ljubljana.si | +386 1 425 44 33 | Spletna stran

V okviru svoje študijske prakse odgovarjajo študenti SFU Ljubljana, pod strokovnim mentorstvom izkušenih psihoterapevtov Psihoterapevtske Ambulante SFU. Če potrebuješ poglobljeno pomoč, nudi Ambulanta SFU različne oblike psihoterapije.

Prejšnji članekIdeja za prvi pomladni izlet: obiščite slovensko Toskano!
Naslednji članekPrave odločitve za poslovni in poklicni uspeh!
ambulanta@sfu-ljubljana.si | +386 1 425 44 33 | Spletna stran

V okviru svoje študijske prakse odgovarjajo študenti SFU Ljubljana, pod strokovnim mentorstvom izkušenih psihoterapevtov Psihoterapevtske Ambulante SFU. Če potrebuješ poglobljeno pomoč, nudi Ambulanta SFU različne oblike psihoterapije.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.