PREDSTAVLJA SE: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije

Skupnost VSŠ je Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, ki ponujajo strokovne programe in se ukvarjajo z aplikativnimi in strokovno usmerjenimi raziskavami znotraj prve Bolonjske stopnje. Pred bližajočimi informativnimi dnevi smo jim zastavili nekaj vprašanj.

Kako bi se predstavili?

V Sloveniji deluje 50 javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, ki v 28 krajih po vsej Sloveniji izvajajo 33 različnih študijskih programov in v katerih je že več kot 20 let naše osrednje vodilo kakovostno izobraževanje. Prizadevamo si za odlično sodelovanje z gospodarstvom, s številnimi projekti spodbujamo razvoj višjega strokovnega izobraževanja in ga uspešno zastopamo tudi v mednarodnem prostoru. Večino višjih strokovnih šol povezuje in zastopa Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije kot krovna organizacija.

Katere so prednosti študija na višjih strokovnih šolah?
Prednosti višješolskega izobraževanja, ki traja dve leti, sta uporabno znanje in tesno povezovanje z gospodarstvom. Kar 40 odstotkov študijskega programa zajema praktično izobraževanje v podjetjih, zaradi katerega so študenti že uvedeni v delovne procese in lahko po zaključku izobraževanja nemudoma začnejo z delom. Podjetja tako lahko zaposlijo izobražen kader, ki ga dejansko potrebujejo. Neposreden stik višjih šol z gospodarstvom prinaša pomembne informacije o pričakovanjih in potrebah gospodarstva. Neprecenljive delovne izkušnje v tujini pa študentom nudi program Evropske unije Erasmus+. Vsi višješolski študijski programi so modularno zasnovani in kreditno ovrednoteni po enotnem kreditnem sistemu s 120 KT po ECTS. Kreditni sistem omogoča študentom prehodnost med moduli in po končanem študiju uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju. Možna je horizontalna in vertikalna prehodnost med moduli in uveljavljanje kreditnih točk. Po Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) višješolsko izobraževanje spada v 6. raven kvalifikacije, po Evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) pa v 5. raven.

Kateri so vaši največji dosežki?

V Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije smo še posebej ponosni na visoko zaposljivost višješolskih diplomantov in njihovo konkurenčnost na trgu dela. Poleg mnogih uspešnih, navdihujočih zgodb višješolskih študentov in diplomantov smo ponosni tudi na prepoznavnost Skupnosti VSŠ v mednarodnem prostoru, aktivno članstvo v Evropskem združenju institucij v visokem šolstvu EURASHE in izjemno uspešnost pri številnih evropskih projektih.

Katere novosti ste vpeljali nazadnje in kaj pripravljate v prihodnje?
Skupnost VSŠ je pobudnik podeljevanja Diplome odličnosti po Modelu odličnosti za višje strokovne šole in v letu 2017 smo jo tudi prvič podelili Višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica.Na pobudo Skupnosti VSŠ se v okviru ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pripravlja Strategija razvoja višjega šolstva v RS, ki bo dala usmeritve nadaljnjega razvoja višjega šolstva in umestitve v nacionalni in mednarodni izobraževalni sistem. Vse članice Skupnosti VSŠ bomo tudi v prihodnje stremele k odličnosti v izobraževanju. Neposreden stik višjih strokovnih šol z gospodarstvom nam omogoča takojšnje in pomembne informacije o potrebah in pričakovanjih gospodarstva. S sodelovanjem pri projektu Erasmus+ pa bodo višješolski študenti in predavatelji tudi v prihodnje imeli možnost razvijanja specifičnih spretnosti ter prilagoditve potrebam evropskega trga dela.

Kakšne možnosti se študentu odprejo s študijem na višjih strokovnih šolah?

Študij na višji strokovni šoli nudi uporabno znanje, saj 40 odstotkov študijskega programa zajema praktično izobraževanje v gospodarstvu doma ali v tujini, zaradi česar beležimo visoko zaposljivost višješolskih diplomantov. Pri praktičnem izobraževanju študenti pridobivajo pomembne delovne izkušnje, hkrati pa je to tudi priložnost za predstavitev bodočim delodajalcem. V izbranem podjetju rešujejo praktične probleme, kar se kasneje realizira kot projekt podjetja in pomeni velik prispevek h konkurenčnosti podjetja. Pri tem jim pomagajo predavatelji, ki so uspešni in uveljavljeni strokovnjaki iz podjetij in v predavalnice prinesejo probleme, s katerimi se podjetja na danem strokovnem področju dnevno soočajo. Diplomanti VSŠ se lahko po merilih za prehode praviloma vpišejo v 2. letnik visoke šole.

Študent: Kakšne obštudijske dejavnosti ponujajo višje strokovne šole?
Višje strokovne šole redno pripravljajo številne zanimive dogodke in aktivnosti za študente, o katerih obveščamo na spletni strani in Facebooku Skupnosti VSŠ. Enkrat letno poteka nagradni foto in video natečaj, katerega namen je spodbuditi kakovostno fotografijo in videoprodukcijo ter ustvarjalnim študentom ponuditi možnost predstavitve širši javnosti. Dejavni pa so tudi alumni klubi VSŠ.

Kakšne so zaposlitvene možnosti vaših diplomantov?
Beležimo visoko zaposljivost višješolskih diplomantov, saj so študijski programi izjemno praktično naravnani in omogočajo tudi mednarodne izkušnje. Zaradi uporabnega znanja in praktičnega izobraževanja v gospodarstvu so študenti že uvedeni v delovne procese in lahko po zaključku študija nemudoma začnejo z delom. 

Kakšne študente iščete, si želite?
V višje strokovno izobraževanje se vpisujejo študenti, ki so jim bližje praktična znanja in želijo pridobiti sposobnosti za opravljanje nalog vodenja, načrtovanja in nadzora v delovnih procesih. V višješolsko izobraževanje se lahko redno vpišejo tudi tisti, ki so leto ali dve redno študirali že v katerem od visokošolskih študijskih programov. Izredni študij je izvedbeno in časovno prilagojen zaposlenim. Starostne omejitve za vpis ni (velja tudi za redni študij).

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije

Association of Slovene Higher Vocational Colleges – Association HVC

Naslov:    Pot na Lavo 22, 3000 Celje, Slovenija

Telefon:   +386 (0)3 428 58 73 

E-pošta:   skupnostvss@sc-celje.si 

Splet:       http://www.skupnost-vss.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.