Študij managementa in prava v Ljubljani

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana

Koncept študijskega izobraževanja na MLC Ljubljana

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana je moderna institucija, ki podjetnim nudi izobraževanje, prepleteno s praktičnimi vsebinami in veščinami za delo v podjetju in upravi. Študij izhaja iz vsebin, ki so aktualne danes in ki bodo postale še aktualnejše ob spreminjanju poslovanja v digitalni družbi. V študij se vključujejo študentje po opravljeni srednji šoli kot tisti, ki nadaljujejo študij po daljši prekinitvi. Prednost študija je zato prilagojen urnik, veliko primerov iz prakse, medgeneracijski transfer znanja.

Študij poteka ob spoznavanju poslovnih problemov iz prakse in sodobnih načinov njihovega reševanja. Študenti na ta način pridobijo praktično znanje podjetniškega prava, managementa, vodenje in informacijsko-komunikacijske tehnologije za potrebe podjetništva. Študij je s prakso povezan preko ekskurzij in vabljenih predavateljev, ki so uspešni managerji in podjetniki in ki dobro razumejo potrebe sodobnega poslovnega okolja. Posebna priložnost je lahko praktično usposabljanje in raziskovanje za delo na poslovnem informacijskem sistemu SAP (System Analysis and Program Development) ter uporaba D&B (Dun&Bradstreet) orodij poslovne analitike. Študentom, ki uspešno opravijo katerega od tovrstnih usposabljanj, podeli fakulteta poseben certifikat.

Študentje se lahko vključujejo v okviru študija v raziskovalno delo, ki temelji na razvojnih projektih za poslovne partnerje in podjetja, v okviru katerih se rešujejo aktualna razvojna vprašanja podjetništva. Prav tako imajo študenti možnost spoznati preko projekta Erasmus+ poslovno prakso in življenje na partnerskih fakultetah v tujini: Portugalska, Nizozemska, Poljska, Italija, Nemčija in Ciper.

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana

Študijski programi na fakulteti MLC Ljubljana

Fakulteta izvaja visokošolski študijski program »Management in pravo« ter magistrski program »Management in poslovno pravo«.

Študentje visokošolskega študijskega programa »Management in pravo« pridobijo predvsem praktično znanje podjetniškega prava, managementa in vodenja ter druga uporabna znanja za potrebe podjetništva. Na ta način se ustvarjajo pravno dobro usposobljeni vodje in analitiki za delo v naprednih poslovnih okoljih. Cilji študijskega programa prve stopnje so usposobiti študente za različna področja dela nižjega in srednjega managementa v gospodarskih in drugih družbah. Diplomanti pa lahko opravljajo tudi dela »malega pravnika« v podjetjih, v odvetništvu ali notariatu. V študij se vključujejo srednješolci, ki želijo poleg študija delati v podjetjih in si nabirati prakso za hitrejše napredovanje ali vstopanje v samostojno podjetništvo. Študij je zaradi praktične naravnanosti primeren tudi za tiste z bogato prakso in še niso zaključili visokošolskega izobraževanja. Po opravljenem študiju pridobijo diplomanti naziv »diplomirani poslovnih pravnik«.

Magistrski program »Management in poslovno pravo« vključuje vsebine managementa in poslovnega prava za poslovanje v evropskem prostoru in jih nadgrajuje z aktualnimi digitalnimi vsebinami. Namenjen je tudi tistim, ki se bodo srečevali s problemi vodenja in podjetništva, a s pravnimi vprašanji in problemi managementa niso bili seznanjeni v dodiplomskem izobraževanju. Na ta program se tako lahko vpisujejo poleg diplomantov poslovnih in pravnih ved tudi diplomanti tehničnih, filozofskih, medicinskih, zdravstvenih, naravoslovnih, umetniških, športnih in drugih programov. Po uspešno opravljenem študiju pridobijo naziv »Magister managementa in poslovnega prava«

Edinstveni pogoji za edinstvene dosežke

Če ste po svoji naravi podjetni in vztrajni, si želite izzivov in se zavedate, da investicije v znanje dajejo najvišje donose, je za vas MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana prava izbira!

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.