Vabljeni na Fakulteto za vede o zdravju!

Fakulteta za vede o zdravju je ena uspešnejših članic Univerze na Primorskem, kjer se teoretična znanja že skozi študij neposredno aplicirajo v praktične izkušnje, zato deluje pod sloganom »Življenju dodajamo znanje!«. Nahaja se v Izoli v stavbi Splošne bolnišnice Izola, ki je hkrati njen največji učni zavod, saj študij zahteva veliko praktičnega in kliničnega usposabljanja.

bolnišnica izolaŠtudente vpisuje v štiri študijske programe na 1. stopnji:

  • Aplikativna kineziologija,
  • Fizioterapija,
  • Prehransko svetovanje – dietetika,
  • Zdravstvena nega

ter na 2. stopnji v programe:

  • Aplikativna kineziologija,
  • Dietetika in
  • Zdravstvena nega.

Akreditirana sta tudi že študijska programa druge stopnje Fizioterapija ter Športna vzgoja.

Na 3. stopnji izvaja doktorski študij Preventiva za zdravje in Aplikativna kineziologija.fizioterapija

Fakulteta se ponaša z lepim razgledom na morje ter s sodobno opremljenimi prostori in simulacijskim centrom, kjer se študenti usposabljajo pred vstopom v klinično oz. delovno okolje. Vsa štiri študijska področja so se dobro uveljavila v slovenskem prostoru. Kot raziskovalna organizacija na področju kineziologije, fizioterapije, prehranskega svetovanja – dietetike in zdravstvene nege ter biomedicinskih znanosti sodeluje tudi z mnogimi univerzami in raziskovalnimi inštituti. V sodelovanju z Občino Vipava bo v študijskem letu 2021/2022 pričela s izvajanjem programa 1. stopnje Zdravstvena nega, v novi dislocirani enoti v Vipavi.

Velik del študijskega programa se izvaja neposredno v učnih zavodih fakultete v vsej obalno-kraški in severnoprimorski regiji, zato fakulteta tesno sodeluje in živi z lokalnim družbenim okoljem. Fakulteta sodeluje tudi s sorodnimi fakultetami in visokimi šolami tako v domačem kot v mednarodnem prostoru in spodbuja mednarodno mobilnost študentov v času študija.

Programi in možnosti zaposlitve

Znanja diplomantov Aplikativne kineziologije bodo dobrodošla na področjih, ki se ukvarjajo z zdravjem, gibalno in športno aktivnostjo, turizmom in prostim časom: v zdraviliščih in centrih za rehabilitacijo, javnih zavodih za šport, športnih društvih in zvezah, wellness in fitness centrih –  programi za krepitev znanja, domovih za starejše občane, hotelskih in potovalnih dejavnostih, prav tako se lahko izpopolnjujejo kot zasebni športni delavci.

dekletaFizioterapevti se zaposlujejo kot strokovnjaki in člani v osnovnem zdravstvu, specialističnih ambulantah, splošnih in specialnih bolnišnicah, v klinikah in zdraviliščih, izobraževalnih in raziskovalnih centrih, javnih okoljih za promocijo zdravja, rehabilitacijskih in športnih centrih. Fizioterapevt je sposoben delovati samostojno ali v timu, pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju fizioterapevtskega zdravljenja.

Diplomirane medicinske sestre / zdravstveniki se lahko zaposlijo v primarnem zdravstvenem varstvu oz. osnovni zdravstveni dejavnosti v zdravstvenih domovih, dispanzerjih za zdravstveno varstvo žena, otrok in mladine, v posvetovalnicah, v patronažnem varstvu, v splošni in družinski medicini, v specialistično ambulantni dejavnosti, v zasebni zdravstveni praksi, v socialno-varstvenih zavodih – domovih za starejše občane, v zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, v zavodih za zdravstveno varstvo ali v reševalni službi.medicinska sestra

Sekundarnem zdravstvenem varstvu: v splošnih in specialnih bolnišnicah, na klinikah in inštitutih, zavodih za rehabilitacijo in v negovalnih oddelkih v terciarnem zdravstvenem varstvu, kjer poteka najzahtevnejše ambulantno in bolnišnično zdravljenje.

Na drugih področjih: medicinska sestra lahko dela tudi v šolah in vrtcih, v humanitarnih organizacijah in drugih nevladnih organizacijah, v socialno-medicinski, higienski, epidemiološki in zdravstveno – ekološki dejavnosti, v zdraviliški dejavnosti ali na področju oskrbe s krvjo in krvnimi derivati.

Pridobljena diploma je veljavna v vseh državah EU.

Študijski program Prehransko svetovanje – dietetika izobražuje kader dietetikov, ki znajo osveščati javnost in do­ločene ciljne skupine prebivalstva o pomenu in načinu zdravega prehranjevanja, vplivu hrane na zdravje ter o varnosti hrane. Poleg tega dietetiki načrtujejo jedilnike tako za zdrave kot bolne posameznike ali skupine prebivalcev.

gibanicaMožnosti zaposlovanja diplomiranih dietetičark / dietetikov so na področju gospodarstva: v prehrambni industriji, prehranskih obratih (delovne organizacije – menze, domovi za ostarele, hoteli in zdravilišča, catering obrati), farmacevtski industriji in v podjetjih, ki skrbijo za zdravo prehrano.

Na področju zdravstva: delovno področje dietetika v zdravstveni dejavnosti je opredeljeno kot zdravstveni sodelavec (v centrih za zdravstveno vzgojo, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, bolnišnicah in zdravstveno-varstvenih zavodih).

Na drugih področjih: administrativni dietetik je zaposljiv kot organizator prehrane v programu za predšolske otroke, športno-rekrea­tivnih centrih in nevladnih organizacijah ter v zasebni dejavnosti.

Na naši fakulteti iščemo študente, ki jim je vodilo odločanja želja po skrbi za druge in prispevek za dobrobit k skupnosti. Diplomanti Fakultete za vede o zdravju so diplomirani aplikativni kineziologi, diplomirani fizioterapevti, diplomirani dietetiki in diplomirane medicinske sestre / zdravstveniki – torej poklicni profili, kjer je v ospredju delo z ljudmi.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.