Življenju dodajte znanje!

Fakulteta za vede o zdravju izvaja dva visokošolska strokovna študijska programa 1. stopnje: Zdravstvena nega in Prehransko svetovanje – dietetika ter dva študijska programa 2. stopnje: Zdravstvena nega in Dietetika. V sodelovanju z Visokošolskim in raziskovalnim središčem Primorske v Novi Gorici izvaja študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega tudi v dislocirani enoti v Novi Gorici.

 

S študijem na Fakulteti za vede o zdravju se študenti temeljito usposobijo za strokovno delo na področju zdravstvene nege in prehranskega svetovanja. Študijski program Zdravstvena nega je  prenovljen skladno s smernicami Bolonjske deklaracije in direktivami Evropske Unije, kar omogoča študentom mobilnost in zaposlovanje v državah Evropske Unije. Simulacijski center za zdravstveno nego omogoča vpeljevanje pomembnih novih metod poučevanja študentov tako splošne kot kritične obravnave bolnikov. Oba študijska programa sta se dobro uveljavila v slovenskem prostoru, študijska programa s področja dietetike pa sta edinstvena v Sloveniji in študentom nudita poglobljena znanja, ki so potrebna za celostno prehransko obravnavo in dietoterapijo posameznika in populacijskih skupin.

 

Magistrski študijski programi so nadgradnja visokošolskih strokovnih študijskih programov Zdravstvena nega in Prehransko svetovanje – dietetika. Namen programov je usposobiti študente za izvajanje zahtevnejših strokovnih in razvojno-raziskovalnih nalog in s tem povezano uresničevanje nacionalnih potreb po vrhunskih strokovnjakih in novih vsebinah izobraževanja s področja zdravstvene nege in prehranskega svetovanja. 

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem je prostor, kjer se teoretična znanja takoj aplicirajo na praktične izkušnje, zato ni naključje, da je njen slogan »Življenju dodajamo znanje!«. 


Velik del študijskega programa se izvaja neposredno v učnih zavodih fakultete v vsej obalno-kraški regiji, zato fakulteta tesno sodeluje in živi z lokalnim družbenim okoljem. Fakulteta sodeluje tudi s sorodnimi fakultetami in visokimi šolami tako v domačem kot v mednarodnem prostoru in spodbuja mednarodno mobilnost študentov v času študija. Kot raziskovalna organizacija na področju zdravstvene nege, prehranskega svetovanja in biomedicinskih znanosti sodeluje tudi z mnogimi univerzami in raziskovalnimi inštituti. 

Več informacij najdete tukaj!


Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.