Trajnostni izrazi, ki jih moraš poznati!

Circular economy concept.wooden cubes with a Circular economy icon on a green background. circular economy for future growth of business and design to reuse and renewable material resources.
Foto: pcess609 iz iStock

Trajnost in njeno razumevanje je široka in zapletena tema. Zajema vrsto industrijskih izrazov in akronimov, zaradi česar je lahko njeno razumevanje še posebej težavno. V nadaljevanju ti predstavljamo nekaj najpogostejših trajnostnih izrazov, ki ti bodo pomagali razumeti bistvene koncepte na katerih temelji in kako se uporabljajo.

1. Družbena odgovornost podjetij (ang. Corporate social responsibility – CSR)

Green technology. Environmental technology concept. Sustainable development goals. SDGs.

Družbena odgovornost podjetja (CSR) se nanaša na zavezanost podjetja k etičnemu in trajnostnemu delovanju. Ob tem se upošteva tudi vpliv podjetja na družbo, okolje in gospodarstvo.

Vključuje lahko izvajanje trajnostnih praks, zmanjševanje ogljičnega odtisa podjetja, vlaganje v razvoj skupnosti, zagotavljanje poštenih delovnih razmer in praks ter podpiranje družbenih in okoljskih ciljev.

Cilj družbene odgovornosti podjetja je ustvariti skupno vrednost za vse deležnike. Z odgovornim ravnanjem in prispevanjem k trajnostnemu razvoju lahko podjetja povečajo svoj ugled, okrepijo odnose z deležniki, zmanjšajo tveganja in izboljšajo dolgoročno finančno uspešnost.

2. Neto nič (ang. Net zero)

The concept of carbon neutral and net zero. natural environment A climate-neutral long-term strategy greenhouse gas emissions targets with green net center icon on hand cap and green background

Nanaša se na razmerje med količino proizvedenih emisij toplogrednih plinov in količino odstranjeno iz ozračja.

Da bi dosegli net zero, mora organizacija ali država čim bolj zmanjšati svoje emisije s strategijami, kot so povečanje energetsko učinkovitosti, prehod na obnovljive vire energije in izboljšanje transportnih sistemov. Vse ostale emisije je mogoče izravnati z dejavnostmi, ki odstranjujejo ogljikov dioksid iz ozračja. To je lahko pogozdovanje ali zajemanje in shranjevanje ogljika.

3. Ogljična nevtralnost (ang. Carbon neutral)

climate change, global warming, environment

Subjekt je ogljično nevtralen, ko so njegove neto emisije ogljika enake nič. To pomeni, da je subjekt popolnoma uravnotežil svojo proizvodnjo ogljika. To je storil tako, da je čim bolj zmanjšal svoje emisije in morebitne preostale emisije izravnal z naložbami v projekte zmanjševanja ali odstranjevanja ogljika. Ogljična nevtralnost običajno upošteva samo emisije ogljikovega dioksida in ne vključuje drugih toplogrednih plinov, kot so metan, dušikov oksid in fluorirani plini.

4. Greenwashing

The concept of environmentally friendly production. A pond shaped like a factory in the middle of a lush forest. 3d rendering.
Foto: Petmal iz iStock

Greenwashing je marketinška taktika, ki jo uporabljajo podjetja, da bi njihovi izdelki in storitve izgledali bolj okolju prijazni, kot so v resnici. To lahko vključuje zavajajoče trditve o okoljskih koristih izdelka ali prikrivanje njegovega negativnega vpliva na okolje.

5. Greenhushing

Cropped head close up of female walking in park with ecology friendly bag for protecting environment
Foto: yacobchuk iz iStock

Greenhushing je produkt vzpona greenwashinga. Za razliko od greenwashinga, kjer podjetja promovirajo lažne trditve, greenhushing povzroči, da podjetja o svojih okoljskih agendah molčijo. Odločijo se, da bodo raje tiho, namesto da bi karkoli izpostavila.

Izraz je postal priljubljen zaradi strahu podjetji pred slabim ugledom, ki ga lahko povzročijo obtožbe greenwashinga.

6. Krožno gospodarstvo (ang. Circular economy)

Green economy concept with circular, 3d rendering, CSR concept
Foto: bgton iz iStock

Krožno gospodarstvo je model proizvodnje in potrošnje, osredotočen na zmanjševanje odpadkov in onesnaževanja z uvedbo ponovne uporabe in podaljševanje življenjskega cikla izdelka.

V nasprotju linearnega gospodarstva (znanega tudi kot gospodarstvo vzemi-naredi-zapravi) so v krožnem gospodarstvu viri v uporabi čim dlje. Odpadki so zmanjšani na minimum s strategijami, kot so ponovna uporaba, popravilo in recikliranje.

7. Računovodstvo ogljika (ang. Carbon accounting)

Close up of hands holding the earth on a green background. protect nature. Save Earth. concept of the environment World Earth Day

Računovodstvo ogljika je postopek merjenja in sledenja emisij toplogrednih plinov organizacije. Vključuje kvantificiranje emisij ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov, ki nastanejo kot posledica poslovnih dejavnosti, vključno s porabo energije, transportom in proizvodnimi procesi. Je pomembno orodje za organizacije, ki želijo razumeti in upravljati svoj vpliv na okolje in podnebne spremembe.

8. Okoljsko, socialno in korporativno upravljanje (ang. Environmental, social, and corporate governance – ESG)

World Earth Day Concept. Green Energy, Renewable and Sustainable Resources. Environmental and Ecology Care. Hand Embracing Green Leaf and Handmade Globe

ESG je merilo, ki se uporablja za ocenjevanje uspešnosti podjetja glede vpliva na okolje, družbene odgovornosti in praks korporativnega upravljanja. Podjetja, ki so uspešna na podlagi meritev ESG, veljajo za bolj trajnostna in dolgoročno donosna.

Maša Kraljič

Junior novinar

VIRsustainablefuturenews.com
Prejšnji članekSvetovni dan hamburgerja: Kateri trije so najbolj priljubljeni v Sloveniji?
Naslednji članekSelma Skenderović: 5 knjig, ki jih priporoča

Junior novinar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.