Volitve 2022 – LMŠ: »Slovenija potrebuje visoko šolstvo, ki se zmore in zna hitro odzvati na dinamične spremembe in potrebe.«

Letošnje državnozborske volitve bodo potekale v nedeljo, 24. aprila 2022, področje urejanja položaja mladih pa predstavlja pomemben del programa vseh strank. Kako se bodo lotile reševanja problematike mladih? Spremljaj naš portal za informacije iz prve roke!

Stranka Lista Marjana Šarca je sredinska razvojno usmerjena liberalna stranka, ki je bila ustanovljena leta 2014. Njen predsednik je Marjan Šarec. Stranka si prizadeva predvsem za razvojni preboj Slovenije.

Kaj načrtujete za širitev in višjo kvaliteto STEM (science, technology, engineering and mathematics – znanost, tehnologija, strojništvo in matematika) programov v izobraževanju?

V LMŠ smo prepričani, da moramo znanosti, raziskavam in digitalizaciji nameniti večji poudarek, zato v prvi vrsti predlagamo ustanovitev posebnega ministrstva za to področje. Zavedamo se, da sta visokošolski sistem in znanost nosilca trajnostnega razvoja in zelenega prehoda. Slovenija potrebuje visoko šolstvo, ki se zmore in zna hitro odzvati na dinamične spremembe in potrebe. Sledimo ambiciozni razvojni strategiji za boljšo povezljivost raziskovalne in univerzitetne sfere z gospodarstvom in družbo. Zavzemamo se za spremembo Zakona o visokem šolstvu in podzakonskih aktov za zagotovitev boljše izvedbe in ustreznega financiranja raziskovalne in izobraževalne dejavnosti, spodbujanja razvoja trajnostnih delovnih mest in mednarodnega sodelovanja v visokem šolstvu. Ena izmed naših ključnih rešitev pa je povečanje javnih vlaganj v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost. Do leta 2026 je treba vsako leto zagotoviti dodatnih vsaj 100 milijonov evrov (do ciljnega 1,5 odstotka BDP), celotna vlaganja v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost pa je treba zvišati na najmanj 3 odstotke BDP.

Kakšne načrte imate za urejanje stanovanjske stiske mladih?

V LMŠ-jevem programu »Normalizacija. Rešitve. Razvoj.« smo za ta izziv našli več rešitev:

  • Ustanovitev stanovanjskih zadrug po vzoru tujih uspešnih oblik dostopa do stanovanj ter spodbujanje drugih inovativnih pristopov za reševanje stanovanjske problematike.
  • Podpora javno-zasebnim partnerstvom za krepitev fonda javnih najemnih stanovanj.
  • Regulacija kratkoročnih najemov v večstanovanjskih stavbah (airbnb, booking).
  • Vzpostavitev javne najemne službe.
  • Možnost pridobitve prvega lastniškega stanovanja z odplačilom najemnine.
  • Spodbujanje prebivalstva k prostovoljni aktivaciji bančnih depozitov z izdajo namenskih državnih obveznic z zajamčenim donosom, tudi za graditev stanovanj za mlade.
  • Sprejetje zakona o poroštvih za stanovanjska posojila po vzoru predloga, ki smo ga pripravili v času vlade Marjana Šarca.

Kako se nameravate lotiti reševanja zaposlitvenih težav mladih (pomanjkanje pripravništev, težja zaposljivost, odhod najboljših kadrov v tujino, zakasnjene upokojitve)?

Mladim je treba omogočiti brezplačno in kakovostno šolanje v sodobnem javnem izobraževalnem sistemu, jih oborožiti z znanjem za prihodnost, jim dati možnost, da bodo lahko na enostaven in poceni način prišli do javnih najemniških stanovanj. Ustvariti moramo delovna mesta z večjo dodano vrednostjo, ki bodo generirala večjo blaginjo za družbo, trenutno je namreč najpogostejša oblika zaposlovanja mladih prekarno delo, ki pa ne zagotavlja potrebne socialne varnosti.

Zavzemamo se za zmanjševanje prekarnosti s pripravo posebne strategije ter z zagotavljanjem spodbud in certifikatov neprekarnim zaposlovalcem, s krepitvijo nadzora nad prekarnimi oblikami zaposlovanja, z zaostritvijo sankcij za kršitve delovne zakonodaje in informiranjem prekarnih delavcev o njihovih pravicah in možnostih. V program smo zapisali tudi krepitev sheme državnih in kadrovskih štipendij ter spodbujanje podjetij, naj čim bolj sledijo tej nameri.

Hkrati je nujno zagotoviti razvoj sodobnega gospodarstva in izobraževalnega sistema, le tako bodo mladi ostali v Sloveniji in pridobili primerne kompetence ter delovna mesta.

Urednica revije Študent

Prejšnji članekEna kava na dan odžene srčne bolezni stran
Naslednji članekRazpis za štipendije študentom pedagoških študijskih programov naravoslovja in tehnike

Urednica revije Študent

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.