Lahko pri vzporednem študiju koristim status absolventa, če sem primarni študij že zaključila?

Pozdravljeni,

sem študentka psihologije ter vzporedno družinskih in zakonskih študij na magistrski stopnji. Z vzporednim študijem sem začela po končanem 1. letniku magistrske stopnje na mojem primarnem študiju.

V povezavi s tem imam eno vprašanje glede možnosti dodatnega leta; in sicer me zanima, če imam, ker sem z vzporednim študijem pričela komaj v 2. letniku II. stopnje mojega primarnega študija, po končanem 2. letniku vzporednega študija možnost koristiti še eno dodatno leto (zaradi vzporednega študija) ali ne.

Upam, da je vprašanje razumljivo, če ni pa z veseljem bolj podrobno razložim. Že vnaprej se zahvaljujem za pomoč in ves vaš trud!

 

Pozdravljena,

vzporedni študij je hkratni študij po dveh ločenih programih ki predstavlja izjemo od pravila, da študent ne more biti hkrati vpisan na dva visokošolska zavoda. Splošno določbo o možnosti vzporednega študija vsebuje Zakon o visokem šolstvu (ZVis):

66. člen (pravice in dolžnosti študentov)
(1) Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji. Pri tem:
–       se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
–       lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
–       se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov,
–       lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.
/…/

Podrobneje pa je vzporedni študij urejen v Statutu Univerze v Ljubljani (Statut UL), natančneje v 131. členu tega Statuta:

131. člen (vzporedni študij)
(1) Vzporedni študij je študij po ločenih programih univerze.
(2) Na vzporedni študij se lahko vpiše študent prve, druge ali tretje stopnje. Študent študija prve stopnje ali enovitega magistrskega študija se lahko vzporedno vpiše v drug študijski program po uspešno končanem prvem letniku, če izpolnjuje pogoje za vpis na vzporedni študij.
(3) Članice s svojimi pravili določijo kriterije za izbiro v primeru omejitve vpisa v vzporedni študij.
(4) Študent, ki uspešno opravi obveznosti po vseh študijskih programih, dobi ločeno diplomo za vsakega od vzporednih študijskih programov.

S tem, ko se vpišeš na vzporedni študij, ne izkoristiš svojega bonusa iz 2. alineje 1. odstavka 66. člena ZVis (tj. pravice študenta, da lahko enkrat tekom študija na posamezni stopnji ponavlja letnik ali spremeni študijski program). Vzporedni študij je namreč, kot že rečeno, hkratni študij po dveh ločenih študijskih programih in predstavlja edino izjemo od pravila, da študent ne more biti vpisan v dva študijska programa hkrati. Možnost vzporednega študija tako ni povezana s pravico bonusa, ki omogoča bodisi ponavljanje letnika (ponovni vpis v letnik istega študijskega programa), bodisi spremembo študijskega programa (ponovni vpis v 1. letnik novega študijskega programa).

Posledica tega, da z vpisom na vzporedni študij ne porabiš pravice bonusa je tudi ta, da imaš še vedno tudi pravico do koriščenja absolventskega staža.

Študentje se velikokrat odločijo za koriščenje absolventskega leta na matični fakulteti, saj na ta način oba študija zaključijo čim bolj istočasno in se tako izognejo plačilu šolnine za preostale letnike na vzporednem programu po že pridobljeni izobrazbi na matičnem (primarnem) programu.

Za vzporedni študij se šolnina namreč ne zaračunava, dokler študent ne zaključi študija na matični fakulteti, oz. dokler ni izpolnjen pogoj iz 4. odstavka 77. člena ZVis. Ta določba namreč določa, da se šolnina zaračunava tistim študentom, ki že imajo doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj stopnji izobrazbe, ki se pridobi po študijskem programu, v katerega so vpisani.

77. člen (šolnina in drugi prispevki)
/…/
Državljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije šolnine ni mogoče predpisati za izobraževanje v okviru dodiplomskih študijskih programov in podiplomskih študijskih programov druge stopnje z javno veljavnostjo, ki se izvajajo kot javna služba.
Ne glede na prejšnji odstavek se državljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije šolnina lahko zaračuna, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, in jim je prenehal status študenta v skladu z 70. členom tega zakona na prejšnjem študijskem programu.
/…/

Po razlagi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je plačilo šolnine za redni študij predvidno od takrat, ko je dosežena izobrazba, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega se vpisuje, torej ob novem študijskem letu. V praksi to pomeni, da se za vzporedni študij začne zaračunavati šolnina z naslednjim študijskim letom po študijskem letu, v katerem študent na matični fakulteti zaključi študij.

Glede na navedeno v tvojem sporočilu, nisem prepričana, ali sprašuješ glede koriščenja absolventskega staža na matičnem (primarnem) ali vzporednem programu. Prav tako nisem uspela razbrati, ali si absolventski staž na matični fakulteti na tej stopnji že koristila. Kakorkoli, s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, smo glede koriščenja absolventskega staža na vzporednem programu dobili naslednje pojasnilo:

Ali je možno na vzporedni fakulteti koristiti status absolventa, čeprav je oseba tak status že koristila na matični fakulteti in študij že tam zaključila?

Da, če študent še ni ponavljal ali zamenjal študijskega programa.

Torej, absolventski staž lahko (glede na to pojasnilo) koristiš tako na matični kot tudi na vzporedni fakulteti (ALI-ALI). Seveda pod pogojem, da na tej ravni izobraževanja še nisi ponavljala letnika, niti spremenila študijskega programa (prepis / prehod). Na vzporedni fakulteti absolventski staž lahko koristiš celo tudi po že zaključeni matični fakulteti. Pozorna pa bodi na to, da se ti bo po zaključenem študiju na matični fakulteti, za preostale letnike na vzporedni, zaračunala šolnina. Dopis Ministrstva z zgornjim odgovorom in drugimi pojasnili prilagam v priponki spodaj.

To je z moje strani zaenkrat vse. V primeru morebitnih novih vprašanj, nam lahko pišeš ponovno.

Lep pozdrav
Sindi

logo Zavod Študentska svetovalnica
info@svetovalnica.com | +386 1 438 02 53 | Spletna stran

Pomagamo študentom in mladim na njihovi študijski poti ter razreševati njihova pravno-socialna vprašanja. Svoje vprašanje lahko oddaš v obrazcu za brezplačni nasvet.

Prejšnji članekBrezplačna sezonska vstopnica za gledališče 200 študentom
Naslednji članekPOZOR! Tudi za študente samotestiranje
logo Zavod Študentska svetovalnica
info@svetovalnica.com | +386 1 438 02 53 | Spletna stran

Pomagamo študentom in mladim na njihovi študijski poti ter razreševati njihova pravno-socialna vprašanja. Svoje vprašanje lahko oddaš v obrazcu za brezplačni nasvet.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.