Biotehnologija

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Biotehniška fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister biotehnologije
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti diplomanta za interdisciplinarno razumevanje biotehnologij v procesih pridobivanja biosurovin, zdravilnih učinkovin, izboljšanih sortah kmetijskih rastlin in pasem živali ter pri varovanju okolja. Študij omogoča diplomantu, da se dodobra seznani s posebnostmi posameznih biotehnologij, njihovimi razvojnimi možnostmi na področju visokih tehnologij in pomenom dodane vrednosti proizvodov visoke tehnologije. Seznani se tudi z aplikacijami biotehnologij, ki zagotavljajo okoljevarstven pristop in obnavljanje naravnih virov. Posebnega pomena je razvijanje občutka za smotrno povezovanje klasičnih proizvodnih tehnologij z novimi tehnologijami, ki pretežno temeljijo na spreminjanju genomov delovnih organizmov.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Biotehnologija se lahko vpiše, kdor je končal:

a) študijski program prve stopnje s področja biotehnologije.

b) študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravi 10 – 60 KT izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Biotehnologija. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij biotehniških ved opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, c) diplomantom vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, se dodatne KT določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) predbolonjski visokošolski strokovni študijski program ostalih strokovnih področij, če dodatno opravi 10 – 60 KT izmed predmetov prvostopenjskega študija Biotehnologija. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij biotehniških ved opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, c) diplomantom vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, se dodatne KT določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

Obveznosti, ki jih morajo opraviti kandidati pod točko (b) in (c) določi pristojna študijska komisija. Kandidat mora opraviti manjkajoče obveznosti pred vpisom na 2. stopnjo študija.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
– kandidate iz točke (a) se izbira na podlagi povprečne ocene študija 1. stopnje.
– kandidate iz točke (b) in (c) se izbira na podlagi povprečne ocene dodiplomskega študija in povprečne ocene diferencialnih predmetov, ki so pogoj za vpis na 2. stopnjo. Vsaka od povprečnih ocen prispeva 50 % h končni oceni. Pri kandidatih z enakim rezultatom iz prejšnjega stavka bodo imeli prednost kandidati z višjo povprečno oceno študija 1. stopnje.

Prejšnji članek
Naslednji članek
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
128SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se