Ekološko kmetijstvo

Način študija:
Redni
Stopnja:
Visokošolski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani inženir ekološkega kmetijstva (VS)
Kraj izvajanja:
Hoče

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

O študijskem programu

Študijski program študentom omogoča pridobitev strokovnega znanja s področja ekološkega kmetijstva. Usposobljeni bodo za uporabo znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih strokovnih in delovnih problemov. V okviru izbirnega modula se bodo v 3. semestru poglobili v eno izmed kmetijskih panog: živinoreja, vinogradništvo, sadjarstvo, vrtnarstvo in njivske rastline.

Diplomanti so usposobljeni za uspešno delo in prilagajanje novim potrebam in trendom v kmetijstvu, kjer je vse večji poudarek na trajnostnemu razvoju, uvajanju okolju in potrošnikom prijaznejše pridelave hrane, ohranjanju biotske raznovrstnosti, poseljenosti podeželja, iskanju novih tržnih priložnosti, povezavi kmetijstva s turizmom… Ekološko kmetijstvo je v primerjavi z ostalimi oblikami kmetijstva še posebej raznovrstno in temelji na krogotoku snovi in energije v sistemu tla – rastline – živali – človek. Ekološki pridelki in živila pa so vrhunske kakovosti in zlasti notranje kakovosti, kar jim daje še posebno vrednost, ki jo priznava tudi tržišče.

Študent ima možnost izbire vsebin tudi iz drugih študijskih programov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, prav tako tudi vsebin na drugih slovenskih univerzah ter v mednarodnem evropskem prostoru visokošolskih ustanov, s katerimi ima fakulteta sklenjene sporazume o sodelovanju.

Praktično izobraževanje, ki je sestavni del študijskega programa, bo omogočilo študentom vpogled v delo in prakso na različnih področjih – od ekoloških kmetij, prek predelave ekoloških živil, do promocije, trženja, kontrole, certifikacije, vključno s seznanitvijo s stanjem in trendi v drugih državah.

Po končanem študiju so diplomanti strokovnjaki – praktiki, usposobljeni za vodenje tržno usmerjene družinske kmetije oziroma posestva, organiziranje pridelovanja in trženja ekoloških pridelkov oziroma živil s kmetije ali v okviru organizacij pridelovalcev, organiziranje povezav med kmetijami in odjemalci ekoloških živil v obratih javne prehrane in gastronomiji, poznal bo delovanje nevladnih organizacij s področja ekološkega kmetijstva in okoljevarstva. Imajo osnovna teoretična praktična znanja za izvajanje kontrole kmetijskih obratov in certifikacijo ekoloških pridelkov in drugih shem kakovosti.
Delovno mesto diplomantov študijskega programa Ekološko kmetijstvo je lahko tudi v strokovnih teamih tehnoloških in razvojnih oddelkov kmetijskih podjetij, zadrug in trgovskih organizacij. Pridobljena znanja jim omogočajo izvajanje ustreznih del in nalog tudi v svetovalni službi, kmetijskem šolstvu, državni upravi ali ustanovah na zavarovanih območjih. Diplomanti se lahko zaposlijo kot strokovni sodelavci tudi v raziskovalnih organizacijah s področja kmetijstva, razvoja podeželja, regionalnega načrtovanja in varstva narave.

Obenem pridobijo vsa potrebna znanja za nadaljevanje študija na 2. stopenjskih programih s področij, ki so vezana na kmetijstvo, agrarno ekonomiko in varnost hrane, lahko pa izkoristijo tudi možnosti izmenjav in del študija opravi na partnerskih univerzah v tujini in poglobijo pridobljena znanja tudi na drugih področjih.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
66SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se