Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo

Način študija:
Redni
Stopnja:
Visokošolski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani inženir vinogradništva in sadjarstva (VS)
Kraj izvajanja:
Hoče

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

O študijskem programu

Študijski program upošteva specifičnosti omenjenih panog in naravne danosti za gojenje vinske trte in sadnih rastlin. Temelji na osnovnih temeljnih znanjih (pedologija, kemija, matematika, botanika, genetika, ekosistemi trajnih nasadov,…), ki so nadgrajena z znanji iz tehnologij pridelave grozdja in sadja. Znanje tudi nadgrajuje s spoznavanjem specialnih področij v omenjenih panogah, ki so dopolnjene z ekonomskimi vsebinami.

Novosti v programu so vsebine iz predelave grozdja in sadja; kot so skladiščenje in predelava sadja, oprema za proizvodnjo vina in sokov, senzorika in analitika vina, brezalkoholne in alkoholne pijače ter načrtovanje klimatiziranih prostorov, drevesničarstvo, osnove žlahtnjenja sadnih rastlin in vinske trte, trženje vina in sadja, kar lahko daje pridelovalcem večjo dodano vrednost na enoto proizvoda.

Študenti imajo možnost izbire vsebin tudi iz drugih študijskih programov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, prav tako tudi vsebin na drugih slovenskih univerzah ter v mednarodnem evropskem prostoru visokošolskih ustanov, s katerimi ima fakulteta sklenjene sporazume o sodelovanju.

Študijski program omogoča študentom pridobitev strokovnega znanja in usposobljenosti za uporabo znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Zagotavlja znanja, ki jih diplomant potrebuje za maksimalno zaposljivost na trgu delovne sile Republike Slovenije in Evropske unije.

Obvezen sestavni del tega študijskega programa je praktično izobraževanje v delovnem okolju. Pridobitev delovnih spretnosti s prakso je študentu omogočena na Univerzitetnem centru za vinogradništvo in vinarstvo na Meranovem in sadjarstva na lokaciji Univerzitetnega kmetijskega centra ter kmetijskih zavodih, državni upravi na področju kmetijstva in v tujini.

Diplomanti imajo ob zaključku študija ustrezne intelektualne, poklicne, akademske ter praktične pristojnosti za delo v svojem poklicu. Zaposljivi so tako doma na kmetiji, v svetovalni službi, v predelovalni industriji (vinske kleti, proizvodnja alkoholnih in brezalkoholnih pijač), kot tudi v drugih ustanovah, ki delujejo v kmetijstvu (občine, Kmetijsko gozdarska zbornica, učne ustanove, zavarovalnice,…), na fakultetah, inštitutih,… Obenem pa imajo vsa potrebna znanja za nadaljevanje študija na II. stopenjskih programih s področij, ki so vezana na kmetijstvo, agrarno ekonomiko in varnost hrane.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Prejšnji članek
Naslednji članek
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
207SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se