Ekonomika naravnih virov

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Biotehniška fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister ekonomike naravnih virov
Kraj izvajanja:
Rodica pri Domžalah

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je, da diplomant pridobi ustrezno in celovito znanje o gozdovih in gospodarjenju, ki je skladno s tremi sodobnimi načeli upravljanja gozdov – načelom sonaravnosti, večnamenskosti in trajnosti. Študijski program omogoča diplomantu, da poglobi osnovna znanja o gozdovih in gospodarjenju z njimi ter si glede na zanimanje in zaposlitvene interese pridobi tudi vsebinsko širša znanja s specialnih oziroma robnih področij gozdarstva in upravljanja gozdnih ekosistemov.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program druge stopnje Ekonomika naravnih virov se lahko vpiše, kdor je končal:

a) študijski program prve stopnje z naslednjih strokovnih področij: agronomija, zootehnika oz. živinoreja, biologija, gozdarstvo, lesarstvo, živilstvo, mikrobiologija, biotehnologija, krajinska arhitektura.

b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravi 10 – 60 KT izmed predmetov univerzitetnih študijskih programov prve stopnje naslednjih strokovnih področij: agronomija, zootehnika oz. živinoreja, biologija, gozdarstvo, lesarstvo, živilstvo, mikrobiologija, biotehnologija, krajinska arhitektura. In sicer: a) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kvantitativne metode ali statistika) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomantom vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, se dodatne KT določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) predbolonjski visokošolski strokovni študijski program z naslednjih strokovnih področij: agronomija, zootehnika oz. živinoreja, biologija, gozdarstvo, lesarstvo, živilstvo, mikrobiologija, biotehnologija, krajinska arhitektura.

d) predbolonjski ali bolonjski visokošolski strokovni študijski program, če dodatno opravi 10 – 60 KT izmed predmetov visokošolsko strokovnih in univerzitetnih študijskih programov prve stopnje naslednjih strokovnih področij: agronomija, zootehnika oz. živinoreja, biologija, gozdarstvo, lesarstvo, živilstvo, mikrobiologija, biotehnologija, krajinska arhitektura. In sicer: a) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kvantitativne metode ali statistika) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomantom vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, se dodatne KT določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
– kandidate iz točk a) in b) se izbira na podlagi ocen opravljenih izpitov, in sicer pri kandidatih iz točke a) se upošteva povprečna ocena izpitov študija prve stopnje, pri kandidatih iz točke b) pa povprečna ocena izpitov študija prve stopnje in izpitov, ki so pogoj za vpis.
– kandidate iz točk c) in d) se izbira na podlagi ocen opravljenih izpitov, in sicer pri kandidatih iz točke c) se upošteva povprečna ocena izpitov dodiplomskega študija, pri kandidatih iz točke d) pa povprečna ocena izpitov dodiplomskega študija in izpitov, ki so pogoj za vpis. Prednost imajo tisti kandidati, ki imajo zbranih večje število KT iz nabora predmetov: Matematika, Statistika, Ekonomika, Management, Podjetništvo, Sociologija. Pri kandidatih z enakim številom KT iz prejšnjega stavka se bo upošteval uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena izpitov).

30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
93SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se