Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Biotehniška fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister inženir gozdarstva
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je, da diplomant pridobi ustrezno in celovito znanje o gozdovih in gospodarjenju, ki je skladno s tremi sodobnimi načeli upravljanja gozdov – načelom sonaravnosti, večnamenskosti in trajnosti. Študijski program omogoča diplomantu, da poglobi osnovna znanja o gozdovih in gospodarjenju z njimi ter si glede na zanimanje in zaposlitvene interese pridobi tudi vsebinsko širša znanja s specialnih oziroma robnih področij gozdarstva in upravljanja gozdnih ekosistemov.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) univerzitetni študijski program prve stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri ali primerljivi študijski program prve stopnje Gozdarstvo na drugi fakulteti.

b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravi 10 – 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju potem opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kvantitativne metode ali statistika, kemija, geologija, meteorologija ali fizika, botanika ali fitocenologija) potem opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, c) diplomantom vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, se dodatne kreditne točke po ECTS določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) predbolonjski ali bolonjski visokošolski strokovni študijski program s področja gozdarstva ali gozdarstvu primerljiv visokošolski strokovni študijski program drugih fakultet.

d) predbolonjski ali bolonjski visokošolski strokovni študijski program ostalih področij, če dodatno opravi 10 – 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov obeh prvostopenjskih študijev gozdarstva. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju potem opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kvantitativne metode ali statistika, kemija, geologija, meteorologija ali fizika, botanika ali fitocenologija) potem opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, c) diplomantom vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, se dodatne kreditne točke po ECTS določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
– pri kandidatih iz točke a) se upošteva povprečna ocena izpitov študija prve stopnje.
– pri kandidatih iz točke b) se upošteva povprečna ocena izpitov študija prve stopnje in izpitov, ki so pogoj za vpis.
– pri kandidatih iz točke c) se upošteva povprečna ocena izpitov dodiplomskega študija.
– pri kandidatih iz točke d) se upošteva povprečna ocena izpitov dodiplomskega študija in izpitov, ki so pogoj za vpis. Prednost imajo tisti kandidati, ki imajo zbranih večje število kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov: Matematika, Kemija, Botanika ali Fitocenologija, Geologija, Meteorologija ali Fizika. Pri kandidatih z enakim številom kreditnih točk po ECTS iz prejšnjega stavka se bo upošteval uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena izpitov).

Prejšnji članek
Naslednji članek
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
66SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se