Lesarstvo

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Biotehniška fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister inženir lesarstva
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti strokovnjaka, ki je sposoben reševati najzahtevnejše raziskovalne, razvojne, tehnološke in organizacijske naloge, opravljati samostojno razvojno in raziskovalno delo ter v skladu s sodobnimi izzivi skrbeti za vsestranski razvoj stroke pri trajnostni rabi lesa. Diplomant pridobi znanje in sposobnost samostojnega reševanja sodobnih izzivov, pri čemer se stremi k temu, da bi bila lesna surovina ustrezno vrednotena, oplemenitena in izkoriščena, da bi bili proizvodi visokokakovostni s čim večjim vložkom inovativnosti in razvoja, izdelani pa bi bili na okolju prijazen način in z okolju prijaznimi materiali, ter da bi bili kakovostno oblikovani.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Lesarstvo se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) prvostopenjski študijski program s področja lesarstva na Biotehniški fakulteti UL ali katerikoli od primerljivih študijskih programov prve stopnje lesarstva.

b) prvostopenjski študijski program ostalih področij, ki obsega vsaj 180 kreditnih točk po ECTS, če dodatno opravijo do 45 kreditnih točk po ECTS, iz nabora predmetov prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Lesarstvo; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
• diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
• diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, fizika, kemija, kvantitativne metode in statistika) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
• diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih skupnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) predbolonjski visokošolski strokovni študijski program Lesarstvo ali katerikoli primerljiv visokošolski strokovni študijski program s področja lesarstva.

d) predbolonjski visokošolski strokovni študijski program ostalih področij, če dodatno opravijo do 45 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov prvostopenjskega študijskega programa Lesarstvo; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
• diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
• diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, fizika, kemija, kvantitativne metode in statistika) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
• diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih skupnih in obveznih strokovnih predmetov.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
– kandidate iz točk a) in c) se izbira na podlagi ocen opravljenih izpitov dodiplomskega študija.
– kandidate iz točk b) in d) se izbira na podlagi povprečne ocene izpitov dodiplomskega študija in izpitov, ki so pogoj za vpis. Prednost imajo tisti kandidati, ki imajo zbranih večje število KT iz nabora predmetov: Matematika, Fizika, Kemija, Kvantitativne metode in Statistika. Pri kandidatih z enakim številom KT iz prejšnjega stavka se bo upošteval uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna ocena izpitov).

Prejšnji članek
Naslednji članek
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
519SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se