Upravljanje kulturnih virov in arhivov

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Doktorski
Univerza:
Univerza na Primorskem
Zavod:
Fakulteta za humanistične študije UP
Trajanje študija:
IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Doktor znanosti
Kraj izvajanja:
Koper

O študijskem programu

Študijski program je oblikovanv skladu z reformo evropskih doktorskih študijev, njegov prvi cilj je širjenje znanja z inovativnim raziskovanjem. Doktorandom omogoča poglobljen uvid v upravljanje kulturnih virov in arhivov, vključno z uporabo orodij, ki jih nudijo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ter pridobljena znanja inovativno nadgrajevati s samostojnim raziskovalnim delom.

Študijski program študentom ponuja nove zaposlitvene priložnosti, saj je zastavljen izrazito interdisciplinarno. V okviru programa so povezane in vključene različne discipline, kot so zgodovina, arhivistika, konservatorstvo, muzeologija in bibliotekarstvo. Zasnovan je kot sodelovanje strok, ki se ukvarjajo s preučevanjem, varovanjem in upravljanjem kulturne dediščine v najširšem smislu, pri čemer so v pedagoški proces vključeni tako teoretski vidiki preučevanja kot tudi prenos znanj za aplikativno rabo v ustanovah, ki se ukvarjajo z upravljanjem in varovanjem, promocijo in trženjem dediščine in arhivov.

Poleg interdisciplinarnosti spodbuja gostovanje profesorjev iz Slovenije in tujine, neposreden stik mentorjev s študenti, aktivno sodelovanje študentov na seminarjih ter možnost usmeritve na področja, ki študenta posebej zanimajo že med tekom študija.

Študijski program 3. stopnje je oblikovan v duhu “Evropskega doktorata” in je zastavljen tako, da študent del svojih študijskih obveznosti, raziskovalnega dela v obsegu vsaj enega semestra, opravi na visokošolskem zavodu v tujini. Predvideno je tudi, da ima študent možnost sodelovanja s somentorjem iz tujine, da so pri pregledu disertacije in zagovora le-te prisotni tudi visokošolski učitelji iz tujine ter je del zagovora doktorske disertacije opravljen v tujem jeziku.

Obvezen semester, ki ga študent opravi v tujini, zagotavlja študiju dodano vrednost v obliki v mednarodnem okolju pridobljenih znanj in izkušenj, doktorandi pa bodo zaradi tega konkurenčnejši na domačem in mednarodnem trgu dela. Obenem študijski program ponuja možnost neposredne povezave specifičnih študijskih vsebin z vsebinami sorodnih študijskih programov, kot so študij zgodovine, arheologije, antropologije in kulturnih študijev. [Skrij]

Vpisni pogoji

  • Diploma na študijskem programu 2. stopnje, ali
  • diploma na dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu, sprejetemu pred 11. 6. 2004, ali
  • diploma na enovitem magistrskem programu, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS in traja 5 let, ali
  • končan primerljiv študijski program v tujini in priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.850€

Prejšnji članek
Naslednji članek