Sponzorirano

  Znanost o materialih

  Stavba Univerze v Novi Gorici
  Sponzorirano

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (-1 leta)
  ? ECTS kreditnih točk: -1 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister/magistrica materialov
  ?️ Kraj izvajanja: Ajdovščina

  O študijskem programu

  Študijski program druge stopnje »Znanost o materialih« je interdisciplinarno in raziskovalno naravnan. Program je zasnovan v sodelovanju Kemijskim inštitutom in Institutom Jožef Stefan v skladu z dobrimi kadrovskimi in raziskovalnimi pogoji s področij fizike in kemije materialov, karakterizacije materialov, pa tudi tehnologij materialov in razvoja inovativnih izdelkov in storitev na vseh partnerskih inštitucijah. Namenjen je študentom, ki želijo pridobiti vrhunske kompetence in znanja na področjih poznavanja in možnosti razvoja različnih novih vrst funkcionalnih materialov, s poudarkom na okoljskih in energijskih aplikacijah.

  Vpisni pogoji

  Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS ali dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004, s področja naravoslovno-matematičnih ali tehničnih ved.

  Diplomati, ki so zaključili dodiplomski študijski program z drugih področij, naslovijo prošnjo za vpis na študijsko komisijo Fakultete za naravoslovje. Glede na usmeritev predhodnega študija študijska komisija odloči o ustreznosti pridobljenih kompetenc ter lahko določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Dodatne obveznosti lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje ali z opravljanjem izpitov v programih za izpopolnjevanje.

  Program se izvaja tudi v angleškem jeziku. Najnižja splošna zahtevana raven znanja angleškega jezika je B2.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

  Sponzorirano

  Exit mobile version