Identiteta, podoba, ugled

Brave woman keeps arms on hips, smiling confident, casting a superhero with cape shadow on the wall. Ambition and business success concept. Leadership hero power, motivation and inner strength symbol.
Foto: Bulat Silvia iz iStock

Identiteta, podoba (imidž), ugled. Besede vsi poznamo in jih vsak dan uporabljamo. Vendar pa – ali vemo, kaj pomenijo? Vse prepogosto se zgodi, da pomene pojmov zamenjujemo in enačimo. Res je, da so med seboj povezani, nimajo pa enakega pomena.

Če ponazorimo s primerom: vsak posameznik ima svojo identiteto, ki se izoblikuje že zelo zgodaj; je tisto, kar človek v resnici je, kar dejansko čuti. Podoba je projekcija oz. odsev identitete v glavah prejemnikov, torej, kako me vidijo drugi, kaj si o meni mislijo. Na podobo močno vpliva posameznikova predstavitev in njegovo obnašanje v družbi. Zelo pomemben je tudi prvi vtis, ki nastane ob prvem srečanju z drugo osebo. Ugled pa se ustvarja skozi daljše obdobje. Bolj kot je podoba usklajena z vrednotami v družbi, večji ugled bo užival ta posameznik. Vsi pa se trudimo, da bi imeli čim boljši sloves – v javnosti, med prijatelji in v službi. Prav tako se dobro zavedamo, da ugleda ne pridobimo v enem dnevu, lahko pa ga v tem času izgubimo, zato vnaprej (zavedno ali ne) načrtujemo, kako se bomo predstavili v družbi, kako bomo oblečeni, kje bomo pili kavo …

Te pojme lahko prenesemo tudi na organizacijo. Identiteta organizacije je skupek vizije, filozofije, vrednot, ki jih določena organizacija želi predstaviti javnosti, hkrati pa želi, da jih sprejmejo tudi zaposleni. Navzven se organizacija predstavi s komuniciranjem različnim javnostim in se od ostalih organizacij loči s svojim logotipom, zaščitnim znakom, sloganom in tudi komunikacijskim slogom. Javnost si nato podobo organizacije ustvari iz sporočil, ki jih ta posreduje. Vse, kar sliši o tej organizaciji, vsakršna izkušnja, ki jo ima z njo, ustvari v posameznikovi glavi določeno podobo o organizaciji. Več bo pozitivnih izkušenj posameznika s to organizacijo in več dobrega bo slišal o njej, bolj ji bo zaupal.

Ugled je vrednost organizacije, je njeno najdragocenejše premoženje, zato je treba z njim skrbno upravljati. Grajenje ugleda organizacije je dolgotrajen proces, ki ga je treba načrtovati in nadzirati. Sem sodijo vsa pojavljanja organizacije v javnosti. Na ugled organizacije vplivajo tudi zaposleni, predvsem s svojo pripadnostjo podjetju. Dober glas vedno seže v deveto vas in zaposleni so najbolj verodostojni glasniki organizacije, ki jim javnost (prijatelji, znanci) najbolj verjame.

Bodite ugledni in zgledni!

Mateja Rozman
Študentska sekcija
Slovenskega društva za odnose z javnostmi

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.