Izračun točk za vpis na fakulteto

Professional Accountant Woman In Office. Finance Invoice Accounting
Foto: AndreyPopov iz iStock

V primeru omejitve vpisa na fakulteto, višjo šolo ali akademijo se izbrani kandidati določijo na podlagi seštevka točk, ki jih dijaki lahko dosežejo z uspehom na maturi, splošnim učnim uspehom in uspehom pri posameznih predmetih ter pri preizkusih nadarjenosti.

Ker je izračun točk, potrebnih za vpis, vsaj na prvi pogled nekoliko zapleten, bomo skušali na nekaj konkretnih primerih pokazati, kako se izračuna.

1. Primer

Fakulteta za socialno delo

Za kandidate, ki opravljajo splošno maturo (univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo), je sistem za predračun takle:

60 % število točk na splošni maturi, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku

Maturo je dijak opravil s 25 točkami, uspeh v 3. letniku je bil prav dober, v 4. letniku odličen.

Sledi izračun:

Prav dober uspeh pomeni 4 točke, odličen uspeh 5 točk, kar je skupaj 9 točk od uspeha, v tabeli to znese 90 točk (gledamo sečišče stolpca Normirane vrednosti in rezultata 9, doseženega na stolpcu 3. in 4. letnik (ali zaključni izpit z dvema predmetoma).

Matura s 25 doseženimi točkami pomeni 92 točk (gledamo sečišče stolpca ‘Normirane vrednosti’ in rezultata 25, doseženega na stolpcu Matura).

Zdaj sledi izračun:

0,4 x 90 (splošni uspeh) + 0,6 x 92 (splošna matura) = 36 + 55,2 = 91,2 točk

Omejitev za študijsko leto 2015/2016 (1. rok) je bila 64,5, kandidat je bil uspešen.

2. primer

Medicinska fakulteta (Dentalna medicina)

Sistem za izračun točk (enoviti magistrski študij program Dentalna medicina):

35 % splošni uspeh splošna matura, 20 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 45 % posamezni predmeti mature (matematika, tuji jezik, naravoslovni predmet) – na vsak predmet odpade 15 %

Denimo, da je dijak na maturi dosegel 29 točk, bil odličen v 3. in 4. letniku, za izbirna maturitetna predmeta pa si je izbral fiziko in biologijo, pri slednji je dosegel oceno 4, pri fiziki pa oceno 5. Ker se upošteva ocena le pri enem naravoslovnem predmetu, se upošteva boljša, torej fizika. Pri matematiki je dosegel 8 točk, pri tujem jeziku pa 4 točke.

Izračun sledi:

0,35 x 95,8 + 0,2 x 100 + 0,15 x 100 (matematika) + 0,15 x 100 (naravoslovni predmet) + 0,15 x 80 (tuj jezik) = 33,53 + 20 + 15 + 15 + 12 = 95,53 točke. Omejitev na smeri Dentalna medicina je v študijskem letu 2015/2016 (1. rok) znašala 89,25. Tudi tu je bil torej dijak uspešen.

3. Primer

Fakulteta za arhitekturo

Sistem za izračun točk (enoviti magistrski študij program Arhitektura):
10 % splošni uspeh splošna matura, 10 % točk splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 80 % točk uspeh pri preizkusu nadarjenosti

Maturo je dijak opravil s 17 točkami, uspeh v 3. letniku je bil dober, uspeh v 4. letniku prav tako dober.

Na preizkusu nadarjenosti je dosegel 26 točk od 40 možnih. Za uspešno opravljeni preizkus nadarjenosti je potrebno doseči 20 točk.

Izračun točk:

Vsota ocen na maturi je 17 točk, kar ustreza 67,5 točkam, vsota splošnih uspehov v 3. in 4. letniku je 3 + 3= 6 točk. Tem 6 točkam od uspeha ustreza 60 točk.

Točke za preizkus nadarjenosti izračunamo po formuli:

t = 40 + 60 x (um) / (Mm)

u pomeni število točk, ki jih je kandidat dobil na preizkusu nadarjenosti

M pomeni največje možno število točk na preizkusu nadarjenosti

m pomeni najmanjše število točk, s katerim je kandidat še opravil preizkus nadarjenosti.

t = 40 + 60 x (26 – 20) / (40-20) = 58

Dosežene točke:

67,5 x 0,1 + 60 x 0,1 + 58 x 0,8 = 59,15 točke.

Upamo, da vam je sedaj izračun točk precej bolj jasen.

Le brez panike, veliko sreče in znanja pri maturi ali na zaključnem izpitu vam želimo!

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.