Štipendije – katere poznamo in kako jo dobiti?

German payroll with euro banknotes
Foto: johannes86 iz iStock

Povprečen dijak ima mesečno precej stroškov in če ne želi biti popolnoma odvisen od staršev, se mu kot vir ‘financ’ ponuja lepa priložnost v obliki štipendij. S prehodom v študentske vrste se stroški še povečajo.

Med najbolj znane vrste štipendij, ki bodo nekoliko podrobneje predstavljene, sodijo Zoisove štipendije, državne štipendije in različne vrste kadrovskih štipendij. Bodite pozorni tudi na druge vrste štipendij! Podeljujejo jih denimo občine (npr. razpis štipendij za nadarjene študente in dijake Mestne občine Ljubljana), podeljujejo se tudi za deficitarne poklice.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Zoisova štipendija je kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov namenjena materialni pomoči bistrim glavam pri njihovem šolanju.

Kako jo pridobiti? Pogoja, aktualna za dijaško populacijo, sta povprečna ocena ob koncu posameznega letnika najmanj 4,1 ali izkazan izjemen uspeh na maturi (‘zlati maturanti’). Hkrati je treba doseči vsaj en izjemen dosežek na posameznem področju družbenega življenja (sem štejejo npr. 1. do 3. mesto ali zlato priznanje na državnih tekmovanjih iz različnih predmetov in strokovnih področij, 1. do 3. mesto doseženo z raziskovalno nalogo na državni ravni, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja ipd.).

Obrazec (Vloga za uveljavitev pravice do Zoisove štipendije) in dodatne informacije so objavljene na spletni strani www.sklad-kadri.si.

Zoisove štipendije si ni treba le zaslužiti, temveč je potrebno vsako leto izpolnjevati pogoje, da se obdrži pravico do nje. Pogoji za dijake so tako vpis v naslednji letnik in povprečna ocena najmanj 4,1 v letniku ali dosežen izjemen dosežek.

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Državne štipendije so oblika državne pomoči tistim, ki bi imeli zaradi nižjih dohodkov v družini težave s financiranjem šolanja.

Najpomembnejši za pridobitev štipendije je materialni pogoj, ki določa, da povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne sme preseči 64 % neto povprečne plače (ta znaša približno 1.000,00 EUR) na osebo v istem obdobju. To določilo je bilo uveljavljeno v letu 2016 in s tem je v tem letu več upravičencev do državne štipendije kot leta poprej. Možnost za pridobitev državne štipendije je tako pridobilo novih 3.000 dijakov in študentov, ki morajo za uveljavljanje te pravice oddati novo vlogo.

Kandidati uveljavljajo državno štipendijo na posebnem obrazcu, ki ga je mogoče kupiti v knjigarnah ali natisniti s spletnih strani www.mddsz.gov.si, oziroma s spletnih strani centrov za socialno delo.

Kandidat poda vlogo za državno štipendijo na katerikoli center za socialno delo. Vlogo je možno oddati osebno na centru v času uradnih ur, oziroma priporočeno po pošti. Rok za oddajo vlog ni omejen. Kandidatu, ki bo izpolnjeval pogoje za državno štipendijo, se bo štipendija izplačevala od meseca vložitve vloge dalje.

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Kadrovske štipendije podeljujejo delodajalci v skladu s svojimi potrebami po zaposlenih. Z dodelitvijo štipendije je štipendist načeloma zavezan, da po končanem šolanju nekaj časa dela pri tem delodajalcu. To pomeni tudi prednost, saj ima štipendist načeloma zagotovljeno takojšnjo prvo zaposlitev!

Informacije o kadrovskih štipendijah lahko spremljate na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/. Kadrovske štipendije veljajo za ene najvišjih, vendar pa ostane vsako leto veliko število nepodeljenih, zato ne spreglejte te možnosti štipendiranja!

Blaž Božnar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.