Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov

Javni razpis za krepitev kariernih centrov
Javni razpis za krepitev kariernih centrov Foto: BartekSzewczyk iz iStock

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis »Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«. O tem, da se bo to zgodilo smo že pisali, zdaj pa je na voljo tudi dokumentacija razpisa. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 1,035 milijona evrov evropskih sredstev za javni razpis za krepitev vloge kariernih centrov, s čimer zasledujejo cilje boljše odzivnosti izobraževalnega sistema na potrebe trga dela  O razpisu za krepitev kariernih centrov lahko več izveš v nadaljevanju.

Predmet, namen in cilj razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nadaljnjega delovanja in nadgradnje kariernih centrov visokošolskih zavodov s spodbujanjem prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov.

Med posebne skupine študentov uvrščamo študente s posebnim statusom, študente s posebnimi potrebami, študente v stiski, ki lahko negativno vpliva na duševno zdravje1, študente, ki so podvrženi nasilju, ki pomeni poseg v telesno in psihično integriteto osebe (nasilje v družini, spolno nasilje, spolno nadlegovanje, ustrahovanje ali trpinčenje, ipd.), študente s skrbstvenimi obveznostmi2, študente z drugimi osebnimi okoliščinami3 in druge netradicionalne skupine študentov. Tradicionalni študenti so študenti, ki neposredno po zaključeni srednji šoli vstopijo na visokošolski študij, medtem ko so netradicionalni študenti tisti študenti, ki so že vstopili na trg dela, pogosto pa imajo družino, kar predstavlja zanje dodatno usklajevanje študentskega in zasebnega življenja (zaradi družine ali skrbi za starše ipd).

Namen javnega razpisa je izboljšanje odzivnosti izobraževalnega sistema za potrebe trga dela in s tem povezano usklajevanje znanj in pričakovanj mladih.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje celovite visokokakovostne karierne orientacije skozi celoten študijski proces od vpisa do zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela, obenem pa spodbujanje prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov. Cilj bo dosežen z vključevanjem visokošolskih zavodov, ki bodo v okviru kariernih centrov izvajali karierno orientacijo za študente.

Closeup of creative business team working on design project focus on table with roadmap and colorful stickie notes, copy space
Foto: SeventyFour iz iStock

Javni razpis obsega tri aktivnosti:

Usposabljanja in izobraževanja za karierne svetovalce

Aktivnost obsega organizacijo in izvedbo usposabljanj s področja podpore študentom posebnih skupin za vse karierne svetovalce, da bodo lažje in bolj učinkovito delovali v sistemu podpore študentom posebnih skupin in prispevali k promociji inkluzivne klime na visokošolskih zavodih. Usposabljanj se morajo primarno udeležiti tisti karierni svetovalci, ki so prvi, s katerimi študent vzpostavi kontakt in ki morajo biti usposobljeni do te mere, da prepoznajo težavo študenta in mu nudijo podporo. V okviru te aktivnosti se izvede:

  • Vzpostavitev mreže posameznikov, ki imajo izkušnje in znanja za delo s študenti posebnih skupin, z namenom izmenjave izkušenj in posredovanja znanj zaposlenim na visokošolskem zavodu.
  • Organizacija dogodkov, namenjenih sprejemanju in razumevanju drugačnosti.

Vzpostavitev sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov in njihovih potreb po podpori

Aktivnost se osredotoča na zmožnost identifikacije posebnih skupin študentov, ki bi potrebovali posebno oziroma dodatno pomoč in posebno obravnavo z namenom nudenja podpore med študijem. Upravičenec mora vzpostaviti delovno skupino, ki bo delovala strokovno in z določanjem in usmerjanjem aktivnosti pripomogla k vzpostavitvi sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov. Ob zaključku projektov se pričakuje vzpostavljen sistem, upravičenec pa mora pripraviti dokument z opisanim vzpostavljenim sistemom in priporočili oziroma opredelitvijo spodbud za njihovo vključevanje.

Upravičenec rezultate aktivnosti predstavi ostalim zainteresiranim visokošolskim zavodom v slovenskem prostoru, bodisi na dogodku, na spletni strani ipd.

Podpora posebnim skupinam študentov

Poleg osnovnega poslanstva kariernih centrov, to je nudenje kariernega svetovanja vsem študentom na dodiplomski in podiplomski stopnji, se bo v okviru aktivnosti izvajalo tudi:

  • ozaveščanje vseh študentov o pomembnosti enakopravne obravnave vseh študentov ne glede na spol, raso ali narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali socio-ekonomski položaj ter ozaveščanje študentov o vsakršnem nasilju, ki pomeni poseg v telesno in psihično integriteto osebe (nasilje v družini, spolno nasilje, spolno nadlegovanje, ustrahovanje ali trpinčenje, ipd.).
  • Podporo v obliki svetovanja, usposabljanja ali v drugi primerni obliki posebnim skupinam študentov, ki stopijo v kontakt s kariernim centrom, ker potrebujejo pomoč pri študiju ali se soočajo s stisko, ki lahko negativno vpliva na duševno zdravje, tako na individualni ravni kot posredno preko javno dostopnih informacij (na daljavo, na spletnih straneh, družbenih omrežjih ipd.).
  • V svetovanje študentom se vključi tudi svetovanje o karierni poti posebnim skupinam študentov, s poudarkom na ustreznosti izbrane/želene študijske poti glede na individualne potrebe/zmožnosti študenta.
  • Predvideno je sodelovanje s srednjimi šolami in sicer s svetovalnimi delavci, z namenom seznanitve o posebnih potrebah, ki jih imajo dijaki pri izobraževanju, ko vstopajo v visokošolski prostor.
  • Aktivnost vključuje sodelovanje z institucijami, ki pokrivajo področje dela z mladimi s posebnimi potrebami, oziroma ki lahko kakorkoli pripomorejo k bolj uspešnemu delu visokošolskih zavodov s posebnimi skupinami študentov.
Razpis za krepitev kariernih centrov
Razpis za krepitev kariernih centrov

Vse informacije o razpisu za krepitev kariernih centrov

Informacije, dokumentacijo in kontakte najdeš v našem prispevku Evropska sredstva za krepitev kariernih centrov.

Urednik portala Student.si

Prejšnji članekJanša kot Nostradamus: »V naslednjih petih letih bo Slovenijo vodil predsednik«
Naslednji članekBungie uradno del Sonyja po večmilijardnem nakupu
Žiga Kastelic

Urednik portala Student.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.