Magistrski študij Dizajna na Fakulteti za dizajn

Fakulteta za dizajn izvaja dodiplomski in podiplomski program Dizajn, ki združuje smeri Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Tekstilije in oblačila ter novo smer Dizajn management, ki se bo pričela izvajati v letu 2015/2016.

Magistrski študijski program Dizajn traja 2 leti (4 semestre). Študijske obveznosti  obsegajo v vsakem od dveh letnikov po 60 ECTS (v vsakem semestru po 30 ECTS) tj. skupaj 120 ECTS kreditnih točk.

Podiplomski program Dizajn je zasnovan tako, da se nanj lahko vpišejo diplomanti, ki so končali študijski program prve stopnje iz ustreznega strokovnega področja oz. iz drugih strokovnih področij, vendar morajo slednji pred vpisom opraviti študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija.

Vsi kandidati morajo pred vpisom opraviti preizkus nadarjenosti.

Več informacij o vpisnih pogojih lahko pridobite v referatu za študentske zadeve na referat@fd.si oz. na spletni strani: http://www.fd.si/studij/magistrski/.

Magistrski študijski program je usklajen z bolonjskimi merili, ki vključujejo najnovejše trende izobraževanja študentov na področju oblikovanja notranje opreme, novih tekstilnih materialov in izdelkov ter vizualnih komunikacij in dizajn managementa. Program je zasnovan modularno, s čimer želimo študentom omogočiti večjo stopnjo specializiranosti, hkrati pa dvigniti nivo in širino znanja, ob povezovanju znanj skozi semestre. Način študija predstavlja dvig zavedanja bodočih generacij o pomenu dizajna in njegovega vpliva na izboljšanje kulture bivanja.  Magistrski program bo usposobil bodoče diplomante na način, da bodo s svojim strokovnim znanjem, veščinami in sposobnostmi, kompetentno opravljali različne naloge na področju razvoja inovativnih in tržno zanimivih oblikovalskih rešitev. Študijske obveznosti programa so usmerjene v trajnostni razvoj, ki upošteva vse zakonitosti trajnostnega oblikovanja v smislu zavedanja, kako pomemben je ta vidik za našo prihodnost.

Magistrski ( in dodiplomski) študijski program je edini študijski program v slovenskem prostoru, ki vsebuje študij oblikovanja notranje opreme.

Nova smer Dizajn management, ki bo na fakulteti zaživela v l. 2015/2016  združuje teorijo in prakso iz disciplin oblikovanja, tehnologije, načrtovanja, podjetništva in gospodarstva ter podaja potrebne veščine za upravljanje in prehajanje med temi področji. Študenti, ki se bodo odločili za študij na smeri Dizajn management bodo pridobivali znanja ne le kot praktični oblikovalci znotraj oblikovalskega tima, temveč kot njihovi vodje. Njihova naloga bo, da z vodenjem multi-funkcijskih timov zagotovijo optimalen oblikovalski rezultat.

Smer Dizajn management na dodiplomski stopnji poglablja znanja na področju oblikovanja in upravljanja procesov ter sposobnosti študentov za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstveno-raziskovalnih metod.

 

Več informacij: http://www.dizajnmanagement.com/ in http://www.fd.si/studij/magistrski/

 

Po končanem magistrskem študiju bodo diplomanti sposobni:

samostojnega obvladovanja in upravljanja neodvisnih oblikovalskih procesov z njihovo lastno oblikovalsko identiteto;
– vzpostavljanja in vzdrževanja kooperativnih odnosov za delo v skupini in z drugimi uporabniki in skupinami;

– sistemsko in problemsko pristopati k oblikovalskim rešitvam;
– samostojnega oblikovanja kakovostnih in trajnostnemu razvoju in življenjskemu ciklu (Cradle to Cradle) zavezanih izdelkov in ambientov.

Zaposljivost diplomantov

Diplomanti magistrskega programa Dizajn bodo zaposljivi v večjih in manjših gospodarskih družbah, predvsem v tistih panogah, kjer se razvijajo tako tehnološko, kot oblikovalsko vrhunsko izdelani produkti z visoko dodano vrednostjo, ter v lastnih podjetjih. Zaradi interdisciplinarnosti znanj bodo zanimivi za podjetja, ki so vpeta v širši mednarodni prostor, kjer bodo lahko magistri dizajna, smeri Dizajn management prevzeli vodstvene položaje v oblikovalskih oddelkih.

 

Število vpisnih mest

Skupno število vpisnih mest na podiplomski program Dizajn je 100, od tega 30 mest na smeri Notranja oprema, 25 mest na smeri Vizualne komunikacije, 15 mest na smeri Tekstilije in oblačila in 30 mest na smeri Dizajn management.

Pridobljeni naziv

Po končanem študiju bodo diplomanti pridobili naziv magister oz. magistrica dizajna, z navedbo študijske smeri.

Fakulteta za dizajn študentom  nudi:

  • projektno delo v studijih v sklopu pedagoškega procesa,
  • možnost sodelovanja na različnih domačih in mednarodnih natečajih in konferencah,
  • intenzivno sodelovanje z gospodarstvom preko fakultetnih laboratorijev
  • skrb za nadaljnjo karierno pot v sklopu Kariernega centra,
  • predavanja, delavnice, okrogle mize z mednarodno uveljavljenimi strokovnjaki,
  • veliko možnost izbire Erasmus izmenjav,
  • možnost soupravljanja fakultete preko Študentskega sveta
  • druženje s študenti drugih fakultet doma in v tujini v sklopu medinstitucionalnih projektov
  • pomoč pri uveljavljanju lastne blagovne znamke oz. lastnega podjetja.

Študijski proces Fakultete za dizajn poteka v središču gospodarstva, v industrijski coni Trzin, Prevale 10, razen programa na smeri Dizajn management, ki bo potekal v Hiši za dizajn management in inovacije, Gerbičeva 51, Ljubljana (http://www.fd.si/razvoj-in-strategija/hisa-za-dizajn-management-inovacije/).

Svoja vrata bodočim magistrskim študentom odpiramo:

14.4. 2015, 26.5.2015, 16.6.2015, 7.7.2015 in 1.9.2015

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.