PREDSTAVLJA SE: MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana

MLC Ljubljana

Kako bi se predstavili?

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana je moderna institucija, ki podjetnim nudi izobraževanje za prihajajoči čas. Izvaja interdiciplinarni študij poslovnega prava in managementa za potrebe modernih poslovnih subjektov. Študij je v prakso usmerjen, prepleten z vsebinami in veščinami, na katerih bo temeljila industrija 4.0. Študij poteka na spoznavanju poslovnih problemov iz prakse in sodobnih načinov njihovega reševanja. Fakulteta v partnerstvu z vodilnimi institucijami (SAP, BISNODE, Instituti za digitalni marketing, VD založbo) nudi certificirana izobraževanja tudi za vse (ki že imajo pridobljeno visokošolsko izobrazbo), ki želijo graditi svojo nadaljnjo osebno rast na ravni visokošolskega vseživljenjskega izobraževanja. Posebej oblikuje ponudbo specifičnih znanj za preskok v nastajajoče modele digitalnega poslovanja in s tem povezana pravna ter managerska znanja.

Raziskovalno delo temelji na razvojnih projektih za poslovne partnerje in podjetja. V okviru projektov se rešujejo aktualna razvojna vprašanja podjetništva. Mednarodne raziskave potekajo v partnerstvu s tujimi univerzami in instituti.

Študenti so zaposleni in različnih starostnih skupin. Polovica jih ima svoja podjetja ali so iz družinskih podjetij. Prednost študija je medgeneracijski transfer znanja: starejši mlajše seznanijo s problemi sodobne podjetniške prakse, mlajši starejše lažje uvajajo v svet digitalizacije.

V čem se razlikujete od drugih fakultet?

Na MLC Ljubljana študentje pridobijo (glede na ostale študije) največ praktičnega znanja podjetniškega prava, managementa in vodenja ter praktičnih znanj IKT za potrebe podjetništva. Študij je povezan s prakso, preko ekskurzij in vabljenih predavateljev uspešnih managerjev/podjetnikov, študentje spoznavajo rešitve in pasti sodobnega poslovanja. Študij je interdisciplinaren: management in poslovno pravo za reševanje podjetniških problemov.

Fakulteta temelji individualnem odnosu s študentom: vsak študent je obravnavan individualno z visoko stopnjo prilagajanj študija njegovim življenjskim okoliščinam.

Kateri so največji dosežki fakultete in na katere svoje nekdanje študente ste še posebej ponosni?

Največji dosežki se kažejo v:

– strukturi študentov: od maturantov do tistih z več desetletnimi izkušnjami (potrjuje, da posredujemo visoko uporabna znanja na zanimiv način),

– uspešnem partnerstvu s SAP – eno od vodilnih firm na področju (IKT) poslovnih aplikacij (SAP – System Analysis and Program Development); v Sloveniji SAP IKT uporablja preko 150 nadpovprečno uspešnejših firm, ki so tudi najboljši zaposlovalci,

– uspešnem partnerstvu z BISNODE in izobraževanju na področju Poslovne analitike in Big Data,

– uspešnem sodelovanju z založbo VD (http://www.dashofer.si/) pri izvajanju certificiranih seminarjev; študenti se seznanijo z uporabo njihovih strokovnih portalov;

– mednarodni akademski mreži, ki nam omogoča ERASMUS izmenjave in prijavo na projekte,

– sodelovanju z SGZ iz Celovca (Slovensko gospodarsko zvezo), ki nam omogoča ekskurzije v podjetja na avstrijskem koroškem in širše v AA regiji,

– uspešni rasti števila študentov,

– sodelovanju s Fakulteto za management (FAM) iz Srbije, področje izobraževanja in internacionalizacija naših študijskih programov.

Katere novosti ste vpeljali nazadnje in kaj pripravljate?

V letu 2017/18 smo pričeli z izvajanjem magistrskega programa Management in poslovno pravo (prva generacija). Vpisujejo se diplomanti MLC in diplomanti drugi študijskih programov. Namenjen je vsem, ki se bodo srečevali s problemi vodenja in podjetniškimi pravnimi problemi (pogodbeno, delovno, korporacijsko, ustavno, javno naročanje …), pa so diplomirali na programih s področij: tehnika, naravoslovje, medicina, humanistika in drugih.

Načrtujemo širitev programskega in razvojnega sodelovanja s partnerji: SAP, BISNODE, Založba VD.

Načrtujemo razvoj razpoznavnosti fakultete in njenih študijskih programov.

Kakšne možnosti se študentu odprejo s študijem na vaši fakulteti?

Oba študijska programa »Management in pravo VS« in magistrski« Management in poslovno pravo« sta pridobila akreditacijo NAKVIS in sta vpisana v bazi javno veljavnih študijskih programov Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in šport RS.

Študenti imajo po diplomi na VS programu »Management in pravo« možnost nadaljevati študij na MLC Ljubljana na magistrskem programu »Management in poslovno pravo« in si s tem pridobiti VII. stopnjo izobrazbe. Prav tako lahko nadaljujejo magistrski študij na drugih fakultetah, ki sprejemajo diplomante poslovnih ved.

Magistranti MLC Ljubljana lahko doktorski študij nadaljujejo na različnih doktorskih programih na državnih ali zasebnih poslovnih fakultetah.

Kakšne obštudijske dejavnosti ponuja fakulteta?

Na fakulteti so organizirani različni zanimivi dogodki in druženja:

– vsako leto organizira fakulteta z našim grškim akademskim partnerjem Inštitutom Atiner udeležbo na konferenci ter ekskurzijo v Atene in nekatere zanimivosti,

– v okviru ekskurzij sta organizirani celodnevni ekskurziji na avstrijsko Koroško in na Tržaško,

– letno organizira fakulteta 3-4 druženja: začetek študijskega leta, podelitev SAP certifikatov, ponovoletno druženje in srečanje v “pozdrav pomladi”.

Študentski svet organizira:

– brucovanje in bowling srečanja;

– študijski obisk Beograda in srečanje ter druženje s študenti partnerske fakultete za management FAM,

– priložnostne aktivnosti ob tradicionalnih dogodkih: pust, valentinovo ipd.

Kakšne so zaposlitvene možnosti vaših diplomantov?

Fakulteta v program vključuje predvsem tiste izbirne vsebine, ki študentom povečajo zaposljivost in jih ločijo od diplomantov državnih fakultet. Sem sodijo:

– usposobljenost za sestavljanje nekaterih tipičnih pravnih dokumentov (pogodbe, delovnopravne zadeve, vodenje postopkov javnega naročanja …)

– SAP – MLC certifikat o usposobljenosti za delo na računalniški programski opremi SAP – ERP,

– BISNODE – MLC certifikat za področje uporabe poslovne analitike v razvojne in marketinše namene,

– certifikat o poznavanju računalniških orodij za področje spletnega marketinga – z zagotovljeno prakso.

To so profili, ki jih sedaj in jih bodo v bodoče še bolj iskale sodobno koncipirane firme.

Kaj je dodana vrednost vaše fakultete?

Dodana vrednost fakultete:

– Sistemsko izobraževanje študentov na področju podjetniškega prava za aktualne in prihajajoče poslovne okoliščine (industrija 4.0).

– Karierni center, ki študente obvešča o zaposlitvenih možnostih za poznavalce SAP IKT, BISNODE analitike, spletnega marketinga.

– Ponudba vsebin na področjih vodenja, ki študente (predvsem magistrski program) usposobi za uspešne vodje.

Kakšne študente iščete, si želite?

Iščemo študente, ki :

– so po svoji naravi podjetni in vztrajni,

– se zavedajo, da so investicije v znanje vseživljenjski proces in dajejo najvišje donose – se splačajo in zagotavljajo osebno rast,

– si želijo izzivov in želijo postati drugačni – odstopati od povprečja.

In še o magistrskem študiju Management in poslovno pravo

Program Management in poslovno pravo je priložnost za nepravnike in vse, ki niso diplomirali na poslovnih vedah. Posebej je prilagojen diplomantom, ki še niso bili seznanjeni s pravnimi vprašanji ali problemi managementa v predhodnih študijskih programih še bili seznanjeni (diplomanti tehničnih, filozofskih, medicinskih, zdravstvenih, naravoslovnih, umetniških akademij …).

Magistrski program je oblikovan z namenom, da študenti:

– spoznajo in osvojijo bazična znanja in pravila mednarodnega poslovnega prava in pravne vsebine povezane z vodenjem poslovnih subjektov, robotizacijo in prihajajočo digitalizacijo,

– spoznajo pristope pri managementu in vodenju in njihove razvojne trende v prihajajočih okoliščinah,

– spoznajo ključne naloge v postopkih digitalne transformacijo podjetij in s tem povezanimi novimi analizami in modeli.

Vpisujemo študente vseh programov prve bolonjske stopnje. Vpišejo se lahko tudi študenti starih dodiplomskih študijskih programov.

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
Tržaška 207, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)59 047 920
M: +386 (0)40 931 231
M: +386 (0)40 937 931
E: info@mlcljubljana.com

W: https://www.mlcljubljana.com/

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.