Še vedno se lahko prijaviš za denarno pomoč študentom v stiski!

Fundacija Študentski tolar je letos v sodelovanju z zvezo ŠKIS na Škisovi tržnici organizirala poziv, ki se je lotil reševanja trenutne socialne stiske študentov. Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega poziva in so na njem izbrani ter s tem prispevati k zmanjšanju izgube dohodka študentov v stiski.

Na Škisovi tržnici so zbrali kar 25.000 evrov, ki jih bodo namenili študentom v finančni stiski. Posamezen študent lahko prejme denarno pomoč v višini 200 ali 300 €. Prijavite se lahko vsi študenti, ki izpolnjujete pogoje in merila tako, da predložite vlogo do vključno 30. 6. 2022. Prijavni obrazec najdeš na spletni strani fundacije.

Kakšni so pogoji?

Finančna pomoč se lahko dodeli samo osebam, ki niso v rednem delovnem razmerju, so v socialni stiski in izpolnjujejo enega od spodnjih pogojev, in sicer da imajo v študijskem letu 2021/22:

  • status študenta na višjih strokovnih šolah, ki so vpisane v Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja ali visokošolskih zavodih, ki so vpisani v Evidenčni in analitskim informacijskim sistemom visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ), v Republiki Sloveniji;
  • status študenta na javno priznanem višješolskem ali visokošolskem zavodu v tujini in so hkrati državljani Republike Slovenije.

Pomoč lahko dobi tudi tuj državljan z začasnim ali stalnim prebivališčem v Sloveniji, če izpolnjuje prej omenjene pogoje in:

  • ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj šest polnih mesecev, preden se na ta poziv prijavi;
  • ima davčno številko v Republiki Sloveniji;
  • ni vpisan na visokošolski ali višješolski zavod iz prejšnjega odstavka kot študent na izmenjavi oziroma študent na praksi (npr. programi Erasmus+, Ceepus …)

Pomoči ne more prejeti oseba, ki izpolnjuje pogoje, a je v zadnjih 12 mesecih že prejela 2 denarni pomoči Fundacije Študentski tolar ali je že prejela 5 denarnih pomoči Fundacije Študentski tolar, ne glede na njihovo obliko, višino oziroma na poziv, na podlagi katerega so bile te dodeljene. Dodatne informacije o pogojih in potrebni dokumentaciji dobiš na razpisu.

Kakšni so kriteriji?

Prosilci bodo ocenjeni na podlagi točkovnika, ki je objavljen v dokumentaciji. Nato je na podlagi ugotovitev komisije in število doseženih točk izdana odločba, na katero se lahko prosilec pritoži v roku 15 dni. Prosilci bodo o rezultatu svoje vloge obveščeni najpozneje v roku 60 dni od oddane popolne vloge.

Prosilci, ki bodo na točkovniku dosegli vsaj 37 točk, bodo upravičeni do enkratne denarne pomoči. Tisti med 37 in 42 točkami bodo prejeli pomoč v višini 200 evrov. Tisti nad 42 točk pa v višini 300 evrov.

Kako se zaključi proces?

Prosilec mora vlogo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto na naslov: Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana.

Vlogo na poziv je treba poslati v zaprti kuverti. Na njej mora biti vidna ustrezna označba: »Ne odpiraj – Vloga za dodelitev denarne pomoči – 2022«. Na hrbtni strani ovitka naj bo napisan naslov prosilca. V primeru, da bo vloga nepopolna, jo bo vlagatelj moral dopolniti v roku 10 dni od prejema poziva za dopolnitev.

VIRŠtudentski tolar
Prejšnji članek30. DMK – Dnevi mladih in kulture v Velenju
Naslednji članek3 recepti za najboljše veganske burgerje

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.