Slovnični nasvet: posebnosti v sklanjanju

paper, writing, old
Foto: Nile iz Pixabay

V slovenščini samostalnike sklanjamo po enem izmed dvanajstih skladenjskih vzorcev, ki jim pravimo sklanjatve. Poznamo prvo, drugo, tretjo in četrto moško, žensko in srednjo sklanjatev. Večina besed se sklanja po prvih sklanjatvah, za moško je vzorčna beseda lahko »korak«, za žensko »lipa« in za srednji spol »mesto«. Vendar jeziki niso matematika in vedno obstajajo posebnosti. Danes si jih bomo nekaj ogledali.

Največ preglavic nam delajo besede srednjega spola, množinski samostalniki in sklanjanje dvojine. Začnimo s sklanjatvami srednjega spola.

Sklanjanje samostalnikov srednjega spola

Samostalniki 1. srednje sklanjatve imajo v imenovalniku ednine končnico -e ali -o, v rodilniku pa -i.

Arheologi so našli ruševine starega mesta.

Dovolj imam že tega sonca.

Kot vzorčno besedo za 1. srednjo sklanjatev lahko vzamemo »mesto«. Ta beseda in mnoge druge srednjega spola se sklanjajo takole:

ednina dvojina množina
imenovalnik mesto mesti mesta
rodilnik mesta mest mest
dajalnik mestu mestoma mestom
tožilnik mesto mesti mesta
mestnik pri mestu pri mestih pri mestih
orodnik z mestom z mestoma z mesti

 

V prvi srednji sklanjatvi najdemo še tri tipe posebnosti oz. besed, ki se sklanjajo nekoliko drugače.

Samostalniki s končnico -c, -j, -č, -š, -ž

Samostalniki, ki se končajo na -c, -j, -č, -š, -ž imajo končnici -em ali -ev namesto -om in -ov.

S soncem v eni roki in zlatim smehom v drugi.

Toča ni prizanesla žitnim poljem.

Daljšanje osnove s -t, -n, -s.

Pri nekaterih samostalnikih osnovo od rodilnika naprej daljšamo s -t, -n, ali -s.

Osnovo daljšamo s črko -t pri nekaterih samostalnikih, ki se končajo na -e.

Sosed je kupil novega teleta.

Z detetom je treba biti previden.

 

Nekatere druge, ki se tudi končajo na -e podaljšujemo z -n.

Takega vremena pa še ne!

 

Spet tretje podaljšujemo s -s.

Niti enega drevesa ne vidim.

S plave na rumeno in nihče ne bo prepoznal mojega novega kolesa.

Samostalniki, ki se končajo na -r, -no, -je, -lje, -nje

Pri samostalnikih, ki se končajo na -r, -no, -je, -lje, -nje, vrinemo črko -e ali -i

Tu vsak dan zraste nekaj novih poslopij.

Princeso je zaprla v stolp brez vrat in oken.

Druga srednja sklanjatev

Druge srednje sklanjatve izven teorije verjetno sploh ne boš srečal. Slovenski pravopis jo priznava šele od leta 2001 in zajema osebne zaimke za 1. in 2. osebo. Edini primer, ki ga je moč najti na internetu je verz iz Aškerčeve pesmi:

Jaz (sonce) sem bilo pred teboj na sveti.

Tretja srednja sklanjatev

Samostalniki 3. srednje sklanjatve imajo v vseh sklonih enako obliko. Ti samostalniki so zelo redki, na primer beseda »doma« ali poimenovanja števil

Koliko je tri deljeno s pet?

Ljubo doma, kdor ga ima.

Četrta srednja sklanjatev

Samostalnike 4. srednje sklanjatve sklanjamo enako kot pridevniške besede. Tukaj govorimo predvsem o zemljepisnih imenih, ki pri rodilniku ednine dobijo končnico -ega, v mestniku pa -em.

Si že bil v Krškem?

Blizu Dovjega je včasih živela moja babica.

Preglavice z množinskimi samostalniki

Druga skupina besed, ki jih pogosto narobe sklanjamo so množinski samostalniki. Večinoma velja, da se jih sklanja po pravilih sklanjatve dotičnega spola, vendar obstajajo izjeme. Spol množinskega samostalnika ugotovimo tako, da predenj postavimo besedico »tisti« (oz. eno izmed njenih oblik). Dobimo »tisti možgani«, »tiste hlače« in »tista vrata«.

imenovalnik koraki možgani lipe hlače mesta vrata
rodilnik korakov možganov lip hlač mest vrat
dajalnik korakom možganom lipam hlačam mestom vratom
tožilnik korake možgane lipe hlače mesta vrata
mestnik pri korakih pri možganih pri lipah pri hlačah pri mestih pri vratih
orodnik s koraki z možgani z lipami s hlačami z mesti z vrati

 

Izjeme in primeri pravilnega sklanjanja

Kot vedno pa obstajajo izjeme. Oglejmo si nekaj besed, ki povzročajo največ preglavic in kako jih pravilno sklanjati.

Nekaj množinskih samostalnikov

Imenovalnik drva tla pljuča gosli sani
Rodilnik drv tal pljuč gosli sani
Dajalnik drvom tlom pljučem goslim sanem
Tožilnik drva tla pljuča gosli sani
Mestnik pri drveh pri tleh pri pljučih pri goslih pri saneh
orodnik z drvmi s tlemi/tli s pljuči z goslimi s sanmi

 

Samostalnik gospa

ednina dvojina množina
imenovalnik gospa gospe gospe
rodilnik gospe gospa gospa
dajalnik gospe gospema gospem
tožilnik gospo gospe gospe
mestnik pri gospe pri gospeh pri gospeh
orodnik z gospo z gospema z gospemi

 

Samostalnik dan

ednina dvojina množina
imenovalnik dan dneva dnevi
rodilnik dneva / dne dnevov / dni dnevov / dni
dajalnik dnevu dnevoma / dnema dnevom / dnem
tožilnik dan dneva / dni dneve / dni
mestnik pri dnevu pri dnevih / dneh pri dnevih / dneh
orodnik z dnevom / dnem z dnevoma / dnema z dnevi / dnemi

 

Samostalnik otrok

ednina dvojina množina
imenovalnik otrok otroka otroci
rodilnik otroka otrok otrok
dajalnik otroku otrokoma otrokom
tožilnik otroka otroka otroke
mestnik pri otroku pri otrocih pri otrocih
orodnik z otrokom z otrokoma z otroki

 

Samostalnik mati

ednina dvojina množina
imenovalnik mati materi matere
rodilnik matere mater mater
dajalnik materi materama materam
tožilnik mater materi matere
mestnik pri materi pri materah pri materah
orodnik z materjo z materama z materami

 

Samostalnik hči

ednina dvojina množina
imenovalnik hči hčeri hčere
rodilnik hčere hčera hčera
dajalnik hčeri hčerama hčeram
tožilnik hčer hčeri hčere
mestnik pri hčeri pri hčerah pri hčerah
orodnik s hčerjo s hčerama s hčerami

 

Samostalnik zob

ednina dvojina množina
imenovalnik zob zoba zobje
rodilnik zoba zob zob
dajalnik zobu zoboma zobem
tožilnik zob zoba zobe
mestnik pri zobu pri zobeh pri zobeh
orodnik z zobom z zoboma z zobmi

 

Samostalnik dno

ednina dvojina množina
imenovalnik dno dni dna
rodilnik dna dnov dnov
dajalnik dnu dnoma dnom
tožilnik dno dni dna
mestnik pri dnu pri dnih pri dnih
orodnik s dnom s dnoma s dni

 

To je bilo nekaj primerov in napotkov za sklanjanje najbolj zagonetnih besed, ki jih premore naš lepi jezik. Še bolj pa si lahko pomagaš s spletno lektorico Amebis Besano. Spletna lektorica ti bo natančno pregledala besedilo, označila napake in predlagala popravke, z njo pa si lahko pomagaš tudi pri spreganju in sklanjanju. Program Amebis Besana si lahko naložiš na računalnik in je primeren za daljša besedila ter ima še več možnosti. Piši brezhibna besedila z Amebis Besano!

info@amebis.si | 01 8311 035 | Spletna stran

Amebis Besana. Avtomatska lektorica. Varuška vašega ugleda.

Prejšnji članekRecept za koktejl Bushwick – kot v New Yorku
Naslednji članekŽalost, ki bledi: Zaključek trilogije Mojce Rudolf
logo Amebis Besana

Amebis Besana. Avtomatska lektorica. Varuška vašega ugleda.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.