Gea College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje – Center višjih šol d.o.o.