Mladi iščejo rešitve za pereče svetovne probleme

Že vrsto let se na FDV-ju v okviru nekaterih predmetov študentje Mednarodnih odnosov preizkušajo v različnih simulacijah mednarodno pomembnih srečanj državnikov in strokovnjakov na različnih področjih. Letos prvič so v sodelovanju s Študentskim društvom makedonsko-slovenskega prijateljstva in pod okriljem Društva za Združene narode organizirali tudi mednarodni projekt SiMUN (Slovenian international Model United Nation), katerega se je udeležilo 53 delegatov iz Evrope, Severne Amerike in Afrike, ki so simulirali srečanje Generalni skupščine Združenih narodov in pogajanje o dveh trenutno zelo odmevnih svetovnih temah: medkulturnem dialogu in trgovini z ljudmi.

Trgovina z ljudmi je zaradi globaliziranja sveta postala težje obvladljiva ter še bolje organizirana s strani mednarodnega kriminala. Koordinacija med državami v preprečevanju suženjstva modernega časa, katerega so žrtve predvsem majhni otroki, mladoletnice in mlajše polnoletnice, je precej pomanjkljiva ali pa sploh ne obstaja, posebej med tistimi razvitimi in državami t.i. tretjega sveta oz. na tretji strani državami, ki še zmeraj čakajo v preddverju Evropske unije. Kljub temu, da je idej in dogovorov veliko, v praksi ni videti konkretnih rešitev in premikov na tem področju. Od mladih udeležencev prvega SiMUN-a se je zato pričakovalo, da iznajdejo inovativne rešitve, ki bi bile v skladu z materialnimi in dejanskimi možnostmi, ki naj bi jim pri takšnem projektu bile na razpolago. Naloga jim je tudi bila, da sestavijo resolucijo o dogovorjenem, ki naj bi bila sprejemljiva tako revnim državam iz katerih prihaja največ žrtev kot tudi državam tranzita ter razvitim državam, katere so za večino žrtev tudi zadnja destinacija.

Glede na to da je leto 2008 razglašeno za leto mednarodnega dialoga, študentje so kot drugo nalogo dobili, da v 21. stoletju končno iznajdejo možnosti za mirno sožitje različnih kultur v posameznih državah in na mednarodnem nivoju ter s tem omogočijo vsem ljudem na svetu mirno življenje. Da bi to sploh bilo možno moramo se naučiti strpnosti do drugačnosti in drugačnih. Na besedah nas je večina kar strpna do drugačnosti, celo zainteresirana za njo. Žal, ko spoznamo pripadnika drugačne kulture, naša strpnost kar hitro ohlapni in se nekateri od nas celo počutijo ogroženi od obstoja drugačnih. Ker je odgovornost medijev pri tem gotovo izključna – saj so danes prav mediji tisti, ki ustvarjajo in določajo javno mnenje – je dolžnost mladih delegatov bila, da sestavijo resolucijo na temo “Medkulturni dialog v medijih”, ki bi poskušala določiti mehanizme odpravljanje stereotipov, zagotavljanja enakopravne zastopanosti zapostavljenih kultur v medijih, omejevanja sovražnega govora in izobraževanje novinarjev ter drugih medijskih ustvarjalcev.

SiMUN je en številnih modelov Združenih narodov (znanih pod kratico MUN-Model United Nation), ki potekajo v različnih državah po svetu in so namenjeni študentom, ki želijo okusiti vpogled v delovanje Organizacije združenih narodov (OZN) in radi kritično razmišljajo in razpravljajo o svetovno perečih. Pri simuliranju delovanja organa ali odbora OZN udeleženec prevzame vlogo delegata določene države (ki mu je dodeli organizator) iz katere ni nujno, da sam prihaja, vendar je mora predstavljati in zagovarjati njen pogled na določeno temo in ne svojega stališča. Ob soočenju različnih pogledov na problem delegati skušajo najti kompromise, katerih rezultat je končno sprejeta resolucija.

Zainteresiranih kandidatov za tokratni slovenski model je bilo 110, od katerih je na podlagi eseja na temo “Zaščita človekovih pravic v vojni proti terorizmu” bilo izbrano 53 študentov mednarodnih odnosov, ekonomije, prava ter novinarstva iz Slovenije, Romunije, Makedonija, Nemčije, Hrvaške, Italije, Nizozemske, Poljske, Črne Gore, Bolgarije, Španije, Srbije, Moldavije, ZDA, BiH in Maroka. Vprašljivim se postavlja dejstvo, da je kar 16 udeležencev bilo iz Slovenije in 11 iz Romunije, kar je več kot polovica vseh udeleženih ter da so tudi ostali kandidati prišli iz držav Evropske Unije. Mogoče bi tudi na nivoju študentskih simulacij, bilo v prihodnosti smiselno angažirati tudi študentje iz drugih regij, saj razprava med isto mislečim in kandidatom iz približno podobnega miselnega okolja ne more v popolnosti doprinesti pridobivanju novih izkušenj v realnem svetu, kjer so hoteli mi to priznati ali ne kulturne, religijske, gospodarske in politične razlike med regijami in državami ogromne.

Na slavnostni otvoritvi simulacije sta poleg dekana Fakultete za družbene vede Antona Grizolda udeležence nagovorila tudi varuhinja človekovih pravic v RS Zdenka Čebašek – Travnik ter predsednik Republike Slovenije Danilo Turk, ki je ob tej priložnosti poudaril, da je “Organizacija združenih narodov nepogrešljiva in nujna organizacija ter edini mednarodni pogajalski mehanizem, ko govorimo o pomembnih vprašanjih, kot je denimo globalno segrevanje, trgovina z ljudmi ali medkulturni dialog.”

Olga Brezovar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.