Študentske izmenjave

Vse več študentov del študija preživi v tujini. Prednosti so odlična reference na razgovorih za službe, učenje tujih jezikov, prisostvovanje na predavanjih svetovno priznanih profesorjev, priložnost za kariero v tujini itd. Večina fakultet k temu študente spodbuja.

Najširše propagirani program je ERASMUS
Gre za sektorski program v okviru programa Vseživljenjsko učenje, ki pokriva potrebe po poučevanju in učenju  Vseh udeležencev formalnega visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja ne glede na trajanje izobraževanja ali stopnjo kvalifikacije ter zavode in organizacije, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje. Na izmenjavo lahko greš na podlagi bilateralnega sporazuma med matično fakulteto in fakulteto gostiteljico. Zaprosiš lahko za Erasmus štipendijo, ki običajno krije stroške bivanja. Minimalni kriteriji so formalni status v RS in status študenta v času študijske prakse v tujini. Dodatne zahteve so lahko zadostna motiviranost študenta, primernost prakse, znanje jezika države, v katero odhaja na prakso. Vsak študent lahko le enkrat v času študija opravlja Erasmus prakso in enkrat Erasmus izmenjavo.

Številne možnosti izmenjav
Obstajajo pa tudi programi z višjimi štipendijami in v bolj eksotičnih državah, tudi izven EU. Vse je odvisno od posameznika, koliko se je pripravljen angažirati v iskanju najboljše možnosti za izmenjavo.
BASILEUS (Balkans Academic Scheme for the Internationalisation of Learning in cooperation with EU universities) je program v okviru projekta Erasmus Mundus External Cooperation Window. Namenjen je študentom in učiteljem z območja nekdanje Jugoslavije ter Albanije in nekaterih univerz iz Evropske unije.
COMMENIUS je namenjen dvigu kakovosti šolskega izobraževanja v Evropi. Omogoča spoznavanje in razumevanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti ter pridobivanje osnovnih spretnosti in kompetenc, potrebnih za osebni razvoj, prihodnje zaposlovanje in aktivno evropsko državljanstvo. Akcija Comenius asistenti je namenjena bodočim učiteljem, ki so končali vsaj dve leti študijskega programa za poklic učitelja in bodoči učitelji, ki so že končali študij, in še niso bili redno zaposleni kot učitelji. Pedagoško prakso opravljajo v izbrani šoli gostiteljici v tujini od 13 tednov do največ 45 tednov.
CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjeevropski program za izmenjavo študentov Srednje Evrope. Cilj je vzpostaviti in spodbujati mobilnost študentov in profesorjev v Srednji Evropi ter izkoristiti intelektualne in prijateljske povezave in možnosti. Stroške za program pokrivajo države članice tako, da zagotavljajo štipendijo in namestitev za tuje študente in profesorje iz tujine. Višine štipendij so v posameznih državah različne. Vsaka država določi letno število mesecev namenjenih programu.

V vsaki državi obstaja nacionalna CEEPUS pisarna (NCO), na institucijah pa lokalni koordinatorji, ki so na voljo za dodatne specifične informacije o obstoječih mrežah in možnostih za izmenjavo v tekočem šolskem letu.

Program LEONARDO DA VINCI je namenjen razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi. Sofinancira projekte mobilnosti, ki podpirajo mednarodno usposabljanje dijakov, vajencev, oseb na trgu dela in strokovnih delavcev v poklicnem izobraževanju. Podpirajo tudi razvojne projekte, ki prispevajo h kvaliteti in privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, prenos in razvoj inovacij ter razvoj evropske dimenzije v poklicnem izobraževanju ter usposabljanju. Program je med drugim namenjen strokovnemu usposabljanju mladih na trgu dela – diplomantom, ki lahko na ta način svoje prve delovne izkušnje pridobivajo v tujini.
Študente, ki jih zanima študijska izmenjava izven EU ali s kakšno specifično fakulteto, se lahko udeležijo predavanj na različnih fakultetah, s katerimi ima univerza podpisane sporazume kot t. i. FREE MOVER.
HAKES je mednarodna organizacija, ki izobražuje mlade o študiju v tujini in jim pomaga pri tem iskati finančno podporo in je bila ustanovljena v Estoniji.

Ksenija Gider

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.