Študijska izmenjava v tujini

Si želite študirati v tujini? Ali morda želite mednarodno izkušnjo? Potem se prijavite na izmenjavo v tujini preko programov Erasmus Mundus, CEEPUS ali na podlagi bilateralnega sporazuma in individualne izmenjave.

Erasmus Mundus
To je program, ki omogoča mobilnost na področju visokega šolstva EU. Podpira sodelovanje držav članic EU z državami tretjega sveta, in sicer na ravni magistrskega študija. Program študentom omenjenih območij omogoča štipendiranje študija v eni izmed držav EU, prav tako pa so štipendije namenjene tudi državljanom držav članic EU, ki se odločijo za študij na eni izmed partnerskih institucij.

Univerza v Ljubljani sodeluje s tridesetimi visokošolskimi institucijami na področju Južne in Vzhodne Evrope in na podlagi drugih dvostranskih sporazumov z več kot stotimi institucijami v tujini. V okviru programa Vseživljenjsko učenje in njegovega podprograma Erasmus njene članice z izmenjavami sodelujejo z več kot 550 univerzami v Evropi.

Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je lahko Erasmus študent vsak, ki je zaključil prvi letnik dodiplomskega študija, aktivno obvlada angleški jezik ali jezik države gostiteljice in je študent Ekonomske fakultete. Erasmus izmenjava študentu nudi, da del študijskih obveznosti (izbrane izpite) opravi na eni od več kot 140 institucij. Študent je v sklopu Erasmus izmenjave oproščen plačila šolnine študija v tujini, priznajo se mu obveznosti, opravljene na partnerski instituciji v tujini, prav tako je upravičen do pridobitve Erasmus finančne pomoči. Izkušnja pa študentu omogoči spoznavanje študentskega življenja v tujini, večjo zaposljivost, nove izkušnje in osebnostni razvoj.

Erasmus študent
Če želiš postati Erasmus študent na Ekonomski fakulteti, se prijavi na spletni strani mednarodne pisarne. Prej si oglej, na katere partnerske institucije lahko odideš na izmenjavo, preberi si izkušnje študentov, ki so že bili na izmenjavi, ali pa se o institucijah, ki te zanimajo, pozanimaj v mednarodni pisarni. Ko se odločiš, izpolni elektronsko prijavo, v kateri vpišeš tri institucije, na katere bi rad odšel na izmenjavo, priloži tudi motivacijsko pismo za študij v tujini ter opiši svoje izvenštudijske dejavnosti. Po preteku roka, ki je 13. februar 2011, boš prejel vabilo na razgovor. Na razgovor se dobro pripravi in se pozanimaj o partnerskih institucijah, obenem pa na razgovoru pokaži čim več motivacije za študij v tujini. Če se bo na eno izmed partnerskih institucij prijavilo večje število študentov, bodo v mednarodni pisarni izbrali študente na podlagi sledečih kriterijev: motivacija za študij v tujini (40 %), poznavanje jezika (30 %) in učni uspeh (30 %).

Če imate možnost, se odločite za študij v tujini ali za krajšo izmenjavo, tudi če samo za en semester. Izkušnja vam bo prinesla veliko novih poznanstev, izboljšali boste znanje angleščine, se seznanili z novim okoljem in spoznali veliko novih prijateljev. Sama sem odšla na izmenjavo na Dansko, kar je bila ena izmed lepših izkušenj v mojem življenju. Spoznala sem veliko ljudi z vsega sveta, naučila sem se samostojnega življenja in pridobila veliko novega znanja. Obenem sem si ogledala kar nekaj mest, ki jih prej nisem poznala, in se navdušila nad dansko kulturo. Še vedno sem v stikih z ljudmi, ki sem jih spoznala v času izmenjave; še dobro, da imamo Facebook. Če le lahko, izkoristite to priložnost študijske izmenjave, saj je to, da je to študij brez šolnine, velika prednost.

Alja Purg

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.