Intervju z mag. Zoranom Vaupotom, partnerjem in direktorjem podjetja SIGEM Business Consulting

Slovensko podjetje SIGEM Business Consulting se ukvarja z dejavnostjo, ki se s krovnim nazivom imenuje Management Consulting, tj. managersko svetovanje in svetovanje za informacijsko podporo poslovanja.

Njihovo dejavnost nam je osvetlil partner in direktor podjetja mag. Zoran Vaupot.

Kakšno vrsto svetovanj nudi vaše podjetje?
Podjetje nudi celo paleto svetovanj, ki se lahko v osnovi razdelijo v pet sklopov: storitve, usmerjene v dvig prihodkov; storitve, usmerjene v nižanje stroškov; storitve za pripravo krovne strategije podjetja; storitve, usmerjene v razvoj človeških virov ter storitve, usmerjene v pripravo strategije in izvedbenih planov informacijske podpore.

Komu so namenjena tovrstna svetovanja in kdo se jih poslužuje?
Naše storitve so namenjene podjetjem. Sodelovanje z največjimi slovenskimi in tudi mednarodnimi podjetji je stalnica že vse od naše ustanovitve 1998 dalje. Tem podjetjem pa se v zadnjih dveh letih pridružujejo tudi manjša podjetja, ki se pri iskanju in implementaciji lastnih primerjalnih prednosti pred konkurenco vse pogosteje poslužujejo tudi naših svetovalnih storitev.

Se omejujete samo na Slovenijo ali delujete tudi izven meja?
Vedno bolj smo usmerjeni v mednarodne projekte, tako na področju JV Evrope kot drugod. Kar nas še posebej veseli so vedno pogostejši kontakti s strani tujih potencialnih naročnikov, ki se na osnovi naših referenc sami obračajo na nas s predlogi za sodelovanje.

Katera področja svetovanja so najpogostejša?
V zadnjih letih največ svetujemo na področju strateškega in operativnega razvoja človeških virov in to v neposredni navezavi s tistimi poslovnimi funkcijami oz. področji, ki jih predhodno opredelimo kot potencialno najbolj zanimive v smislu dviga celovite poslovne uspešnosti naročnika.

Kako pristopate k posameznemu projektu?
Ključna sestavina našega projektnega pristopa je vedno možnost kvantifikacije in merjenja doseganja projektnih ciljev in prav takšen pristop je tisti, ki ga od svetovalcev pričakujejo praktično vsi naročniki, pa so tega žal preveč redko deležni.

Kdo so vaši svetovalci?
Naši svetovalci so strokovno podkovani, mednarodno in občečloveško razgledani, ciljno usmerjeni in moralno-etično utrjeni posamezniki, ki ne potrebujejo blišča žarometov, saj jim je dovolj, da v takšnem blišču uživajo naše stranke, ki so tega deležne prav zaradi naše učinkovite strokovne svetovalne podpore, katera se odraža v konkretnih pozitivnih poslovnih rezultatih naših naročnikov.

Podjetje deluje že več kot deset let. Kako se je svetovanje razvilo v tem obdobju in katere rezultate je prineslo?
V tem obdobju je ključna sprememba jasen premik svetovalnih aktivnosti s strateškega (splošno-teoretičnega) na izvedbeni (konkretno-operativni) nivo. Uspešno smo v zadnjih letih zaključili že lepo število uspešnih projektov, med katerimi velja izpostaviti morda zlasti dva, ki sta bila nagrajena z nagrado FENIKS za najboljši slovenski svetovalni projekt, in sicer v letih 2007 (1. mesto) in 2009 (2. mesto).

Kako se bojujete s konkurenti?
Konkurenca v naši stroki je velika kot praktično v vseh globaliziranih panogah. Vseskozi pa konkurenco želimo premagati s spoštovanjem temeljnih načel kvalitetnega management consultinga (vrhunska kvaliteta storitev, spoštovanje moralno-etičnih načel, plačilo po rezultatih projekta).

Odgovornost je v vašem poslu velika, kako se soočate s potencialnim neuspehom?
Potencialni neuspeh je del običajnega poslovnega rizika in je vedno prisoten v poslovnem svetu, na kar se je preprosto potrebno navaditi. Zato soočanje s potencialnim rizikom ni del naših prioritet, kar pa ne pomeni, da ga zanemarjamo.

Kakšni pa so vaši načrti v prihodnosti?
Nismo in ne želimo biti največji, hočemo pa (p)ostati najboljše slovensko svetovalno podjetje.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.