Intervju z novim predsednikom ŠOU v Ljubljani: Rok Liković

Od decembra je novi predsednik ŠOU v Ljubljani Rok Liković, študent 3. letnika ekonomske fakultete (1. bolonjska stopnja), ki je tudi član študentske skupine Modro za študente. Povprašali smo ga, kaj so njegove prednostne naloge, kako gleda na probleme in prihodnost študentov.

 

Ob imenovanju za predsednika ŠOU v Ljubljani ste izjavili, da si boste prizadevali izboljšati javno podobo organizacije in jo narediti finančno neodvisno. Kako to komentirate in kako želite to doseči?

„Javno podobo Študentske organizacije Univerze v Ljubljani želimo izboljšati na način, da študentom predstavimo vse prednosti organizacije, prav tako pa jim želimo približati aktivnosti in dogodke, ki jim jih organizacija ponuja. Družino ŠOU v Ljubljani namreč sestavlja mnogo članov, med drugim tudi Zavod K6/4, Radio Študent, Hostel Celica, ŠOU Šport, Študentska založba, Zavod ŠOLT, Študentska svetovalnica, Socialni inkubator, Dijaška skupnost Ljubljana, Študentska prehrana, ŠOUVIZIJA, Tribuna, Civilno-družbena iniciativa in še bi lahko naštevali. Gre za zavode in stalne dejavnosti, ki jih ŠOU v Ljubljani podpira tako finančno kot tudi vsebinsko. Poleg omenjenih zavodov in stalnih dejavnosti pa so tu še projekti, na katere smo v organizaciji zelo ponosni.

Zaradi nižanja koncesijskih dajatev, ki predstavljajo glavni vir financiranja organizacije, moramo v prihodnje več pozornosti nameniti novim virom financiranja, ki bodo omogočali, da celotna organizacija uspešno deluje še naprej. Med potencialne vire financiranja lahko zagotovo štejemo razne razpise, predvsem iz EU.“

 

Katere so vaše prioritetne naloge, ki jih boste najprej skušali doseči?

„Od nastopa mojega mandata so minili že trije meseci, zato smo z aktivnim delom seveda že začeli. Prednostne naloge, ki jih želim v svojem mandatu izpolniti oziroma se zanje zavzemati, so zagotovo ohranitev in izboljšanje študentskih pravic ter položaja študentov, med katerimi velja zagotovo izpostaviti brezplačno javno šolstvo in pravičen sistem štipendiranja. Prav tako želim v svojem mandatu ŠOU v Ljubljani kar se da približati študentom in jih seznaniti z vsemi ugodnostmi, ki jih organizacija ponuja.“

 

Ste proračun že sprejeli, kako bo denar porazdeljen?

„Proračun je bil sprejet že 7. februarja 2013. Za vse, ki jih porazdelitev sredstev zanima, je finančni proračun na voljo na spletni strani ŠOU v Ljubljani. Smo se pa sredstva trudili racionalno porazdeliti med vse zavode in dejavnosti ter omogočiti ugodnosti čim večjemu krogu študentov.“

 

Kaj pa razni finančni rezi za ŠOU zavode, kje in kakšni so, koga se najbolj dotikajo?

„Koncesijske dajatve, ki predstavljajo 4/5 sredstev, iz katerih se ŠOU v Ljubljani trenutno financira, so v letošnjem letu padle za več kot 30 %. Zaradi tega je bilo potrebno sorazmerno in racionalno porazdeliti denar tudi med vse zavode. Vendar vam lahko zagotovimo, da so bili finančni rezi, kolikor je bilo mogoče, minimalni, prav tako pa niso ogrožali obstoja nobenega zavoda. V ŠOU v Ljubljani se namreč zavedamo pomena vseh zavodov, ki delujejo pod našim okriljem, zato jim vseskozi nudimo podporo in pomoč pri njihovem delovanju.“

 

Kakšna bo usodna, lahko rečemo že kar kultnega, K4?

„Klub K4, ki deluje pod okriljem Zavoda K6/4, bo takoj, ko bo to le možno, ponovno odprt. Do zaprtja je, kot vam je verjetno že znano, prišlo zaradi velikih finančnih dolgov, v katerih se je zavod znašel. Sedaj je torej potrebna temeljita finančna sanacija, ki bo omogočila stabilnost in trdne temelje ter tako zagotovila, da bodo Klub K4 v prihodnje doživljale tudi mlajše generacije. Kot je že sporočilo novo vodstvo Zavoda K6/4, se programska vsebina ne bo bistveno spremenila.“

 

Kako komentirate kadrovsko prevetritev na ŠOU in izplačila več deset tisoč evrov odpravnin in to v času vseh možnih finančnih rezov?

„Edina kadrovska menjava, ki se je v času od nastopa mojega mandata zgodila, je bila menjava direktorja. Je pa res, da so organizacijo zapustili še trije strokovni sodelavci. Vsem omenjenim so bile izplačane odpravnine v skladu s pogodbami o zaposlitvi in v skladu s sporazumi.“

 

ŠOU se očitajo tudi visoka izplačila honorarjev zunanjim svetovalcem in odvetnikom, kako bo s tem v prihodnje?

„Zunanjih svetovalcev Študentska organizacija Univerze v Ljubljani trenutno nima in jih v bližnji prihodnosti niti ne načrtuje. Kot vsaka organizacija ima tudi naša sklenjeno sodelovanje z odvetniško pisarno, ki skrbi za vse tekoče pravne posle, ki potekajo znotraj organizacije, kamor so seveda vključeni tudi vsi zavodi in ostale dejavnosti. Za svoje storitve odvetnik prejema plačilo, ki je popolnoma primerljivo s plačili odvetniških storitev na slovenskem trgu.“

 

Kaj lahko pričakujejo študentje, ki so že tako povsod prikrajšani, da boste storili za njih, da se bo njihov položaj izboljšal?

„Študentom želimo v Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani omogočiti oziroma olajšati marsikatero izkušnjo, s katero se soočajo tekom študija. Seveda je na prvem mestu ohranjanje njihovih/naših osnovnih pravic, kot so brezplačno javno šolstvo, ohranitev štipendij za socialno šibke in nadarjene, subvencionirana študentska prehrana …“

 

Kako vidite položaj študentov pri nas čez 1 leto, 5 let in 10 let?

„Glede na trenutno stanje lahko rečem, da se tudi študentski populaciji v prihodnje ne obeta najbolj rožnat položaj. Ravno zaradi tega je še posebej pomembno, da si vse študentske organizacije prizadevamo za ohranjanje osnovnih študentskih pravic, pri čemer bi rad izpostavil predvsem ohranjanje javno dostopnega šolskega sistema.“

 

Kako vidite ŠOU Ljubljana čez 5 in 10 let?

„Želim si, da bi ŠOU v Ljubljani čez 5 oziroma 10 let predstavljal močno in neodvisno organizacijo, katerega poslanstvo bo še vedno zastopati interese študentov ter skrbeti za kakovostno in pestro študentsko življenje.“

Ksenija Gider

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.